سبد خرید

حراج

سنتز نانوذرات مگنتيت به روش هم رسوبي معکوس و بررسي اثر عامل فعال کننده سطحي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

نانوذرات مگنتيت به دليل خواص و کاربردهاي متعدد و متنوعي که دارا مي باشد, امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ي ا نکه فاکتور PHبا مقادير بالا در سنتز مگنتيت مهم مي باشد, سنتز فوق توسط روش هم رسوبي معکوس از مخلوط محلول هاي نمک آهن دو و سه ظرفيتي انجام شد. توسط این روش pHبه آساني در مقادير بالا کنترل مي گردد. همچنين اثر , PVPبه عنوان يک عامل فعال کننده سطحي پليمري, بر اندازه و مورفولوژي ذرات  بررسي شد که نتايج حاصل از تفرق اشعه ايکس(XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) حاکي از بهبود توزيع و کاهش اندازه دانه و يکنواختي در  مورفولوژي نانوذرات مي باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

نانوذرات مگنتيت به دليل خواص و کاربردهاي متعدد و متنوعي که دارا مي باشد, امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ي ا نکه فاکتور PHبا مقادير بالا در سنتز مگنتيت مهم مي باشد, سنتز فوق توسط روش هم رسوبي معکوس از مخلوط محلول هاي نمک آهن دو و سه ظرفيتي انجام شد. توسط این روش pHبه آساني در مقادير بالا کنترل مي گردد. همچنين اثر , PVPبه عنوان يک عامل فعال کننده سطحي پليمري, بر اندازه و مورفولوژي ذرات  بررسي شد که نتايج حاصل از تفرق اشعه ايکس(XRD) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) حاکي از بهبود توزيع و کاهش اندازه دانه و يکنواختي در  مورفولوژي نانوذرات مي باشد.

مقدمه

نانوتکنولوژي در واقع مهندسي و هنر ساخت مواد در مقياس نانومتري ( 1nm=10-9 m)مي باشد. مواد نانومتري به موادي اطلاق مي شود که حداقل يکي از ابعاد آنها در محدوده نانومتر باشد, نظير نانوذرات, نانوفيلم ها, نانوخوشه ها, نانوتيوب ها و غيره. نانوذرات ذراتي با ابعاد 1-10nmهستند که به دليل خواص جديد و ويژه نوري, مغناطيسي, الکترونيکي, شيميايي و دارويي که متمايز با توده ماده است, امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. يکي از مهمترين نانومواد, نانوذرات اکسيدهاي آهن مي باشد که داراي خواص متنوع و کاربردهاي گسترده اي مي باشند. يکي از مهمترين اکسيدهاي آهن, مگنتيت  (Fe3O4) مي باشد که به علت خاصيت سوپرپارامغناطيسي بسيار مورد توجه است. مگنتيت بدليل داشتن آهن دو و سه ظرفيتي در ساختار خود به طور همزمان, از اکسيدهاي آهن ديگر متمايز مي باشد. به همين دليل مگنتيت را اکسيد فروفريک نيز مي نامند. ساختار کريستاليتي مگنتيت مکعبي و با  پارامتر شبکه a=0.839 nmو به رنگ مشکي مي باشد. مگنتيت کاربردهاي گسترده اي در زمينه هاي مختلف نظير محيط ضبط مغناطيسي, فتوکاتاليستها , سيالهاي مغناطيسي, مواد مغناطيسي نرم, افزايش کنتراست ,MRIانتقال دارو , رنگ و  غيره دارا مي باشد. روشهاي متنوعي جهت سنتز نانوذرات  گنتيت گزارش شده است که عبارتند از: سل ژل ,  کاهش هماتيت توسط CO/CO2يا , H2هم رسوبي از مخلوط محلولهاي نمک آهن دو و سه ظرفيتي , سنتز هيدروترمال مايکرويو , تابش اشعه  γ, میکروامولسيون هيدروترمال , تجزيه حرارتي ترکيبات آلي آهن سنتز پلاسماي ماکرويو و غيره.

 

 

 

ABSTRACT

Magnetite nanoparticles have been widely considered today due to its various properties and applications. Due to the fact that high-pH PH is important in magnetite synthesis, this synthesis was carried out by reverse co-deposition method from a mixture of two and three-volume iron salt solutions. By this method, pH is easily controlled at high levels. Also, the effect of PVP as a surfactant activated agent on the size and morphology of particles was investigated. The results of X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) indicate improved distribution and reduction of grain size and uniformity in nanoparticle morphology. Be

INTRODUCTION

Nanotechnology is in fact the engineering and art of making nanoscale materials (1nm = 10-9 m). Nanometers are materials that have at least one of their dimensions in the range of nanometers, such as nanoparticles, nano-films, nano-clusters, nanotubes, and so on. Particle nanoparticles with dimensions of 1-10nm are nowadays very much considered due to the new properties of light, magnetic, electronic, chemical and drug that is distinct from the mass of matter. One of the most important nanomaterials is iron oxide nanoparticles with diverse properties and wide applications. One of the most important iron oxides is magnetite (Fe3O4), which is very important due to superparamagnetic properties. Magnetite is distinguished from iron oxides due to its double and triple iron in its structure simultaneously. For this reason, magnetite is also referred to as a ferrofication oxide. The crystalline structure of cubic magnetite with a network parameter is a = 0.839 nm and is black. Magnetite has a wide range of applications in various fields such as magnetic recording environments, photocatalyst, magnetic fluids, soft magnetic materials, increased contrast, MRI, drug transfer, color, and so on. Various methods have been reported for the synthesis of ghenate nanoparticles, which include: sol gel, reduction of hematite by CO / CO2 or, H2 as a precipitate from a mixture of two and three-volume iron salt solutions, hydrothermal microwave synthesis, γ radiation, hydrothermal microemulsion, thermal decomposition of organic compounds Iron synthesis of macromolecular plasma and so on.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Samaneh Ali Beigi, Ali Shokoufar, Mohammad Reza Vaezi

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 207 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : سمانه علي بيگي , علي شکوه فر , محمدرضا واعظي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 207

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنتز نانوذرات مگنتيت به روش هم رسوبي معکوس و بررسي اثر عامل فعال کننده سطحي”
درحال بارگذاری ...