سبد خرید

حراج

یک رویکرد تک ورودی، تک خروجی با استفاده از تصحیح ولتاژ فیدبک حلقه منفرد با تکنیک SPWMاصلاح شده برای مبدل باک AC-DCسه فاز

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

مبدل باک -چکیده AC-DCسه فاز بهره بالایی را برای تجهیزات ارتباطات راه دور، درایوهای موتور و سیستم های تامین برق اضطراری فراهم می کند. روش  مورد استفاده در مبدل های باک سه فاز تکنیک SPWMیا مدولاسیون تغییر پهنای پالس سینوسی می باشد. این تکنیک سعی در بهبود تولید جریان  سینوسی، رسیدن به ضریب توان واحد و کنترل ولتاژ خروجی دارد. اما در عین حال باعث به وجود آمدن ولتاژ و جریان زیاد در هنگام راه اندازی می شود.  هدف از ارائه این مقاله بهبود شکل موج ورودی ( AC-DCنزدیک به شکل سینوسی) با در نظر گرفتن ضریب توان واحد می باشد که جهت رسیدن به این  هدف یک کنترل کننده فیدبک ولتاژ با حلقه منفرد برای یک مبدل باک سه فاز AC-DCارائه شده است تا ایرادات مربوط به تکنیک SPWM SPWMاستفاده  شده را برطرف کند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

مبدل باک -چکیده AC-DCسه فاز بهره بالایی را برای تجهیزات ارتباطات راه دور، درایوهای موتور و سیستم های تامین برق اضطراری فراهم می کند. روش  مورد استفاده در مبدل های باک سه فاز تکنیک SPWMیا مدولاسیون تغییر پهنای پالس سینوسی می باشد. این تکنیک سعی در بهبود تولید جریان  سینوسی، رسیدن به ضریب توان واحد و کنترل ولتاژ خروجی دارد. اما در عین حال باعث به وجود آمدن ولتاژ و جریان زیاد در هنگام راه اندازی می شود.  هدف از ارائه این مقاله بهبود شکل موج ورودی ( AC-DCنزدیک به شکل سینوسی) با در نظر گرفتن ضریب توان واحد می باشد که جهت رسیدن به این  هدف یک کنترل کننده فیدبک ولتاژ با حلقه منفرد برای یک مبدل باک سه فاز AC-DCارائه شده است تا ایرادات مربوط به تکنیک SPWM SPWMاستفاده  شده را برطرف کند.

 

مقدمه

راه دور (مبدل نهایی)، درایوهای موتور، سیستم های تامین برق اضطراری و منبع تغذیه برای تکنولوژی های فرآیند فراهم میکند. Sondeep Bassan & Gerry  توسط8002 در سال [2] در مقاله Moschopoulosتنظیم شده سعی شده است تا با استفاده از روش جدید کلید زنی فرکانس متغیر ولتاژ استرس  پیک مبدل باک-AC DCکاهش پیدا کند. مقاله [3] توسط L.Akila & P. Jenitha Deepaدر سال 8012نوشته شده و در آن سعی شده است تا با استفاده از  تکنیک SPWM  (مدولاسیون پهنای باند سینوسی) تعداد کلید ها را در مبدل باک بوست کاهش داده و همچنین نشان داده شده که خروجی ولتاژ نیز با  این روش می تواند بسته به چرخه کار  (Duty Cycle) در دو فرکانس مختلف 50و 60هرتز کار کند. در این مقاله  [4] با کنترل بهتر مبدل باک بوست توسط  تکنیک SPWMبهبود یافته، اعوجاج هارمونیکی کل در خروجی کاهش پیدا کرده است. این تکنیک شامل ترکیبی از دو طرح حذف DC و حذف هارمونیک می  باشد. این مقاله توسط & Nimy V P Surasmi N Lو در سال 8010نوشته شده است. در مقاله یک توپولوژی جدید برای مبدل بوست و همچنین یک  سیستم کنترل موثر بر اساس مدلسازی فضای حالت، بمنظور بهبود ضریب توان شبکه ارائه میشود. مهمترین هدف این مطالعه تنظیم توان حقیقی منابع  DGمتصل شده به شبکه است وپارامترهای کنترل کننده برای بهینه کردن تصحیح ضریب توان و بهبود کیفیت جریان برای تغییرات بار در دوحالت پایدار و  دینامیکی، تعیین میشوند.

 

 

ABSTRACT

AC-DC Backstone Converter provides three-phase high performance for telecommunication equipment, motor drives and emergency power supply systems. The method used in three-phase bucket converters is the SPWM technique or the sinusoidal pulse width modulation. This technique attempts to improve the production of sinusoidal current, reach the unit power factor and control the output voltage. But at the same time it creates a high voltage and current at startup. The aim of this paper is to improve the waveform input (AC-DC near the sinusoidal shape) by considering the power factor of the unit. To achieve this goal, a single loop voltage feedback controller is provided for an AC-DC three-phase transformer It will fix the bugs related to the SPWM SPWM technique used.

INTRODUCTION

Remote (final converter), motor drives, emergency power supply systems, and power supplies for process technologies. Sondeep Bassan & Gerry has been set up by 8002 in a year in the Moschopoulos article to try to reduce the DC-DC converter peak voltage using the new variable-frequency switching method. The paper [3] was written by L.Akila & P.Jenitha Deepa in 8012 and attempted to reduce the number of keys in the Buckstom converter using the SPWM (Smooth Band Modulation) technique, and also showed that The output voltage can also be operated at two different frequencies of 50 and 60 Hz, depending on the working cycle (Duty Cycle). In this paper [4], with improved control of the Buck Bost converter, the SPWM technique has been improved, the total harmonic distortion in the output has decreased. This technique includes a combination of two DC deletion schemes and harmonic deletion. This article was written by & Nimy V P Surasmi N L in 8010. In the paper, a new topology for the Boost converter, as well as an effective control system based on state space modeling, is presented in order to improve the network power factor. The main objective of this study is to determine the true power of DG resources connected to the network, and the controller parameters are determined to optimize the power factor correction and improve the flow quality for load variations in both stable and dynamic modes.

Year: 2007

Publisher : Third National Conference on Modern Approaches to Computer and Electrical Engineering

By : Nasser Masoud, Mahsa Sanati Zadeh ,Vahid Heybatollahpour

File Information: persian Language/ 5 Page / size: 628 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

کاری از : ناصر مسعود ،مهسا صنعتی زاده وحید هیبت اله پور

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 5 صفحه / حجم : KB 628

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یک رویکرد تک ورودی، تک خروجی با استفاده از تصحیح ولتاژ فیدبک حلقه منفرد با تکنیک SPWMاصلاح شده برای مبدل باک AC-DCسه فاز”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE