محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا وزیر کنیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2
حراج!
بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا وزیر کنیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2[taliem.ir]

بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا وزیر کنیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2

1,900 تومان 1,800 تومان

اثر نامطلوب آگلومره هاي سخت و نرم موجود در پودرهاي نانوئي بر خواص فیزيکی و مکانیکي قطعات سرامیکي ساخته شده از اين پودرها باعث شده است  تا حذف آگلومره ها همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این  تحقيق سعی شده است تا با تغيير پارامتر های مربوط به مرحله مخلوط کردن، خواص  قطعه  تولید شده در مراحل خام و سینتر بهبود يابد . بدين منظور مخلوطي از پودر هاي آلومينا و زيرکنیا حاوي 85 درصد آلومينا و 15درصد زير کنیا با اندازه دانه  به تربيب 10و 50نانومتر تحت عمليات آسياب کاري(تر و خشك ) و مخلوط کردن توسط دستگاه اولتراسونيک در محیط آبی قرار گرفت. همچنين به منظور جلوگیری از آگلومره شدن مجدد، در مرحله مخلوط کردن تر، درصد هاي مختلفي از افزودني هاي اوره ، آنتراکينون , اتانول آمین و دکستروز استفاده شد. نتایج  حاکي از آن است که بهترین شرايط از لحاظ دانسيته، استحکام، سختي و ريز ساختار مربوط به زماني است که از آسياب گلوله ای خشک به همراه  مخلوط كردن تر در محلول آبي حاوي اوره بهره گرفته شود.

توضیحات محصول

چکیده

اثر نامطلوب آگلومره هاي سخت و نرم موجود در پودرهاي نانوئي بر خواص فیزيکی و مکانیکي قطعات سرامیکي ساخته شده از اين پودرها باعث شده است  تا حذف آگلومره ها همواره مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این  تحقيق سعی شده است تا با تغيير پارامتر های مربوط به مرحله مخلوط کردن، خواص  قطعه  تولید شده در مراحل خام و سینتر بهبود يابد . بدين منظور مخلوطي از پودر هاي آلومينا و زيرکنیا حاوي 85 درصد آلومينا و 15درصد زير کنیا با اندازه دانه  به تربيب 10و 50نانومتر تحت عمليات آسياب کاري(تر و خشك ) و مخلوط کردن توسط دستگاه اولتراسونيک در محیط آبی قرار گرفت. همچنين به منظور جلوگیری از آگلومره شدن مجدد، در مرحله مخلوط کردن تر، درصد هاي مختلفي از افزودني هاي اوره ، آنتراکينون , اتانول آمین و دکستروز استفاده شد. نتایج  حاکي از آن است که بهترین شرايط از لحاظ دانسيته، استحکام، سختي و ريز ساختار مربوط به زماني است که از آسياب گلوله ای خشک به همراه  مخلوط كردن تر در محلول آبي حاوي اوره بهره گرفته شود.

مقدمه
در فرايند هاي مورد استفاده براي توليد قطعات سرامیکي  ساخته شده از پودر نانو، حضور آگلومره ها به  عنوان يک مشکل اساسي مطرح است، چرا که  حضور آنها باعث کاهش ضريب فشردگي 4و درن هجيت کاهش دانسيته خام مي شود. درخلال سينتر شدن، هرآگلومره به سرعت سينتر مي شود و باعث  ايجاد تخلخل هائي با انداره هاي بزرگ مي گردد. با تشکي يل ا ن تخلخل ها زمان و دماي زیادتری لازم خواهد بود تا بتوان این  تخلخل ها را خذف نمود [1]. آگلومره هاي موجود در سراميک ها معمولاً به دو دسته آگلومره هاي نرم و آگلومره هاي سخت تقسيم مي شوند. آگلومره هاي سخت طي کلسينه کردن در  حين توليد پودر ايجاد مي شوند و شکستن آنها مشکل است. درحالي که آگلومره هاي نرم در اثر نيروهاي واندر والسی یا پل هاي ایجاد شده توسط ذرات  آب بوجود مي آیندي عامل آخر که براي محیط های مرطوب صادق است بيشتر در مودر پودر هایست که دارای ابعاد زیر میکرون هستند[4-2].

Abstract
The agglomeration fo nanoscaled powders in general decreases the density of greean bodies pressed form those nano powders. depending on  the strength and morphology of the agglomerates defferent densities can be achived. In this research, the effect of different additives on manufacturing of alumina – zirconia nanocomposites were investigated. The composites were produced from nano powders by pressurless  sintering method. The hard and soft agglomerates in primary powders were removed by ball milling, magnetic stirring, and ultrasonic vibrations.  In order to prevent reagglomerating, different additives (PCAs) such as urea, ethanolamine, anthrachinon, and dextrose were used and their  effects on green density were investigated. The effects of additives on microstructure and relative density of sintered samples were investigated  too. The results show that urea increased green density and improved microstructure, density, and hardness of sinter forged samples in  comparison with other additives.

 

Introduction

In the processes used to produce ceramic parts made of nanopowder, the presence of agglomerates is a major problem, because their  presence reduces the compression coefficient of 4 and reduces the density of raw material. During the synthesis, any agglomerates rapidly  synthesize and cause porosity with large particles. By arranging these porosities, more time and temperature will be needed to remove these  porosities [1]. Agglomerates in ceramics are usually divided into two groups of soft agglomerates and hard agglomerates. Hard agglomerates are  formed during calcination during powder production and difficult to break. While soft agglomerates arise from the Wonder Wall forces or  bridges created by water particles, the last factor for wet environments is more often found in powder particles with sub-micron dimensions  [4-2].

 

 

Year : 2016

Publisher : 11th annual congress of Iranian Metallurgical Engineers Association

By :Ali Safi Najaf Abadi, Rasoul Sarraf Mamouri, Hafiz Ahmadi

File Information : Persian Language / 9 Page/ Size : 3,191 KB

سال : 1395

ناشر : يازدهمين كنگره ي سالانه ي انجمن مهندسين متالورژي ايران

کاری از :  علي صافي نجف آبادي ، رسول صراف ماموري ، حافظ احمدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 3,191

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “بررسی شرایط بهینه در مخلوط کردن نانو پودرهای آلومینا وزیر کنیا به منظور ساخت کامپوزیت Al2O3-ZrO2”