سبد خرید

مدلسازي عددي تیرهاي کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهاي فولادي

تومان

موجودی: در انبار

تحقیقات اخیر نشان داده است که تیرهاي همبند متداول که تنها داراي آرماتورهاي طولی و عرضی براي تحمل خمش و برش هستند، قادر به تامین ضوابط لرزه اي نمی باشند و عملکرد لرزه اي نامناسبی را نشان داده اند. استفاده از ورقه اي فولادي در دو طرف تیرهاي همبند روشی است براي ارتقاي عملکرد چنین اجزائی که در ساله اي اخیر نظر محققین را بخود معطوف ساخته است. در تحقیق حاضر، مدل اجزاي محدود غیرخطی پارامتریک چند تیر کوپله با و بدون ورقه اي تقویتی که توسط محققین قبلی آزمایش شده است، ایجاد شده و صحت مدل هاي ایجاد شده از طریق مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مدلهاي عددي پارامتریک از دقت خوبی در تخمین مدهاي شکست، نحوه گسترش ترکها و رفتار نیرو – تغییر مکانی دارند. بعد از صحت سنجی مدل پارامتریک، مدل پارامتریک تیر کوپله تقویت شده با ورق فولادي ایجاد شده و رفتار تیر کوپله براي ضخامت هاي مختلف بررسی و نتایج حاصل مورد بحث قرار گرفته شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تحقیقات اخیر نشان داده است که تیرهاي همبند متداول که تنها داراي آرماتورهاي طولی و عرضی براي تحمل خمش و برش هستند، قادر به تامین ضوابط لرزه اي نمی باشند و عملکرد لرزه اي نامناسبی را نشان داده اند. استفاده از ورقه اي فولادي در دو طرف تیرهاي همبند روشی است براي ارتقاي عملکرد چنین اجزائی که در ساله اي اخیر نظر محققین را بخود معطوف ساخته است. در تحقیق حاضر، مدل اجزاي محدود غیرخطی پارامتریک چند تیر کوپله با و بدون ورقه اي تقویتی که توسط محققین قبلی آزمایش شده است، ایجاد شده و صحت مدل هاي ایجاد شده از طریق مقایسه با نتایج حاصل از آزمایش مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مدلهاي عددي پارامتریک از دقت خوبی در تخمین مدهاي شکست، نحوه گسترش ترکها و رفتار نیرو – تغییر مکانی دارند. بعد از صحت سنجی مدل پارامتریک، مدل پارامتریک تیر کوپله تقویت شده با ورق فولادي ایجاد شده و رفتار تیر کوپله براي ضخامت هاي مختلف بررسی و نتایج حاصل مورد بحث قرار گرفته شده است.

 

مقدمه

دیوارهاي برشی و یا دیوارهاي هسته اي به صورت بسیار متداول به عنوان سیستم باربري جانبی ساختمان هاي بلند مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه  به محدودیت هاي معماري موجود و همچنین لزوم ایجاد امکانات تاسیساتی، وجود بازشدگی در این دیوارها اجتناب ناپذیر می باشد. تیرهاي کوپله براي متصل کردن دو دیوار برشی و انتقال نیروها بین آنها مورد استفاده قرار می گیرد. سختی ، مقاومت و شکل پذیري تیر هاي کوپله تاثیر قابل توجه اي بر روي رفتار کلی سازه هاي داراي دیوارهاي کوپله تحت شرایط لرزه اي دارند. به گونه اي که خرابی موضعی تیرهاي کوپله ممکن است منجر به تخریب کلی سیستم باربري جانبی ساختمان گردد. تاکنون مطالعات زیادي بر روي عملکرد سازه اي تیر هاي بتن آرمه ي کوپله متعارف و غیر متعارف صورت گرفته است. مطالعات آزمایشگاهی بر روي رفتار تیرهاي کوپله شامل بررسی رفتار لرزه اي تیرهاي کوپله متعارف و یا مقاوم سازي این نوع تیرها توسط ورقهاي فولادي میشود.

 

 

ABSTRACT

Recent research has shown that conventional connectors, which only have longitudinal and transverse reinforcement for bending and shear tolerance, are unable to provide seismic parameters and show inadequate seismic performance. The use of a sheet of steel on both sides of the connective beam is a way to enhance the performance of such components that have attracted scholars in the last year. In the present study, a nonlinear parametric, nonlinear parametric parametric model of multi-beam pulley with and without sheet amplification, which was tested by previous researchers, has been developed and the accuracy of the models created is compared with the results of the experiment. Parametric numerical models have a good accuracy in the estimation of failures, turbulence and power behavior. After verifying the parametric model, a parametric model of steel plate reinforced coil beam was created and the behavior of the beam beam for different thicknesses was studied and the results were discussed.

INTRODUCTION

Shear walls or nuclear walls are commonly used as a side loading system for tall buildings. Due to the limitations of the existing architecture and the necessity of building facilities, the presence of opening in these walls is inevitable. Coupling beams are used to connect two shear walls and transfer forces between them. The hardness, strength and ductility of the coulter beams have a significant effect on the overall behavior of the structures with coulomb walls under seismic conditions. In such a way that the local failure of the coulter beam may lead to the overall destruction of the side loading system. So far, many studies have been conducted on the structural performance of conventional and unconventional reinforced concrete beam beams. Laboratory studies on coulter beam behavior include investigating the seismic behavior of conventional pulleys or retrofitting these beams with steel sheet.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Jupin Razon, Nasir Shabbatchi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 593 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : ژوپین موزون ، ناصرشابختی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 593

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدلسازي عددي تیرهاي کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهاي فولادي”
درحال بارگذاری ...