سبد خرید

حراج

پیشبینی فشار منفذی چاههای نفت با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فشار منفذی در اعماق سازندهای رسوبی هیدرواستاتیک نیست. در بعضی از نقاط فشار منفذی در حدود دو برابر فشار هیدرواستاتیک میباشد. اگرفشار  غیرعادی پیش از حفاری بدقت بررسی نشود ممکن است باعث بروز حوادثی نظیر فوران وگسیختگی چاه گردد که نهایتا منجربه از دست رفتن چاه  میشود. معمولا از روش های تجربی برای پیش بینی فشار منفذی غیرعادی (به کمک نمودار چاه) استفاده میشود. در این مطالعه برای پیش بینی فشار منفذی سازندهای زیرزمینی از نمودار مقاومت ویژه ایتون و نمودار صوتی استفاده شده است. با بکارگیری روشهای تجربی مانندمدلسازی نظری فشار منفذی، میتوان به مکانیزم تولید فشار غیرعادی پیبرد. با توجه به حساسیت بیان شده در تعیین این پارامتر، این مطالعه به بیان روشهای تعیین فشار منفذی از طریق نمودارهای متداول چاه پیمایی میپردازد. که نهایتا مشخص گردید، رابطه ایتون به کمک نمودار صوتی مقادیر قابل قبولتری از فشار منفذی نسبت به دیگر روابط ارایه کرده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فشار منفذی در اعماق سازندهای رسوبی هیدرواستاتیک نیست. در بعضی از نقاط فشار منفذی در حدود دو برابر فشار هیدرواستاتیک میباشد. اگرفشار  غیرعادی پیش از حفاری بدقت بررسی نشود ممکن است باعث بروز حوادثی نظیر فوران وگسیختگی چاه گردد که نهایتا منجربه از دست رفتن چاه  میشود. معمولا از روش های تجربی برای پیش بینی فشار منفذی غیرعادی (به کمک نمودار چاه) استفاده میشود. در این مطالعه برای پیش بینی فشار منفذی سازندهای زیرزمینی از نمودار مقاومت ویژه ایتون و نمودار صوتی استفاده شده است. با بکارگیری روشهای تجربی مانندمدلسازی نظری فشار منفذی، میتوان به مکانیزم تولید فشار غیرعادی پیبرد. با توجه به حساسیت بیان شده در تعیین این پارامتر، این مطالعه به بیان روشهای تعیین فشار منفذی از طریق نمودارهای متداول چاه پیمایی میپردازد. که نهایتا مشخص گردید، رابطه ایتون به کمک نمودار صوتی مقادیر قابل قبولتری از فشار منفذی نسبت به دیگر روابط ارایه کرده است.

 

مقدمه

فشار منفذی یک از مهمترین پارامترهای درگیر در فرایند حفاری، زمین مبحث شناسی و ژئومکانیکی می باشد . فشار منفذی را میتوان فشار سیال موجود در فضای خالی درون سازند متخلخل تعریف کرد. فشار منفذی در اعماق   سازندهای رسوبی هیدرواستاتیک نیست. در بعضی از نقاط فشار منفذی در حدود دو برابر فشار هیدرواستاتیک میباشد. اگر فشار غیرعادی پیش از حفاری ،  بدقت بررسی نشود ممکن است باعث از دست رفتن چاه گردد. فشار منفذی غیرعادی، مخصوصاً فشار بیش از حد، باعث افزایش “زمان مرده”  در حین حفاری می گردد، اگر فشار  غیرعادی قبل و در حین حفاری بدقت تعیین نگردد  باعث بروز مشکلاتی چون  انفجارچاه, پدیده هرز روی چاه و هجوم سیال به داخل چاه می  گردد.

 

ABSTRACT

The pore pressure is not deep in the hydrostatic sedimentary formations. At some points, the pore pressure is about twice the hydrostatic pressure. If unusual pressure is not carefully investigated before excavation, it may result in accidents such as eruption and collapse of the well, which ultimately results in loss of wells. Usually empirical methods are used to predict abnormal pore pressure (using well charts). In this study, the Eton Specular Strength Charts and Voice Chart are used to predict the pore pressure of the underground structures. By using empirical methods such as theoretical modeling of pore pressure, an abnormal pressure mechanism can be found. Due to the sensitivity expressed in the determination of this parameter, this study describes the methods of determining the pore pressure through conventional charter diagrams. Eventually, the relationship between euton and acoustic diagrams has been shown to be more intrusive than other relationships.

INTRODUCTION

Pneumatic pressure is one of the most important parameters involved in the drilling process, the geomechanical and geomechanical ground. The pore pressure can be defined by the pressure of the fluid in the free space inside the porous formation. The pore pressure is not deep in the hydrostatic sedimentary formations. At some points, the pore pressure is about twice the hydrostatic pressure. If the abnormal pressure prior to digging is not carefully checked, it may cause a loss to the well. Abnormal pore pressure, especially excessive pressure, increases the “dead time” during drilling, if unusual pressure is not determined accurately during and prior to drilling, causing problems such as explosion, irregularities in the well, and the influx of fluid into the well. To make

Year: 2016

Publisher : The 5th International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Conference on the Development of the Relationship between Government, University and Industry

By : Ramin Mohammadi, Hamid Reza Ramzi

File Information: Persian Language/ 9 Page / size: 357 KB

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت

کاری از : رامین محمدی ،حمیدرضا رمضی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 357

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیشبینی فشار منفذی چاههای نفت با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی”
درحال بارگذاری ...