سبد خرید

EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity: Effect of resistance training based on electromyographic fatigue threshold

تومان

موجودی: در انبار

The present study aimed to evaluate the effect of a resistance training program based on the  electromyographic fatigue threshold (EMGFT, defined as the highest exercise intensity performed without EMG alterations), on the EMG amplitude (root mean square, RMS) and frequency (median frequency, MF) values for biceps brachii (BB), brachioradialis (BR), triceps brachii (TB) and multifidus (MT). Twenty healthy male subjects, (training group [TG], n = 10; control group [CG], n = 10), firstly performed isometric  contractions, and after this, dynamic biceps curl at four different loads to determine the EMGFT. The TG training program used the BB EMGFT value (8 weeks, 2 sessions/week, 3 exhaustive bouts/session, 2 min rest between bouts). No significant differences were found for the isometric force after the training. The linear regression slopes of the RMS with time during the biceps curl presented significant decrease after training for the BB, BR and TB muscles. For the MT muscle, the slope and MF intercept values changed with training. The training program based on the EMGFT influenced EMG the amplitude more than EMG frequency, possibly related to the recruitment patterns of the muscles, although the trunk extensor muscles presented changes in the frequency parameter, showing adaptation to the training program. 

تعداد:
مقایسه

ABSTRACT

  The present study aimed to evaluate the effect of a resistance training program based on the  electromyographic fatigue threshold (EMGFT, defined as the highest exercise intensity performed without EMG alterations), on the EMG amplitude (root mean square, RMS) and frequency (median frequency, MF) values for biceps brachii (BB), brachioradialis (BR), triceps brachii (TB) and multifidus (MT). Twenty healthy male subjects, (training group [TG], n = 10; control group [CG], n = 10), firstly performed isometric  contractions, and after this, dynamic biceps curl at four different loads to determine the EMGFT. The TG training program used the BB EMGFT value (8 weeks, 2 sessions/week, 3 exhaustive bouts/session, 2 min rest between bouts). No significant differences were found for the isometric force after the training. The linear regression slopes of the RMS with time during the biceps curl presented significant decrease after training for
the BB, BR and TB muscles. For the MT muscle, the slope and MF intercept values changed with training. The training program based on the EMG
FT influenced EMG the amplitude more than EMG frequency, possibly related to the recruitment patterns of the muscles, although the trunk extensor muscles presented changes in the frequency parameter, showing adaptation to the training program.

INTRODUCTION

Dynamic resistance training provides increases on the muscular force output and hypertrophy (Hubal et al., 2005; McCall et al., 1996). These alterations have been followed by increases in the electromyographic (EMG) amplitude during maximum contractions (Colson et al., 1999; McBride et al., 2003; Pousson et al., 1999)  while the frequency parameters remain unchanged (Macaluso et al., 2000). In spite of the important  information that EMG offers about training effects, there is a lack of information regard to the use of an EMG index for training load pre  scriptions, particularly to the electromyographic fatigue threshold (EMGFT). This index is based on the EMG vs time slope values at different load levels, and it is defined as the intensity in  which someone can perform the exercise for the longest time without changes in the EMG activity (Cardozo and Gonc¸alves, 2003; Housh et al., 1995; Oliveira et al., 2005; Pavlat et al., 1993). The EMGFT have been correlated with physiological index commonly used to endurance training, as the anaerobic threshold  (Matsumoto et al., 1991; Moritani et al., 1993). On practice, it can be suggested that the EMGFT may  provide an attractive alternative for endurance prediction, based in the changes of the motor unit recruitment at different load levels.

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی مقاومتی بر اساس آستانه خستگی الکترومیوگرافی (EMGFT، به عنوان بالاترین شدت تمرین انجام شده بدون تغییرات EMG)، بر روی دامنه EMG (میانگین مربع ریشه، RMS) و فرکانس (متوسط ​​فرکانس ، MF) برای biceps brachii (BB)، brachioradialis (BR)، تریسپس brachii (TB) و multifidus (MT). 20 گروه سالم (گروه آموزشی [TG]، n = 10؛ گروه کنترل [CG]، n = 10)، ابتدا انقباضات ایزومتریک را انجام دادند و بعد از آن، دوسوپاپ پویا با چهار بار مختلف برای تعیین EMGFT تغییر کرد. برنامه آموزش TG با استفاده از ارزش BB EMGFT (8 هفته، 2 جلسه در هفته، 3 جلسه جامع / جلسه، 2 دقیقه استراحت بین حمله). برای نیروی ایزومتریک پس از تمرین تفاوت معنی داری وجود نداشت. دامنه ی رگرسیون خطی RMS با زمان در طول دو طرفه، باعث کاهش قابل توجهی پس از تمرین برای عضلات BB، BR و TB شد. برای ماهیچه MT، شیب و مقادیر رهگیری MF با آموزش تغییر کرد. برنامه آموزشی بر اساس EMGFT تحت تاثیر EMG دامنه بیشتر از فرکانس EMG، احتمالا مربوط به الگوهای استخدام ماهیچه ها است، اگر چه عضلات extensor trunk تغییرات در پارامتر فرکانس ارائه شده، نشان می دهد سازگاری با برنامه های آموزشی.

مقدمه

تمرین مقاومتی دینامیکی باعث افزایش خروجی نیروی عضلانی و هیپرتروفی می شود (Hubal et al.، 2005؛ McCall et al.، 1996). این تغییرات بوسیله افزایش دامنه الکترومیوگرافی (EMG) در طول حداکثر انقباضات (Colson et al.، 1999؛ McBride et al.، 2003؛ Pousson et al.، 1999) و پارامترهای فرکانس باقی می ماند (Macaluso et al. ، 2000) به رغم اطلاعات مهمی که EMG در مورد اثرات آموزش ارائه می دهد، کمبود اطلاعات در مورد استفاده از شاخص EMG برای آموزش پیش بینی های بار، به ویژه برای آستانه خستگی الکترومیوگرافی (EMGFT) وجود دارد. این شاخص بر اساس مقادیر شیب زمان EMG در سطوح مختلف بار است و به شدت تعریف می شود که در آن کسی می تواند طول عمر را بدون تغییر در فعالیت EMG انجام دهد (Cardozo and Gonc؟ alves، 2003؛ Housh et al.، 1995؛ Oliveira et al.، 2005؛ Pavlat et al.، 1993). EMGFT با شاخص فیزیولوژیکی که معمولا برای آموزش استقامتی استفاده می شود، به عنوان آستانه بی هوازی (Matsumoto et al.، 1991؛ Moritani et al.، 1993) همبستگی دارد. در عمل، می توان پیشنهاد کرد که EMGFT ممکن است یک جایگزین جذاب برای پیش بینی استقامت، بر اساس تغییرات استخدام واحد موتور در سطوح بار مختلف ارائه دهد.

Year: 2007

Publisher : ELSEVIER

By : Anderson de Souza Castelo Oliveira , Mauro Gonc¸alves

File Information: English Language/ 9 Page / size: 556 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : ELSEVIER

کاری از : اندرسون دو سوازا کاستلو اولویرا، مورو گونچیلو

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 9 صفحه / حجم : KB 556

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “EMG amplitude and frequency parameters of muscular activity: Effect of resistance training based on electromyographic fatigue threshold”
درحال بارگذاری ...