سبد خرید

یکپارچگی ,تصحیح خطا و مسئله میانگین-واریانس

تومان

موجودی: در انبار

در این پژوهش، مسئلهی انتخاب سبدسرمایه به روش میانگین -واریانس برای داراییهای یکپارچه(همجمع) بیان میشود.  به این منظور در ابتدا سریهای زمان یکپارچه معرفی شده توسط اینگل و گرانجر (١٩٨٧)ارائه و نمایش تصحیح خطا برای بردار سریهای زمانی مطرح میشود. سپس با استفاده از تئوری نمایش گرانجر به بررسی ارتباط بین سریهای یکپارچه و مدل تصحیح خطا پرداخته میشود. در انتها با استفاده از مدل گسسته-زمان ارزش داراییها، یک مدل تصحیح خطای پویا برای سری زمانی موردنظر بیان و بهینهسازی سبدسرمایه داراییهای یکپارچه با روش میانگین-واریانس مطرح میشود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این پژوهش، مسئلهی انتخاب سبدسرمایه به روش میانگین -واریانس برای داراییهای یکپارچه(همجمع) بیان میشود.  به این منظور در ابتدا سریهای زمان یکپارچه معرفی شده توسط اینگل و گرانجر (١٩٨٧)ارائه و نمایش تصحیح خطا برای بردار سریهای زمانی مطرح میشود. سپس با استفاده از تئوری نمایش گرانجر به بررسی ارتباط بین سریهای یکپارچه و مدل تصحیح خطا پرداخته میشود. در انتها با استفاده از مدل گسسته-زمان ارزش داراییها، یک مدل تصحیح خطای پویا برای سری زمانی موردنظر بیان و بهینهسازی سبدسرمایه داراییهای یکپارچه با روش میانگین-واریانس مطرح میشود.

 

مقدمه

گرانجر(١٩٨١)کشف کرد که ترکیب خطی از دو یا تعداد بیشتری از سری های زمانی غیر ایستا می تواند ایستا باشد. اهمیت یکپارچگی در مدل های سری اقتصادی غیر ایستا در تئوری نمایش گرانجر، که برای اولین بار بوسیله گرانجر و ویس (١٩٨٣)  فرموله شده است واضح می باشد. اینگل و گرانجر (١٩٨٧) تکنیک های آماری لازم برای یکپارچگی گسترش دادند و هم چنین اثبات دقیق برای تئوری نمایش را ارائه دادند. اقتصاددانان مالی تکنیک های یکپارچگی را برای بررسی تحرکات دارایی مورد بررسی قرار می دهند زیرا مفهوم جایگزینی برای تغییرات متغیرهای مالی فراتر از ضرایب همبستگی میباشد. یکپارچگی در بازار بین المللی سهام به وسیله کرچی و هاونر (1988) و تیلور و تانک (١٩٨٩) مورد بررسی قرار گرفته است. مایلونیدز و کولایس (٢٠١٠) شواهد قوی از یکپارچگی در بازار سهام اروپا را نشان دادند. هم چنین بیلی و بولرسلو (١٩٨٩) و کلارد ات آل (٢٠١٠)شواهدی از یکپارچگی را در نرخ ارز ارائه داده اند. ماسیلکا و اسمیت (٢٠٠٩) به طور تجربی نشان دادند که قیمت های آتی و لحظه ای نفت یکپارچه هستند.

 

 

ABSTRACT

In this research, the issue of choosing a portfolio is expressed in terms of the mean-variance for integrated assets (aggregate). To this end, the integrated time series introduced by Ingleh and Granger (1987) are presented and the error correction display for the time series vector is presented. Then, using Granger’s theory of theory, we examine the relationship between the integrated series and the error correction model. Finally, using a discrete-time value-asset model, a dynamic error correction model is proposed for the time series desired to be expressed and optimized for the portfolio of integrated assets with the mean-variance method.

INTRODUCTION

Granger (1981) discovered that the linear combination of two or more non-stationary time series can be static. The significance of integration in non-stationary economic series models in Granger’s theory of theory, which was formulated for the first time by Granger and Weiss (1983), is clear. Inegel and Granger (1987) developed the statistical techniques necessary for integration, as well as the exact proof for the theory of the show. Financial economists examine integration techniques for examining asset movements, since the concept of substitution for changes in financial variables exceeds the correlation coefficients. The integrity of the international stock market was examined by Kerch and Houner (1988) and Taylor and Tank (1989). Mallones and Callis (2010) showed strong evidence of integration in the European stock market. Billy and Bolerslo (1989) and Claret Alle (2010) have also provided evidence of integration in exchange rates. Masilyka and Smith (2009) have shown empirically that futures and futures are integrated.

Year: 2012

Publisher : Third Conference on Mathematical Finance and Applications

By : Reyhaneh Malekian Isfahani, Maryam Hashemi

File Information: Persian Language/ 12 Page / size: 164 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1391

ناشر : سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها

کاری از : ریحانه ملکیان اصفهانی ,مریم هاشمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 164

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “یکپارچگی ,تصحیح خطا و مسئله میانگین-واریانس”
درحال بارگذاری ...