سبد خرید

مدل سازي دیجیتال انتشار موج در آبخوان محصور

تومان

موجودی: در انبار

مدل هاي فیزیکی یک مبحث مهم و جدا نشدنی در تحقیقات علمی می باشند که کاربردهاي متفاوتی در رشته هاي مختلف علمی دارند. بطور کلی یک مدل فیزیکی خلاصه اي ساده شده از واقعیتی پیچیده می باشد. از آنجا که دسترسی مستقیم به آب هاي زیر زمینی و یا ساخت مدل هاي فیزیکی در اندازه بزرگ بسیار هزینه بر و در بسیاري از موارد غیر ممکن می باشد، لذا ساخت یک مدل فیزیکی کوچک و اندازه گیري هاي دیجیتال می تواند بسیار مفید و موثر باشد. در این مقاله مدلی فیزیکی و دیجیتال ارائه می گردد که توسط آن بتوان آزمایش هاي مختلف را با صرف هزینه اي بسیار کم و با دقتی بسیار بالا انجام داد. مدل، توسط سه آزمایش مختلف بررسی شده است و نتایج بدست آمده با نتایج حل تحلیلی مسائل مورد آزمایش مقایسه و با استفاده از انحراف از معیار نشان داده شده است که مدل معتبر و دقت آزمایش هاي انجام شده بسیار بالا می باشد. در این آزمایش ها، بالا رفتن تراز سطح آب در یک رودخانه فرضی در انتهاي یک آبخوان محصور و انتشار موج حاصل از آن در آبخوان در شرایط مختلف مدلسازي شده است. در آخر، پایایی مدل مورد بررسی قرار گرفته و با تکرار آزمایش هاي انجام شده و محاسبه بازه اطمینان نتایج، نشان داده می شود که مدل بسیار پایاست.

تعداد:
مقایسه

چکیده

مدل هاي فیزیکی یک مبحث مهم و جدا نشدنی در تحقیقات علمی می باشند که کاربردهاي متفاوتی در رشته هاي مختلف علمی دارند. بطور کلی یک مدل فیزیکی خلاصه اي ساده شده از واقعیتی پیچیده می باشد. از آنجا که دسترسی مستقیم به آب هاي زیر زمینی و یا ساخت مدل هاي فیزیکی در اندازه بزرگ بسیار هزینه بر و در بسیاري از موارد غیر ممکن می باشد، لذا ساخت یک مدل فیزیکی کوچک و اندازه گیري هاي دیجیتال می تواند بسیار مفید و موثر باشد. در این مقاله مدلی فیزیکی و دیجیتال ارائه می گردد که توسط آن بتوان آزمایش هاي مختلف را با صرف هزینه اي بسیار کم و با دقتی بسیار بالا انجام داد. مدل، توسط سه آزمایش مختلف بررسی شده است و نتایج بدست آمده با نتایج حل تحلیلی مسائل مورد آزمایش مقایسه و با استفاده از انحراف از معیار نشان داده شده است که مدل معتبر و دقت آزمایش هاي انجام شده بسیار بالا می باشد. در این آزمایش ها، بالا رفتن تراز سطح آب در یک رودخانه فرضی در انتهاي یک آبخوان محصور و انتشار موج حاصل از آن در آبخوان در شرایط مختلف مدلسازي شده است. در آخر، پایایی مدل مورد بررسی قرار گرفته و با تکرار آزمایش هاي انجام شده و محاسبه بازه اطمینان نتایج، نشان داده می شود که مدل بسیار پایاست.

مقدمه

آب هاي زیر سطحی را می توان به دو دسته کلی رطوبت خاکی و آب هاي زیرزمینی تقسیم کرد. آب هاي زیرزمینی توسط سطح طبیعی زمین شارژ و در  نهایت نیز به سطح طبیعی باز می گردد. از آب هاي زیرزمینی براي مصارف کشاورزي، شهري و همچنین صنعتی استفاده می شود. 20درصد  آب شیرین دنیا، آب هاي زیرزمینی می باشد. آب هاي زیرزمینی 0/61درصد از کل آب موجود بر روي کره زمین را تشکیل می دهند. ذخیره جهانی آب هاي زیرزمینی با تقریبی بالا در حدود آب شیرین تشکیل دهنده برف و یخ شامل یخ هاي قطب شمال و جنوب می باشد. این امر آب هاي زیر زمینی را به یک منبع مهم  تبدیل می کند که می تواند مانند یک منبع ذخیره طبیعی در زمان هاي کم آبی، کمبود آب هاي سطحی و بطور کلی در زمان خشکسالی مورد استفاده  قرار گیرد.

 

 

 

ABSTRACT

Physical models are an important and indisputable topic in scientific research, which have different applications in different scientific disciplines. In general, a physical model is a simplified summary of a complex reality. Since direct access to groundwater or the construction of physical models at large sizes is very costly and in many cases impossible, making a small physical model and digital measurements can be very useful and effective. . In this paper, we present a physical and digital model that can be used to carry out various experiments at very low cost and with a very high degree of accuracy. The model has been investigated by three different tests and the results are compared with the analytical results of the tested items and using the deviation from the criterion, it is shown that the valid model and the accuracy of the performed experiments are very high. In these experiments, an increase in the level of water level in a hypothetical river at the end of an enclosed aquifer and its wave propagation in the aquifer are modeled in different conditions. In the end, the reliability of the model has been investigated and with repetition of the experiments carried out and calculation of the confidence intervals of the results, it is shown that the model is very stable.

INTRODUCTION

Sub-surface waters can be divided into two general categories of soil moisture and groundwater. Groundwater is recharged by the natural surface of the earth, and eventually returns to the normal level. Underground water is used for agricultural, urban and industrial uses. 20 percent of the fresh water in the world is groundwater. Groundwater accounts for 61% of the total amount of water on Earth. The global storage of groundwater with an approximate height above about the fresh and ice-forming water, including the Arctic and the South. This makes the groundwater an important resource, which can be used as a natural resource during dehydration, shortage of surface water and, generally, droughts.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Amin Mathi, Gholamreza Rakhshandeh 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 429 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : امین ریاضی ،غلامرضا رخشنده رو

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 429

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدل سازي دیجیتال انتشار موج در آبخوان محصور”
درحال بارگذاری ...