سبد خرید

مطالعه اثرات ساختگاهی بر روي مولفه پاسخ لرزه اي ساختگاه

تومان

موجودی: در انبار

مولفه هاي پاسخ ساختگاه هاي لرزه اي تاثیرات مستقیم و موثري بر تولید انواع طیف هاي خطی و غیرخطی طراحی لرزه اي سازه ها در نواحی لرزه خیز دارند. خصوصیاتی از جمله، رکوردهاي سنگ بستر، جهت و امتداد تابش میدان امواج لرزه اي به ساختگاه، تنوع لایه هاي رسوبی آبرفتی و همچنین خصوصیات مکانیکی محیط خاکی نرم اثرات بارزي بر دامنه محتواي فرکانسی و شکل طیف هاي مولفه هاي لرزه اي در سطح ساختگاه می گذارد. در  راستاي توسعه کاهندگی دامنه امواج لرزه اي و بزرگنمایی ساختگاه، در این مقاله به مدلسازي انواع ساختگاه هاي خاکی با ضخامت ها و سختی هاي متفاوت پرداخته شده است.همچنین سطح توپوگرافی نیز به صورت صاف و تخت در نظر گرفته شده است. به منظور استخراج نتایج تحلیل از 3رکورد متفاوت زلزله هاي اک یوته گیلروي (Coyote-Gilroy) با PGAبرابر ،0.11gزلزله لوماپریتا  (Lomaprieta) باPGA برابر 0.27gو زلزله کوبه (Kobe)با PGAبرابر 0.83gبه منظور بررسی دقیقتر اثرات ساختگاهی استفاده شده است

تعداد:
مقایسه

چکیده

مولفه هاي پاسخ ساختگاه هاي لرزه اي تاثیرات مستقیم و موثري بر تولید انواع طیف هاي خطی و غیرخطی طراحی لرزه اي سازه ها در نواحی لرزه خیز دارند. خصوصیاتی از جمله، رکوردهاي سنگ بستر، جهت و امتداد تابش میدان امواج لرزه اي به ساختگاه، تنوع لایه هاي رسوبی آبرفتی و همچنین خصوصیات مکانیکی محیط خاکی نرم اثرات بارزي بر دامنه محتواي فرکانسی و شکل طیف هاي مولفه هاي لرزه اي در سطح ساختگاه می گذارد. در  راستاي توسعه کاهندگی دامنه امواج لرزه اي و بزرگنمایی ساختگاه، در این مقاله به مدلسازي انواع ساختگاه هاي خاکی با ضخامت ها و سختی هاي متفاوت پرداخته شده است.همچنین سطح توپوگرافی نیز به صورت صاف و تخت در نظر گرفته شده است. به منظور استخراج نتایج تحلیل از 3رکورد متفاوت زلزله هاي اک یوته گیلروي (Coyote-Gilroy) با PGAبرابر ،0.11gزلزله لوماپریتا  (Lomaprieta) باPGA برابر 0.27gو زلزله کوبه (Kobe)با PGAبرابر 0.83gبه منظور بررسی دقیقتر اثرات ساختگاهی استفاده شده است.

 

مقدمه

از عوامل موثر در خسارت هاي ناشی از زمین لرزه می توان به پدیده هاي ژئوتکنیکی مانند بزرگنمایی و تشدید امواج لرزه اي به هنگام عبور امواج از لایه هاي خاك و پدیده هاي ژئومتري مانند اثرات توپوگرافی زمین اشاره کرد.افزایش ضخامت لایه خاکی ابتدا موجب افزایش بیشینه شتاب سطحی شده و سپس افزایش ضخامت لایه بدلیل افزایش اثرات میرایی موجب کاهش شتاب بیشینه سطحی میشود. افزایش ضخامت لایه خاکی منجر به افزایش پریود  طبیعی لایه و افزایش مدهاي ارتعاشی خاك نیز می شود. در زمین لرزه ها با حداکثر شتاب بیشینه زیاد ( PGA>0.35g) خاك با ورود به حوضه غیر خطی  موجب کاهندگی امواج لرزه اي میشود.

 

 

ABSTRACT

The response components of seismic sites have direct and effective effects on the production of various linear and nonlinear spectra of seismic design of structures in seismic regions. Characteristics such as bedrock recordings, direction and continuity of seismic wave radiation to the site, the variation of alluvial sedimentary layers as well as the mechanical properties of the soft soil environment have significant effects on the frequency domain content and the shape of the seismic component spectra at the site level. . In order to develop the decrease of seismic wave amplitude and magnification of the site, this paper deals with the modeling of different types of earth sites with different thicknesses and stiffnesses. The topography is also considered flat and flat. In order to extract the results of the analysis, three different records of Coyote-Gilroy earthquakes with a PGA equal to 0.11g of the Lomaprieta earthquake with a PGA of 0.27g and a Kobe earthquake with a PGA of 0.83g to further verify the structural effects.

INTRODUCTION

Geotechnical phenomena such as magnification and exacerbation of seismic waves during wave propagation from soil layers and geomorphic phenomena such as topographic effects of the earth can be mentioned in the factors influencing the damage caused by earthquakes. Increasing the thickness of the soil layer initially increases the maximum The surface acceleration, and then the increase in the thickness of the layer, due to increased damping effects, can reduce the maximum surface acceleration. Increasing the thickness of the soil layer leads to an increase in the natural period of the layer and also increases the vibrating forces of the soil. In earthquakes with maximum maximum acceleration (PGA> 0.35g), entering the nonlinear basin causes depression of seismic waves.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Reza Vahdani, Mohammad Reza Salehi 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 482 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : رضا وهدانی ،محمدرضا صالحی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 482

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه اثرات ساختگاهی بر روي مولفه پاسخ لرزه اي ساختگاه”
درحال بارگذاری ...