سبد خرید

حراج

ساخت هسته ي مغناطيسي آهن به روش متالورژي پودر و بررسي رفتار مغناطيسي آن

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

هسته هاي مغناطیسي نرم به علت خصلت آهن ربايي موقت ناشي از اعمال جريان الكتریكي ، كاربردهاي گسترده يا را در صنعت به خود اختصاص داده  اندكه با توجه به نوع ماده فرومغناطيس و تركيبات آلیاژی مشخصات مغناطیسي  متفاوتي از آنها به ثبت رسيده است. دراین پژوهش هسته ي  مغناطیسي  آهن به علت اشباع مغناطیسي بالاي آن به روش متالورژي پودر و با اعمال فشار يك هزار و دويست مگا پاسكال تهيه و مورد بررسی های  مغناطیسي قرار گرفت. مشخصات مغناطیسي نظیر نفوذپذیري  موثر هسته و فاكتور تلفات به وسيله دستگاه LCR Meterدر بازه فركانسي 50-100kHz اندازه گیری شد سایر مشخصات مغناطیسي  بوسيله دستگاه AGFMبررسي گردید.ریز ساختار نمونه ها، آنالیز عنصري و آنالیز  فازی نیز به ترتيب توسط  ميكروسكوپ الكتروني XRD, EDXA, SEMمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر كاهش تدریجی نفوذپذیري  موثر مغناطیسي و افزايش تلفات جربان گردابي  در ازای افزايش فركانس اعمالي است به گونه اي كه ماكزيمم فاكتور کیفیت را در فركانس 20 کیلو هرتز در بر دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هسته هاي مغناطیسي نرم به علت خصلت آهن ربايي موقت ناشي از اعمال جريان الكتریكي ، كاربردهاي گسترده يا را در صنعت به خود اختصاص داده  اندكه با توجه به نوع ماده فرومغناطيس و تركيبات آلیاژی مشخصات مغناطیسي  متفاوتي از آنها به ثبت رسيده است. دراین پژوهش هسته ي  مغناطیسي  آهن به علت اشباع مغناطیسي بالاي آن به روش متالورژي پودر و با اعمال فشار يك هزار و دويست مگا پاسكال تهيه و مورد بررسی های  مغناطیسي قرار گرفت. مشخصات مغناطیسي نظیر نفوذپذیري  موثر هسته و فاكتور تلفات به وسيله دستگاه LCR Meterدر بازه فركانسي 50-100kHz اندازه گیری شد سایر مشخصات مغناطیسي  بوسيله دستگاه AGFMبررسي گردید.ریز ساختار نمونه ها، آنالیز عنصري و آنالیز  فازی نیز به ترتيب توسط  ميكروسكوپ الكتروني XRD, EDXA, SEMمورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بیانگر كاهش تدریجی نفوذپذیري  موثر مغناطیسي و افزايش تلفات جربان گردابي  در ازای افزايش فركانس اعمالي است به گونه اي كه ماكزيمم فاكتور کیفیت را در فركانس 20 کیلو هرتز در بر دارد.

 

مقدمه

در ميان سه عنصر طبیعي آهن، نيكل و كبالت جزء مواد فرو مغناطيس به شمار می آیند. بدین معنا كه در اثر اعمال ميدان مغناطیسي، دوقطبی های  مغناطیسي  آن در جهت ميدان قرا گرفته و منجر به تقویت میدان و افزايش تاثير پذیري مغناطیسي میگردد. چرخش كامل حوزه هاي مغناطیسي در اثر میدان و ناپايداري آن به محض قطع ميدان خارج معیارهاي دو گانه حاكم بر طبقه بندي رفتار مغناطیسی مواد است. در ميان سه عنصر مذكور، آهن و آلياژ  هاي آن به علت ارزاني، فراواني ، بالاترين حد اشباع مغناطیسي  و نفوذپذیري  مناسب , طیف وسیعی از پژوهش هاي علمي و كاربردهاي صنعتی را به  خود اختصاص داده است. خواص مطلوب ياد شده هسته هاي آهني اختصاص به فركانس های پایین دارد زيرا مقاومت الكتریكي پایین این مواد به افزایش  تلفات مغناطیسي آنها در فركانس هاي بالا مي انجاد.  پژوهش هاي صورت گرفته در سالهاي اخیر به منظور غلبه بر اين مشكل بوده است. كامپوزيت هاي  مغناطیسي بدین منظورمورد توجه محققين قرار گرفته است. افزايش تلفات مغناطیسي در فركانس هاي بالا ناشي از تشديد جريان هاي گردابي در  ساختار ماده مغناطیسي است.

 

 

ABSTRACT

Soft magnetic cores have been widely used in the industry due to the temporary nature of magnetic charge due to the application of electric current, which has been characterized by a different magnetometric profile due to the type of ferromagnetic material and alloy composition. In this study, iron magnetism was prepared by magnetization method due to its high magnetic saturation by powder metallurgy and applied at a pressure of one thousand and two hundred MPa and was subjected to magnetic studies. Magnetic properties such as core permeability and mortality factor were measured by the LCR meter at a frequency range of 50-100kHz. Other magnetic properties were analyzed by the AGFM machine. The structure of the samples, elemental analysis and fuzzy analysis were also analyzed by XRD EDXA electron microscope , SEM was studied. The results indicate a gradual decrease of the effective magnetic permeability and increase of vortex discharge losses in exchange for an increase in the applied frequency, in such a way that the maximum quality factor is at a frequency of 20 kHz.

INTRODUCTION

Among the three natural elements, iron, nickel and cobalt are considered to be ferromagnetic materials. This means that due to the application of a magnetic field, its magnetic magnets in the direction of the field, which leads to the amplification of the field and the increase of magnetism. The complete rotation of magnetic fields due to the field and its instability, when the field is outside the field, is the dual rule governing the classification of the magnetic behavior of materials. Among the three elements mentioned above, iron and its alloys have a wide range of scientific research and industrial applications due to cheap, abundant, high magnetic saturation and permeability. The desirable properties of the iron nuclei are attributed to low frequencies, because low electrical resistance of these materials leads to an increase in their magnetic losses at high frequencies. Recent research has been conducted in recent years to overcome this problem. Magnetic composites have been considered by researchers. The increase in magnetic losses in high frequencies is due to the intensification of vortex flows in the magnetic material structure.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Sirous Javadpour, Babak Hashemi, Khalilullah Qaisari, Iman Maghsoudi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 413 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : سیروس جوادپور ،بابك هاشمي, خلیل الله قيصري، ايمان مقصودي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10صفحه / حجم : KB 413

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساخت هسته ي مغناطيسي آهن به روش متالورژي پودر و بررسي رفتار مغناطيسي آن”
درحال بارگذاری ...