سبد خرید

کاربرد روش تبدیل ویولت در تشخیص سلامت سازه ها

تومان

موجودی: در انبار

توانایی تشخیص خرابی در مراحل اولیه پیدایش آن موضوعی است که در مهندسی عمران، مکانیک و هوا فضا مورد توجه قرار دارد. روشهاي ابتدایی تشخیص خرابی نیازمند تشخیص محل خرابی با انجام بازرسی در محل است. روش هاي تشخیص سلامت سازه اي با این هدف طرحریزي شده اند که خرابی ها را در مراحل اولیه تشکیل آنها، تشخیص دهند. از جمله این روش ها، تشخیص خرابی ها با استفاده از تغییر در مشخصات دینامیکی و استاتیکی  است که مطالعات زیادي در آن زمینه صورت پذیرفته است. نقص دیگر روش هاي ابتدایی نیازمندي به مشخصات اولیه و یا مبنا بوده که براي رفع این نقص، تلاش هاي گسترده اي صورت پذیرفته است. استفاده از تحلیل ویولت براي تشخیص خرابی روشی است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مقالات زیادي در آن ارتباط منتشرگردیده است. در این مقاله، استفاده از روش ویولت جهت تشخیص وجود، محل و شدت خرابی در یک تیر طره اي بدلیل   ترك خوردگی بررسی شده و توانایی آن مورد سنجش قرار گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

توانایی تشخیص خرابی در مراحل اولیه پیدایش آن موضوعی است که در مهندسی عمران، مکانیک و هوا فضا مورد توجه قرار دارد. روشهاي ابتدایی تشخیص خرابی نیازمند تشخیص محل خرابی با انجام بازرسی در محل است. روش هاي تشخیص سلامت سازه اي با این هدف طرحریزي شده اند که خرابی ها را در مراحل اولیه تشکیل آنها، تشخیص دهند. از جمله این روش ها، تشخیص خرابی ها با استفاده از تغییر در مشخصات دینامیکی و استاتیکی  است که مطالعات زیادي در آن زمینه صورت پذیرفته است. نقص دیگر روش هاي ابتدایی نیازمندي به مشخصات اولیه و یا مبنا بوده که براي رفع این نقص، تلاش هاي گسترده اي صورت پذیرفته است. استفاده از تحلیل ویولت براي تشخیص خرابی روشی است که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته و مقالات زیادي در آن ارتباط منتشرگردیده است. در این مقاله، استفاده از روش ویولت جهت تشخیص وجود، محل و شدت خرابی در یک تیر طره اي بدلیل   ترك خوردگی بررسی شده و توانایی آن مورد سنجش قرار گرفته است.

مقدمه

با افزایش تعداد و ابعاد سازه ها، امکان تشخیص خرابی و زوال آنها با استفاده از روش هاي سنتی نظیر اولتراسونیک و چکش اشمیت غیر ممکن میباشد  زیرا در تمامی این روش ها ابتدا لازم است محلهاي بروز خرابی با بازرسی از کل سازه مشخص گردد. بازرسی از چنین سازه هایی بسیار پر هزینه، وقت گیر و همراه با خطاهاي انسانی است. بررسی سلامت سازه اي روشی است که میتواند تغییرات به وجود آمده در مشخصات دینامیکی سازه را تشخیص  دهد. این روش ها در سازه هاي عمرانی، مکانیک و هوافضا مورد استفاده بوده و در سالهاي اخیر به سرعت توسعه یافته اند که معمولاً در چهار سطح  طبقه بندي میشوند:  -1تشخیص وجود خرابی در سازه -2تشخیص محل خرابی در سازه -3تشخیص شدت خرابی موجود در سازه -4پیش بینی عمر بهره  برداري باقیمانده سازه. به طور معمول در سازه هاي عمرانی سطح اول تشخیص خرابی مورد توجه میباشد و دلیل آن وابستگی این سه سطح به  مشخصات دینامیکی و مدلسازي است. سطح 4تشخیص خرابی در مورد تحلیل هاي خستگی و ارزیابی سازه اي مورد استفاده میباشد.

 

ABSTRACT

The ability to detect failure in its early stages is a topic that is considered in civil engineering, mechanics and aerospace. Early fault detection methods require location detection to be performed by performing on-site inspections. Structural health diagnostic methods are designed to detect failures in the early stages of their formation. One of these methods is the failure detection by changing the dynamic and static characteristics that many studies have been done in that field. Other defects of the basic methods require a basic or basic specification, and extensive efforts have been made to overcome this defect. Using Viollet Analysis to Detect Failure is a method that has been taken into consideration in recent years and has provided many articles in that connection. In this paper, the use of the violet method for detecting the existence, location and severity of failure in a comb beam has been investigated due to cracking and its ability to be measured.

INTRODUCTION

By increasing the number and dimensions of structures, it is impossible to detect their deterioration and deterioration using traditional methods such as ultrasonic and Schmidt hammer because in all of these methods it is first necessary to determine the locations of failure by checking the entire structure. Inspection of such structures is very costly, time-consuming and accompanied by human errors. Structural health assessment is a method that can detect changes in the structural characteristics of the structure. These methods have been used in civil, mechanical, and aerospace structures and have developed rapidly in recent years, which are usually classified at four levels: 1. Detecting the failure of the structure; 2. Determine the location of the failure in the structure; 3. Determine the severity of the failure in Structures -4 Estimate the remaining lifetime of the remaining structures. Typically, in the constructional structures of the first level, the failure detection is considered, due to the dependence of these three levels on the dynamic characteristics and modeling. Level 4 fault detection is used for fatigue analysis and structural evaluation.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Reza Abbas Nia, Arash Farsai

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 604 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : رضا عباس نیا ،آرش فرسایی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 604

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کاربرد روش تبدیل ویولت در تشخیص سلامت سازه ها”
درحال بارگذاری ...