سبد خرید

Near-source ground motions effect on seismic reliability of reinforced concrete framed buildings

تومان

موجودی: در انبار

Near-Source ground motions have characteristics like pulse-like feature which make them distinctive from ordinary records. This paper  discusses near-source ground motions effect on seismic reliability of reinforced concrete framed buildings. Since there are significant  uncertainties in capacity of structural members and seismic excitations, reliability analysis can be an efficient method for assessing the seismic performance of a structural system. In this study the reliability evaluation is carried out by response analysis. Nonlinear dynamic analysis is  used for assessment of structural seismic demands. Two sets of ordinary and near- source records are selected for focusing on comparison of  near source ground motion effects with ordinary ones. A vector-valued intensity measure (IM) is adopted for applying the ground motions,  which takes into account the spectral shape. Four example buildings with different heights are analyzed through three-dimensional nonlinear  time history method, and capacity curves are obtained by incremental dynamic analysis (IDA). The P-Delta effect was considered in nonlinear  analysis. In considering the effect of added shear walls on structural seismic reliability in near-source ground motions, the example buildings  had two different kind of lateral load resisting systems, moment resisting frame system (MRF) and dual system consisting of moment resisting frames and shear walls. These approaches lead to a more general conclusion about the probability of failure of reinforced concrete framed  buildings in near-source ground motions in comparison with ordinary ground motions. The results show that the added shear walls have a little effect on seismic reliability of high-rise reinforced concrete framed buildings subjected to near-source ground motions, but the added shear walls are relatively more beneficial for low-rise buildings against near-source ground motions.

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

Near-Source ground motions have characteristics like pulse-like feature which make them distinctive from ordinary records. This paper  discusses near-source ground motions effect on seismic reliability of reinforced concrete framed buildings. Since there are significant  uncertainties in capacity of structural members and seismic excitations, reliability analysis can be an efficient method for assessing the seismic performance of a structural system. In this study the reliability evaluation is carried out by response analysis. Nonlinear dynamic analysis is  used for assessment of structural seismic demands. Two sets of ordinary and near- source records are selected for focusing on comparison of  near source ground motion effects with ordinary ones. A vector-valued intensity measure (IM) is adopted for applying the ground motions,  which takes into account the spectral shape. Four example buildings with different heights are analyzed through three-dimensional nonlinear  time history method, and capacity curves are obtained by incremental dynamic analysis (IDA). The P-Delta effect was considered in nonlinear  analysis. In considering the effect of added shear walls on structural seismic reliability in near-source ground motions, the example buildings  had two different kind of lateral load resisting systems, moment resisting frame system (MRF) and dual system consisting of moment resisting frames and shear walls. These approaches lead to a more general conclusion about the probability of failure of reinforced concrete framed  buildings in near-source ground motions in comparison with ordinary ground motions. The results show that the added shear walls have a little effect on seismic reliability of high-rise reinforced concrete framed buildings subjected to near-source ground motions, but the added shear walls are relatively more beneficial for low-rise buildings against near-source ground motions.

INTRODUCTION

Near-Source ground motions have characteristics like pulse-like feature which make them distinctive from ordinary records. The effect of this type of seismic excitations on response and damage of engineering structures is currently of great interest (e.g. [1-3]). A considerable range of buildings in seismically active zones are reinforced concrete framed buildings which mainly use two kind of lateral load resistance systems, moment resisting frame system (MRF) or dual system consisting of moment resisting frames and shear walls. Since there are significant  uncertainties in capacity of structural members and seismic excitations, reliability analysis can be an efficient method for assessing the seismic performance of an earthquake resistant system.

چکیده

حرکات زمین نزدیک به منبع دارای ویژگی هایی مانند ویژگی های پالس مانند است که آنها را از سوابق عادی متمایز می کند. این مقاله در مورد اثرات حرکت زمین نزدیک به منبع در مورد قابلیت اطمینان لرزه ای ساختمان های قاب مسلح بتنی بحث می کند. از آنجایی که در ظرفیت اعضای ساختاری و تحریک لرزه ای، عدم قطعیت قابل توجهی وجود دارد، تحلیل قابلیت اطمینان می تواند یک روش کارآمد برای ارزیابی عملکرد لرزه ای یک سیستم ساختاری باشد. در این مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان با استفاده از تحلیل پاسخ انجام می شود. تجزیه و تحلیل پویا غیر خطی برای ارزیابی خواص لرزه ای ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد. دو مجموعه از پرونده های عادی و نزدیک به منبع برای تمرکز بر مقایسه اثرات حرکت زمین نزدیک به منبع با عادی انتخاب شده است. اندازه گیری شدت بردار (IM) برای اعمال حرکات زمین اتخاذ می شود که شکل طیفی آن را در نظر گرفته است. چهار نمونه از ساختمان های با ارتفاع های مختلف از طریق روش تاریخی غیر خطی سه بعدی، و منحنی های ظرفیت با استفاده از تجزیه و تحلیل پویا (IDA) به دست آمده است. اثر P-Delta در تجزیه و تحلیل غیرخطی در نظر گرفته شد. در نظر گرفتن اثر دیوار برشی اضافه شده بر قابلیت اطمینان لرزه ای در جابجایی های زمین نزدیک به منبع، ساختمان های نمونه دارای دو نوع متفاوت از سیستم های مقاومت باربری جانبی، سیستم ترمز مقاوم در برابر ترمز (MRF) و سیستم دوگانه شامل فریم های مقاوم در برابر و دیوار برشی . این رویکردها منجر به نتیجه کلیتری در مورد احتمال خرابی ساختمان های مسلح شده بتنی مسلح در حرکات زمین در نزدیکی زمین در مقایسه با حرکات زمین های معمولی می شود. نتایج نشان می دهد که دیوارهای برشی اضافی اثر کمی بر روی قابلیت اطمینان لرزه ای ساختمان های قاب های تقویت شده بتن مسلح در معرض حرکات زمین نزدیک به منبع دارند، اما دیوارهای برش اضافه نسبتا مفید برای ساختمان های کم ارتفاع در برابر زمین های نزدیک به منبع حرکات.

مقدمه

حرکات زمین نزدیک به منبع دارای ویژگی هایی مانند ویژگی های پالس مانند است که آنها را از سوابق عادی متمایز می کند. تأثیر این نوع تحریک لرزه ای بر پاسخ و آسیب ساختارهای مهندسی در حال حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است (به عنوان مثال [1-3]). محدوده قابل توجهی از ساختمان ها در ناحیه های فعال زلزله دار، ساختمان های تقویت شده بتن مسلح هستند که عمدتا از دو نوع سیستم های مقاومت باربری جانبی، سیستم ترموکوپل مقاومتی (MRF) یا سیستم دوگانه تشکیل شده اند که شامل قاب های مقاوم در برابر ترمز و دیوارهای برشی است. از آنجایی که در ظرفیت اعضای ساختاری و تحریک لرزهای قابل توجهی وجود دارد، تحلیل قابلیت اطمینان می تواند یک روش کارآمد برای ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم مقاوم در برابر زلزله باشد.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By :  A. Haeri , M. J. Fadaee 

File Information: English Language/ 8 Page / size: 533 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علی حیدیری ,محمد جواد فدایی

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 8 صفحه / حجم : KB 533

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Near-source ground motions effect on seismic reliability of reinforced concrete framed buildings”
درحال بارگذاری ...