سبد خرید

طراحی و مقاوم سازي بهینه سازه ها با استفاده از میراگر وی الاستیک به کمک الگوریتم باینري جامعه پرندگانBPSO

تومان

موجودی: در انبار

کاهش انرژي ورودي به سازه ها با استفاده از میراگرهاي الحاقی،روشی موثر در میرا نمودن انرژي ورودي به سازه است. از جمله ابزار هاي مناسب براي  میرا نمودن انرژي ورودي سازه میراگر ویسکوالاستیک است. در این مقاله رفتار میراگرهاي ویسکوالاستیک در پاسخ هاي سازه و توزیع بهینه آنها،مورد  بررسی قرار می گیرد. از الگوریتم جامعه پرندگان (PSO) براي یافتن توزیع بهینه تعداد و محل قرارگیري میراگرها، در جهت بهبود رفتار لرزه اي سازه ها  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علاوه بر نقش میراگرها در کاهش پاسخ هاي سازه، نحوه چیدمان آنها نیز، در عملکرد سازه مؤثر است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

کاهش انرژي ورودي به سازه ها با استفاده از میراگرهاي الحاقی،روشی موثر در میرا نمودن انرژي ورودي به سازه است. از جمله ابزار هاي مناسب براي  میرا نمودن انرژي ورودي سازه میراگر ویسکوالاستیک است. در این مقاله رفتار میراگرهاي ویسکوالاستیک در پاسخ هاي سازه و توزیع بهینه آنها،مورد  بررسی قرار می گیرد. از الگوریتم جامعه پرندگان (PSO) براي یافتن توزیع بهینه تعداد و محل قرارگیري میراگرها، در جهت بهبود رفتار لرزه اي سازه ها  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد علاوه بر نقش میراگرها در کاهش پاسخ هاي سازه، نحوه چیدمان آنها نیز، در عملکرد سازه مؤثر است.

 

مقدمه

میرایی سازه ها به فاکتورهاي زیادي از جمله مقادیر ارتعاش سازه، فرکانس زلزله، خصوصیات هندسی، اتصالات سازه و … بستگی دارد.هدف عمده میرایی سازه کاهش پاسخ هاي سازه که مطابق بر کاهش در تنش ها و نیروهاي داخلی است. در میان روش هاي مختلف طراحی و مقاوم سازي سازه ها که در مورد آنها تحقیق صورت گرفته است. بحث کاهش انرژي ورودي به سازه ها با استفاده از میراگر هاي الحاقی ، روشی نوین و موثر در میرا نمودن انرژي ورودي به سازه است. کارایی این روش بهبود قابل توجه رفتار لرزه اي سازه با عملیات محدود و بهینه مقاوم سازي یا طراحی است. از جمله ابزار  هاي مناسب براي میرا نمودن انرژي ورودي به سازه میراگر ویسکو الاستیک است که با کاهش انرژي ورودي به سازه و جذب انرژي توسط میراگرها ،  میرایی سازه را بالا برده و از احتمال ایجاد خطر در سازه می کاهند. میراگرهاي ویسکوالاستیک در کاهش پاسخ هاي دینامیکی  سازه تحت اثر باد یا زلزله  بسیار موثر هستند . این میراگرها از زمان ارائه بصورت وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی از کاربردهاي عملی استفاده از  این میراگرها به جهت  کاهش پاسخ هاي ناشی از باد برج هاي تجارت جهانی نیویورك هستند. تحقیقات ثابت کرده اند که میراگرهاي ویسکو الاستیک می توانند قابلیت میرایی سازه ها بصورت قابل توجهی افزایش دهند که منجر به کاهش پاسخ هاي سازه از جمله جابجایی و شتاب خواهد شد، همچنین نشان داده شده که رفتار میراگرهاي ویسکوالاستیک به دماي محیط پیرامونی و فرکانس ارتعاش رابطه دارد.

 

ABSTRACT

Reducing the input energy into structures using extension dampers is an effective way of removing the energy input to the structure. One of the suitable tools for removing the energy input of the viscoelastic mirror structure is. In this paper, the behavior of viscoelastic dampers in structural responses and their optimal distribution is investigated. The Poultry Community Algorithm (PSO) has been used to improve the seismic behavior of structures for optimal distribution of the number and location of dampers. The results show that in addition to the role of dampers in reducing structural responses, their arrangement is also effective in structural performance.

INTRODUCTION

The damping of structures depends on many factors such as structure vibration values, earthquake frequency, geometric properties, structural joints, etc. The main goal of the damping of the structure is the reduction of structural responses, which is consistent with the reduction in internal stresses and forces. Among the different methods of designing and retrofitting of structures that have been investigated about them. The discussion of reducing the input energy into structures using extension dampers is a new and effective method for removing the input energy into the structure. The efficiency of this method is a remarkable improvement in the seismic behavior of the structure with a limited and optimized retrofitting or design operation. One of the suitable tools for damping the input energy to the mesco elastic damper structure is to reduce the energy input to the structure and absorb energy by dampers, reducing the structure’s damping and reducing the risk of structural damage. Viscoelastic dampers are very effective in reducing the dynamic responses of wind or earthquake structures. These dampers have been widely used since the time of presentation. One of the practical uses of these dampers is to reduce the response from the winds of the New York World Trade Towers. Research has shown that visco-elastic damper can significantly increase the damping ability of structures, which will reduce structural responses, including displacement and acceleration, and also show that the behavior of viscoelastic dampers to the temperature of the perimeter environment and the vibration frequency of the relationship has it.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mir Ahmad Leshteh Nashasi, Jafar Qomi, Morteza Beyk Larian 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 698 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : میر احمد لشته نشایی ،جعفر قمی ،مرتضی بیک لریان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 698

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی و مقاوم سازي بهینه سازه ها با استفاده از میراگر وی الاستیک به کمک الگوریتم باینري جامعه پرندگانBPSO”
درحال بارگذاری ...