محصولات

خانه علوم شیمی-Chemical Sciences مقاله جذب carmoisineA از فاضلاب با استفاده از Cateriol- Bottomash وسویای روغن گرفته شده
paper_shimi

مقاله جذب carmoisineA از فاضلاب با استفاده از Cateriol- Bottomash وسویای روغن گرفته شده

رایگان!

توضیحات محصول

خلاصه
مطالعه پیش در ارتباط با کاربر خاکستر کف ، پس مانده های کارخانه ها ، سویای آب گرفته شده ،پس ماندههای کشاورزی برای جذب carmoisineA رنگی از محلولهای آبی است . مقاله در ارتباط با مطالعات مشارکتی از خصوصیات جذبی رنگینه( dye )برروی جذب مؤثر در طی زمان دما و غلظت ph ومؤثرات . تکنیکهای آنالیزی برای پیدا کردن ویژگیهای سوراخ و خصوصیات جذب مواد بکار رفته اند .مطالعات جذب Batch ، مطالعات جنبشی و عملیات ستونی برای فهم قابلیت استخراج رنگینه از جابها انجام شده است . رفتار های جذبی رنگینه باا ستفاده از longmuir ،Templxin ، Radushkevich- Dubinin معنی مدلهای ایزوترم جذبی انجام شده است . ظرفیت تک لایه ای از معادله جذبی Langmiur براساس /و در 323 برای خاکتر کف وسویای روغن گرفته شده به ترتیب پیدا شده است . سنجش جنبشی پیشنهاددهنده ارتباط جنبشهای پسو در درجه دوم (order – Second- psedu )در هر جذب و هر حالت کنترل شده توسط فرایند انتشار ذرات است . آزمایش ستون اثبات کننده این است که هردو جذاب توانسته به طور عملی در حذف رفتار های پر خطر رنگینه ها از فاکتور های منتشر کننده و رنگینه های موادی که می توانند توسط از Nootl طریق ستون خروجی بازگردانی شوند اقدام کند .

حجم دانلود:496k
لینک دانلود : روی همین لینک کلیک کنید

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “مقاله جذب carmoisineA از فاضلاب با استفاده از Cateriol- Bottomash وسویای روغن گرفته شده”