سبد خرید

پیش بینی ترافیک و محدودیت هاي آتی ظرفیت در بندر انزلی

تومان

موجودی: در انبار

امروزه بنادر نقشی تعیین کننده در تعاملات اقتصادي کشورها ایفا میکنند. بندر انزلی به عنوان یکی از بنادر مهم کشور، از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور افزایش کارآیی و تاثیر مطلوب و پایدار بر سیستم اقتصادي کشور، نیازمند شناخت واقع بینانه اي از شرایط موجود و تعیین و تخمین مناسبی از نیازهاي پیش رو میباشد. از طرفی براي تعیین نیازهاي آینده یک بندر، برآورد حجم ترافیک زمینی، کشتی و کالاي آن، ضروري به نظر میرسد. در این مقاله، تحولات گذشته موارد فوق و تحولات آتی آنها در بندر انزلی تا سال 1394مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. پیش بینی ترافیک بندر متشکل از سه بخش میباشد: حجم کالا به تفکیک محموله هاي گوناگون؛ ترافیک کشتی به تفکیک تناژ / ،GRTطول، آبخور و نوع کشتی؛ و ترافیک زمینی. با در دست داشتن این موارد پیش بینی شده، میتوان تحلیل و تخمین مناسبی از محدودیت هاي آتی ظرفیت و همچنین برآورد توسعه فیزیکی مورد نیاز بندر انزلی انجام داد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه بنادر نقشی تعیین کننده در تعاملات اقتصادي کشورها ایفا میکنند. بندر انزلی به عنوان یکی از بنادر مهم کشور، از این قاعده مستثنی نبوده و به منظور افزایش کارآیی و تاثیر مطلوب و پایدار بر سیستم اقتصادي کشور، نیازمند شناخت واقع بینانه اي از شرایط موجود و تعیین و تخمین مناسبی از نیازهاي پیش رو میباشد. از طرفی براي تعیین نیازهاي آینده یک بندر، برآورد حجم ترافیک زمینی، کشتی و کالاي آن، ضروري به نظر میرسد. در این مقاله، تحولات گذشته موارد فوق و تحولات آتی آنها در بندر انزلی تا سال 1394مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. پیش بینی ترافیک بندر متشکل از سه بخش میباشد: حجم کالا به تفکیک محموله هاي گوناگون؛ ترافیک کشتی به تفکیک تناژ / ،GRTطول، آبخور و نوع کشتی؛ و ترافیک زمینی. با در دست داشتن این موارد پیش بینی شده، میتوان تحلیل و تخمین مناسبی از محدودیت هاي آتی ظرفیت و همچنین برآورد توسعه فیزیکی مورد نیاز بندر انزلی انجام داد.

 

مقدمه

براي تعیین نیازهاي آینده یک بندر، برآورد حجم ترافیک زمینی، کشتی و کالاي آن، ضروري به نظر میرسد. پیش بینی ترافیک بندر متشکل از سه بخش میباشد:  · حجم کالا به تفکیک محموله هاي گوناگون؛ · ترافیک کشتی به تفکیک تناژ / ،GRTطول، آبخور و نوع کشتی؛ و · ترافیک زمینی. که در این مقاله، پیش بینی مورد دوم تا سال 1394مورد بررسی قرار میگیرد. لازم به ذکر است که پیش بینی ترافیک بندر از مولفه هاي بسیار مهم و اساسی طراحی بندر  میباشد. بندر انزلی در جنوب غربی دریاي خزر، در حد فاصل رشت (مرکز استان گیلان) و توالش قرار دارد. موقعیت بندر به لحاظ طول و عرض جغرافیایی عبارت است از 49˚28شرقی و 37˚25شمالی. ساختگاه دقیق بندر محل اتصال تالاب مشهور انزلی به دریا است. به واسطه شرایط خاص اقلیمی و عوامل طبیعی حاکم بر منطقه خصوصاً آبراهه هاي منتهی به بندر، محدوده بندر را میتوان به دو بخش نسبتاً مجزا به نامه اي انزلی و غازیان تقسیم نمود. در این  بخش مهمترین مطالعات انجام شده در محدودهي بندر انزلی که به شرایط هیدرودینامیک این محدوده پرداخته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این بررسی، ایجاد درك بهتر از امواج منطقه، مقایسه قضاوت هاي مهندسی انجام شده در طی محاسبات و بهره گیري از نتایج آنها میباشد.

 

 

ABSTRACT

Ports today play a decisive role in the economic interactions of countries. Anzali port as one of the major ports of the country is not an exception and in order to increase the efficiency and effective impact on the economic system of the country, it requires realistic knowledge of the existing conditions and the proper estimation of future needs. On the other hand, in order to determine the future needs of a port, it is necessary to estimate the volume of land traffic, the ship and its goods. In this article, the past developments of the above and their upcoming developments in Bandar Anzali will be analyzed by 1394. The forecast of the port’s traffic consists of three parts: the volume of goods divided by different shipments; the traffic of the ship divided by the tonnage /, GRT length, the type of vessel and the type of vessel; and ground traffic. With the provision of these items, it is possible to analyze and estimate appropriate future capacity constraints as well as to estimate the physical development required by Anzali.

INTRODUCTION

In order to determine the future needs of a port, estimates of the volume of land traffic, ship and cargo are necessary. The forecast of port traffic consists of three parts: • The volume of goods by different shipments; • The traffic of the ship divided by the tonnage /, GRT length, the type of vessel and the type of vessel; and • Ground traffic. In this paper, the prediction of the second case will be reviewed by 1394. It should be noted that the forecast of port traffic is one of the most important components of port design. Anzali port in the southwest of the Caspian Sea is located at the border between Rasht (central of Guilan province) and its succession. The port’s position in latitude and longitude is East and Southwest 49˚25. The exact site of the port is the location of the famous Anzali wetland to the sea. Due to the special climate conditions and natural factors governing the region, especially the waterways leading to the port, the boundary of the port can be divided into two relatively separate parts to the Anzali and Ghazi letters. In this section, the most important studies in the area of ​​Anzali port which have been considered for hydrodynamic conditions in this area have been investigated. The purpose of this study is to provide a better understanding of the waves of the region, comparing engineering judgments made during calculations and exploiting their results.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mir Ahmad Lesteh Nasashi, Farhad Qaseri, Sadegh Nedimi 

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.71 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : میر احمد لشته نشایی ،فرهاد قاصري ،صادق ندیمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.71

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیش بینی ترافیک و محدودیت هاي آتی ظرفیت در بندر انزلی”
درحال بارگذاری ...