سبد خرید

طراحي فيوزپلاگ با سقف دبي مشخص

تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقيق تلاش شده تا امكان استفاده از خاكريز شسته شونده يا همان فيوزپلاگ براي تخليه مخزن در صورت بروز مشكل براي سد بررسي شود.  بدنه فيوزپلاگ براي اين كاربرد بايد داراي شرايط خاصي باشد. اين خاكريز بايد در مواقع معمول به صورت قسمتي از بدنه مخزن در مقابل نشت آب و  همچنين نيروي حاصل از امواج مقاومت كافي داشته باشد. شروع فرسايش اين فيوزپلاگ با انواع ديگر كه غالبا بر اثر عبور جريان از روي خاكريز مي باشد،  متفاوت است. بدين صورت كه شروع فرسايش به وسيله ايجاد يك ترانشه به وسيله بيل مكانيكي در تاج آن توسط عامل انساني بنا به تشخيص ضرورت و  مشاهده مشكل در بدنه سد اصلي انجام مي گيرد. آب حاصل از تخليه مخزن بايد توسط كانالي كه در پايين دست فيوزپلاگ ساخته شده است به مكان  ديگري منتقل شود. اين كانال نيز داراي محدوديت در دبي عبوري مي باشد، در نتيجه برخلاف فيوزپلاگ هاي ديگر كه به سرعت فرسايش يافته ودبي  زيادي را به پايين دست منتقل مي كنند، فرسايش و كاهش ارتفاع كف اين فيوزپلاگ بايد تدريجي و تابع كاهش سطح آب در مخزن در اثر تخليه باشد. تا با  كاهش تراز آب در مخزن، هد آب در مجراي ايجاد شده در روي خاكريز فيوزپلاگ در حد قابل قبولي باقي بماند و عمل تخليه مخزن تا ارتفاع لازم ادامه پيدا  كند. بدين منظور ابتدا مكانيزم فرسايش فيوز پلاگ مورد بررسي قرار گرفته است، مدل عددي براي شبيه سازي فرسايش خاكريز و محاسبه ي ماكزيمم  دبي عبوري تهيه شده و نتايج حاصل از آن براي داده هاي سد چاه نيمه 4در استان سيستان و بلوچستان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج  بدست آمده مقطعي براي خاكريز سد مورد نظرارائه شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقيق تلاش شده تا امكان استفاده از خاكريز شسته شونده يا همان فيوزپلاگ براي تخليه مخزن در صورت بروز مشكل براي سد بررسي شود.  بدنه فيوزپلاگ براي اين كاربرد بايد داراي شرايط خاصي باشد. اين خاكريز بايد در مواقع معمول به صورت قسمتي از بدنه مخزن در مقابل نشت آب و  همچنين نيروي حاصل از امواج مقاومت كافي داشته باشد. شروع فرسايش اين فيوزپلاگ با انواع ديگر كه غالبا بر اثر عبور جريان از روي خاكريز مي باشد،  متفاوت است. بدين صورت كه شروع فرسايش به وسيله ايجاد يك ترانشه به وسيله بيل مكانيكي در تاج آن توسط عامل انساني بنا به تشخيص ضرورت و  مشاهده مشكل در بدنه سد اصلي انجام مي گيرد. آب حاصل از تخليه مخزن بايد توسط كانالي كه در پايين دست فيوزپلاگ ساخته شده است به مكان  ديگري منتقل شود. اين كانال نيز داراي محدوديت در دبي عبوري مي باشد، در نتيجه برخلاف فيوزپلاگ هاي ديگر كه به سرعت فرسايش يافته ودبي  زيادي را به پايين دست منتقل مي كنند، فرسايش و كاهش ارتفاع كف اين فيوزپلاگ بايد تدريجي و تابع كاهش سطح آب در مخزن در اثر تخليه باشد. تا با  كاهش تراز آب در مخزن، هد آب در مجراي ايجاد شده در روي خاكريز فيوزپلاگ در حد قابل قبولي باقي بماند و عمل تخليه مخزن تا ارتفاع لازم ادامه پيدا  كند. بدين منظور ابتدا مكانيزم فرسايش فيوز پلاگ مورد بررسي قرار گرفته است، مدل عددي براي شبيه سازي فرسايش خاكريز و محاسبه ي ماكزيمم  دبي عبوري تهيه شده و نتايج حاصل از آن براي داده هاي سد چاه نيمه 4در استان سيستان و بلوچستان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتايج  بدست آمده مقطعي براي خاكريز سد مورد نظرارائه شده است.

 

مقدمه

فرسايش خاكريزهاي طبيعي و ساخته شده در مقابل سرريز آب از روي آن ها  ،(overtopping) مسئله ي شناخته شده اي است. در دنيا مهمترين عامل  تخريب و شكست سدها، سرريز از روي تاج سد است. سازهي خاكي ديگري بعضاً در مخازن پشت سدها در محل مناسب تعبيه ميشود كه اگر تراز سطح آب از حد معيني بالاتر رفت در اثر سرريز شدن آب از روي آن، سازه ي خاكي تخريب شده و جريان را به محل مناسب هدايت كند و مانع از بالا آمدن بيشتر  سطح آب و تخريب سد يا ديواره هاي مخزن گردد. اين سازه يا خاكريز كه بايد طبقات لايه اي معيني داشته باشد به فيوز پلاگ موسوم است.

 

 

ABSTRACT

In this research, attempts have been made to investigate the possibility of using a washed emery or the same fuse-valve to evacuate the reservoir in the event of a problem for the dam. The fusePlag body should have special conditions for this application. This softening must be adequate in the normal situation as part of the reservoir body against water leakage and also due to the strength of the resistance waves. The beginning of the erosion of this fuse-valve with other types, which is often due to the flow of water from the surface, is different. So that erosion begins by creating a trench by a mechanical shaft on its crown by the human factor, based on the necessity of diagnosing and observing the problem in the main dam body. The water from the drainage tank must be moved to another place by the canal at the bottom of the fuselage. This channel also has a constraint on the flow of discharge. Consequently, unlike other fast-eroded fuzoplags that transmit much downstream, the erosion and lowering of the floor height of this fuselage should be gradual and the function of reducing the water surface in the reservoir in effect Evacuate To reduce the water level in the reservoir, the head of the water in the duct on the fuselage should be kept to an acceptable level and the discharge of the reservoir continues to the required level. Firstly, the fuse plag erosion mechanism has been investigated. A numerical model has been developed for simulating erosion erosion and calculation of maximum discharge flow. The results of this study have been investigated for the data of the 4th well dam in Sistan and Baluchestan province. Based on the results, a cross sectional view was proposed for the dam construction.

INTRODUCTION

The erosion of natural landfill and built-in overflow is overwhelming. In the world, the most important factor in the destruction and defeat of dams is overflow from the dam of the dam. Another soil structure is sometimes installed in reservoirs behind the dams in an appropriate place. If the level of water level exceeds a certain level, due to water overflow from it, the soil structure is destroyed and the flow is directed to the proper place and prevents it from rising. Most of the water level and damage to the dam or the walls of the reservoir. This structure or stack that has certain layer layers is referred to as the fuzzle plug.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Morteza Tofani, Hassan Ahmadi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 220 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مرتضي طوفاني ، حسن احمدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 220

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحي فيوزپلاگ با سقف دبي مشخص”
درحال بارگذاری ...