سبد خرید

حراج

رفتار ريخته گري ژله اي و سينترينگ نانو پودر آلومينا

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

نانو پودر آلومينا به روش سل- ژل تهيه شده و نانو پودر کلسينه شده بوسيله پراش اشعه ايکس و ميکروسکوپ الکترونی جاروبی، آناليز شده است. سديم آلژينات  پليمری طبيعی که هيچ گونه عوارض منفی ندارد  برای فرآيند شکل دهی خود بخودی قطعه خام آلومينايی با استفاده از فسفات کلسيم به عنوان عامل ژل کننده، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، هگزا متافسفات سديم به عنوان کليتور مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ژله ای شدن و رئولوژيکی دوغاب های تهيه شده مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات خام، توسط سينترينگ بدون فشار در 1500درجه سانتی گراد، تا نزديک دانسيته تئوری، چگال شده اند. علاوه بر اين، ساختار يکنواخت و در ابعاد نانويی، توسط عکس های ميکروسکوپ الکترونی جاروبی، تاييد شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

نانو پودر آلومينا به روش سل- ژل تهيه شده و نانو پودر کلسينه شده بوسيله پراش اشعه ايکس و ميکروسکوپ الکترونی جاروبی، آناليز شده است. سديم آلژينات  پليمری طبيعی که هيچ گونه عوارض منفی ندارد  برای فرآيند شکل دهی خود بخودی قطعه خام آلومينايی با استفاده از فسفات کلسيم به عنوان عامل ژل کننده، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، هگزا متافسفات سديم به عنوان کليتور مورد استفاده قرار گرفته است. رفتار ژله ای شدن و رئولوژيکی دوغاب های تهيه شده مورد بررسی قرار گرفته است. قطعات خام، توسط سينترينگ بدون فشار در 1500درجه سانتی گراد، تا نزديک دانسيته تئوری، چگال شده اند. علاوه بر اين، ساختار يکنواخت و در ابعاد نانويی، توسط عکس های ميکروسکوپ الکترونی جاروبی، تاييد شده است.

 

مقدمه

روش هاي متعددي جهت شکل دهي قطعات خام از پودر اوليه نظ ري پرس تك جهته و دو جهته، پرس سرد، ریخته گري دوغابي ، ریخته گري نواري، و ريخته گري ژله اي وجود دارد. ریخته گري ژله ای یک فرآیند  شکل دهي جديد است که شکل دهي دوغاب سرامیکی را از طريق پلیمریزاسیون مونومرها، امکان پذیر مي سازد. این فرآيند اولين بار توسط اوماته و جني در آزمايشگاه ملي ائک ريدج ايالات متحده کايآمر ارائه شد. در این فرآيند، ابتدا پودر سرامیکي در يک محلول مونومري توزيع شده و سپس، بعد از افزودن کاتاليست و آغازگر، به درون يک قالب ريخته مي شود و بصورت خودبخودي پلیمره شده تا ذرات، در يک قطعه ژله اي قرار گيرند. در نهايت پس از چند ساعت در حاليکه هنوز قطعه خام تر است، از قالب خارج شده و خشک می شود. در اين فرآيند استحکام قطعات خام به اندازه اي است که می توانند ماشينکاري شوند و مي توان از اين فرآيند براي شکل دهي قطعات سرامیکي با اشکال پیچیده مورد استفاده کرد. مونومري که عمدتا در اين فرآيند مورد استفاده قرار ميگیرد آکريل آمیدكه براي سيستم عصبي مضر است. آلژینات سديم، نمک سديم اسيد آلژينيک( پلی ساکارید طبیعی استخراج شده از علف های دریایی قهوه ای) ست. آلژینات سديم مي تواند در دماي محيط در آب حل شده و سپس، پس از واکنش با يون هاي فلزي دو ظرفیتی نظیریون های کلسيم، به صورت ژل درآید.

 

ABSTRACT

Nanopowder of alumina was prepared by sol-gel method and calcified nano powder was analyzed by X-ray diffraction and microscopic electron microscopy. Sodium alginate? A natural polymer that has no adverse effects? For its forming process, a piece of raw alumina has been used with calcium phosphate as a gelling agent. Sodium hexamethaphosphate is also used as a colon. The gelatinization and rheological behavior of the slurry has been investigated. The raw material is densely condensed by a non-pressure sintering at 1500 ° C, to the nearest theoretical density. In addition, the uniform structure of the nanoscale is confirmed by photos of the electron microscope.

INTRODUCTION

There are several methods for shaping the raw material from the primary powder of one-way and bi-directional press, cold press, slurry casting, strip casting, and jelly casting. Gel casting is a new forming process that makes ceramic slurry forming through polymerization of monomers. This process was first introduced by Uomat and Jenny at the Eik Ridge National Laboratory, Kayammar. In this process, ceramic powder was first distributed in a monomer solution, and then, after adding the catalyst and the initiator, it was poured into a mold and spontaneously polymerized to form particles in a jelly piece. Finally, after a few hours, while the piece is still rude, it is removed from the mold and dried. In this process, the strength of the raw material is so much that it can be machined, and this process can be used to form complex ceramic parts. Monosaccharide, which is mainly used in this process, is acrylic amide that is harmful to the nervous system. Sodium alginate, sodium salic acid, alginic acid (natural polysaccharide extracted from brown seaweed). Sodium alginate can be dissolved in water at ambient temperature and then, after reacting with bivalent metallic ions of calcium nitrons, will be gelled.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Heydar Akhundi, Ehsan Taheri Nashaj, Hossein Sorpulki, Ayub Teavoni

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 519 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : حيدر آخوندی ،احسان طاهری نساج ،حسين سرپولکی ،ايوب تعاونی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 519

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رفتار ريخته گري ژله اي و سينترينگ نانو پودر آلومينا”
درحال بارگذاری ...