سبد خرید

Response of piles due to lateral slope movement

تومان

موجودی: در انبار

A displacement method using the FLAC3D program is used to evaluate the response of piles caused by an  embankment slope in a translational failure mode, induced by a weak soil layer or a liquefied layer beneath the embankment. The analyses include the kinematic loading acting on the bridge piles caused by lateral soil  movements, and the effects of spatial variation of soil displacement on the response of piles and pile groups (2 · 2). The analysis demonstrates that the proposed displacement method can be applied to design of pile foundations undergoing lateral soil movement or for use in pile–slope stability analysis. Sensitivity studies  varying soil and pile parameters are also presented. The results bring out the important effects of relative  stiffness between pile and soil on the piles failure modes. Published case histories are examined and used as a basis for verifying the proposed methodology.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

A displacement method using the FLAC3D program is used to evaluate the response of piles caused by an  embankment slope in a translational failure mode, induced by a weak soil layer or a liquefied layer beneath the embankment. The analyses include the kinematic loading acting on the bridge piles caused by lateral soil  movements, and the effects of spatial variation of soil displacement on the response of piles and pile groups (2 · 2). The analysis demonstrates that the proposed displacement method can be applied to design of pile foundations undergoing lateral soil movement or for use in pile–slope stability analysis. Sensitivity studies  varying soil and pile parameters are also presented. The results bring out the important effects of relative  stiffness between pile and soil on the piles failure modes. Published case histories are examined and used as a basis for verifying the proposed methodology.

INTRODUCTION

In the 1989 Loma Prieta Earthquake, one span of the San Francisco–Oakland Bay Bridge collapsed, induced by the translational movement of pile foundations associated with an embankment on soft soil . During the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake, a group of piles were damaged during the earthquake (before the  superstructure was imposed) by a liquefaction induced lateral spread . The piles were severely damaged at the interfaces between liquefied and non-liquefied layers. A pseudo-static analysis of the piles conducted by Tokimatsu and Asaka , without any vertical loading and inertial forces,  demonstrated the significant effects of lateral ground displacement on pile damage. Numerical analyses using the finite element program,  DGPILE-3D, have shown that bending moments in the pile caused by lateral soil movement could be more significant than those caused superstructure loading . The mechanics of representative displacement loading on piles from translational embankment failure on a weak or liquefied layer, is illustrated in Fig. 1.

چکیده

یک روش جابجایی با استفاده از برنامه FLAC3D برای ارزیابی پاسخ شمع ناشی از یک شیب خاکریزی در یک حالت شکست تداخل، ناشی از یک لایه خاک ضعیف یا یک لایه مایع زیر خاکی استفاده می شود. تجزیه و تحلیل شامل بارگذاری سینماتیک بر روی شمع های پل ایجاد شده توسط حرکات جانبی جانبی و اثرات تنوع فضایی جابجایی خاک در پاسخ شمع و گروه شمع (2. 2). تجزیه و تحلیل نشان می دهد که روش جابجایی پیشنهاد شده می تواند برای طراحی پایه های شمع تحت جابجایی خاك جانبی یا استفاده از آن در تحلیل پايداری شیب استفاده شود. مطالعات حساسیتی متفاوت از پارامترهای خاک و پارگی نیز ارائه شده است. نتایج بدست آمده از اثرات مهم سفتی نسبی بین شمع و خاک بر روی حالت های شکست شیب نشان می دهد. تاریخچه های منتشر شده مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان مبنایی برای تایید روش ارائه شده مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدمه

در سال 1989 لومو پریتا زلزله، یک فاصله از پل خلیج سن فرانسیسکو-اوکلند سقوط کرد، ناشی از حرکت حرکتی بنیادهای شمع همراه با خاکریزی بر روی خاک نرم. در طول 1995 زلزله Hyogoken-Nanbu گروهی از شمع ها در طی زلزله (قبل از اعمال بیش از حد ساختمان) توسط یک لبه جانبی ناشی از مایع واکنش آسیب دیده بودند. شمعها به شدت در رابطهای بین لایههای مایع و غیر مایع خرد شده آسیب دیدهاند. تجزیه و تحلیل شبه استاتیک از شمع ها توسط Tokimatsu و Asaka، بدون هیچ گونه بارگذاری عمودی و نیروهای ناشیانه، اثرات قابل توجهی از جابجایی زمین های جانبی را بر آسیب های شمع نشان داد. تجزیه و تحلیل عددی با استفاده از برنامه عنصر محدود، DGPILE-3D، نشان داده است که لحظات خمشی در شمع ناشی از حرارتی جانبی جانبی می تواند بیشتر از آنچه که باعث بارگذاری بیش از حد ساختمان می شود، بیشتر باشد. مکانیک بارگذاری جابجایی نمایشی بر روی شمعها از شکست ناپیوستنی ترجمه شده در یک لایه ضعیف یا مایع، در شکل 1 نشان داده شده است.

Year: 2004

Publisher : ELSEVIER

By : G.R. Martin , C.-Y. Chen

File Information: English Language/ 11 Page / size: 692 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1383

ناشر : ELSEVIER

کاری از : G.R. مارتین، C.-Y. چن

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 11 صفحه / حجم : KB 692

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Response of piles due to lateral slope movement”
درحال بارگذاری ...