سبد خرید

كاربرد روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس در امكانسنجي روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي

تومان

موجودی: در انبار

با وجود تحقيقات فراوان در دهه هاي اخير، دانش امكان سنجي و نحوة انتخاب روش بهسازي مختص هر تيپ از ساختمانهاي مصالح بنايي ناقص و تنها  متكي بر شاخص اقتصادي ميباشد. انتخاب روش بهسازي با درنظرگيري تمامي شاخص های موثر، ميزان خسارت و تلفات احتمالي ناشي از زلزله را در اين ساختمان ها به شيوهاي مطلوب كاهش ميدهد. در اين مقاله روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس براي انتخاب روش بهسازي لرزه اي مناسب  ساختمانهاي مصالح بنايي معرفي ميگردد و به طور نمونه الگوريتم آن توسعه داده ميشود. با كاربرد روش تصميم گيري تاسيس، روش بهسازي “شاتكريت” به عنوان ارجحترين روش بهسازي قابل كاربرد در ساختمان مصالح بنايي مورد مطالعه انتخاب ميگردد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با وجود تحقيقات فراوان در دهه هاي اخير، دانش امكان سنجي و نحوة انتخاب روش بهسازي مختص هر تيپ از ساختمانهاي مصالح بنايي ناقص و تنها  متكي بر شاخص اقتصادي ميباشد. انتخاب روش بهسازي با درنظرگيري تمامي شاخص های موثر، ميزان خسارت و تلفات احتمالي ناشي از زلزله را در اين ساختمان ها به شيوهاي مطلوب كاهش ميدهد. در اين مقاله روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس براي انتخاب روش بهسازي لرزه اي مناسب  ساختمانهاي مصالح بنايي معرفي ميگردد و به طور نمونه الگوريتم آن توسعه داده ميشود. با كاربرد روش تصميم گيري تاسيس، روش بهسازي “شاتكريت” به عنوان ارجحترين روش بهسازي قابل كاربرد در ساختمان مصالح بنايي مورد مطالعه انتخاب ميگردد.

 

مقدمه

ساختمان هاي مصالح بنايي با وجود توسعة كاربرد ساختمان هاي فلزي و بتني، از متداولترين سيستم هاي سازه اي در صنعت ساخت و ساز در نقاط مختلف جهان به خصوص مناطق روستايي ميباشد. اكثر اين ساختمانها در محل گذر گسل هاي لرزه خيز واقع ميباشند. مطالعة زلزله هاي گذشته چون آزمايشگاهي بزرگ، آسيب پذيري و ضعف اين  ساختمانها را در برابر زلزله نمايان ساخته است. بدين منظور محققين در سراسر جهان، روش هاي بهسازي لرزه اي متنوعي را براي مرتفع نمودن نقاط ضعف اين ساختمانها ارائه نموده .اند با انتخاب روش بهسازي مختص هر  اختمان ايمني لرزه اي به شيوه اي مطلوب تأمين ميگردد. براي تعيين روش مناسب از ميان روش هاي موجود روش هاي علمي تصميم گيري همانند تحليل چند معياره ،(MADM) تحليل تصميم ،(DA) تئوري مطلوبيت چند مشخصه   (MAUT) تصميم گيري چند شاخصه ،(MCDM) تحليل سود- هزينه ،(CBA) تحليل تصميم- گيري (K-T) تئوري  قضاوت اجتماعي  (SJT) معرفي شده است. تعدادي از اين روش ها موضوع مطالعة برخي از محققان در پروژه هاي عمراني بوده است. در تحقيق حاضر الگوريتمي براي انتخاب روش مناسب بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي موجود توسط روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس ارائه ميگردد و كاربرد آن به طور موردي توسعه داده ميشود.

 

 

ABSTRACT

In spite of numerous studies in recent decades, the feasibility and method of choosing an improvement method for each type of building materials is incomplete and is based only on the economic index. Choosing an improvement method by reducing all effective indicators reduces the amount of damage and earthquake damage in these buildings in a desirable manner. In this paper, the TOPSIS multi-criteria decision making method is introduced to select the appropriate seismic reconstruction method for building materials and, in particular, its algorithm is developed. By applying the decision making method of establishment, Shutkit improvement method is selected as the preferred method of improving the building materials used in the study.

INTRODUCTION

Building materials, despite the development of the use of metal and concrete buildings, are one of the most common structural systems in the construction industry in different parts of the world, especially in rural areas. Most of these buildings are located at the junction of seismic faults. The study of earthquakes in the past as a large laboratory has shown the vulnerability and weakness of these buildings against earthquakes. To this end, researchers around the world have presented various seismic refinement methods to address the weaknesses of these buildings. By choosing a recovery method specific to each seismic safety device is provided in a desirable manner. To determine the appropriate method among the existing methods of scientific decision making such as multi-criteria analysis, (MADM) decision analysis, (DA) multi-attribute desirability theory (MAUT) multi-factor decision making (MCDM) cost-benefit analysis (CBA Decision-Making Analysis (KT) The Social Judicial Theory (SJT) has been introduced. Some of these methods have been studied by some researchers in development projects. In the present study, an algorithm for selecting the appropriate seismic reconstruction method for existing building materials is presented by the TOPSIS multi-criteria decision-making method and its application is developed in a case-by-case manner.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Navid Rahgozar, Abdolreza Sarvaghmaghdam 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 196 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : نويد رهگذر ،عبدالرضا سروقدمقدم

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 196

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “كاربرد روش تصميم گيري چندمعياره تاپسيس در امكانسنجي روش هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي مصالح بنايي”
درحال بارگذاری ...