سبد خرید

حراج

توليد نانوواير آلياژي Ni-Coبه روش رسوب الكتروشيمييايي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

رسوب الكتروشيمييايي يكي از روش هاي توليد مواد نانوساختار مي باشد. در اين پژوهش به منظورتوليد آلياژهاي كبالت-نيكل بصورت نانوواير رسوب دهي  در حفرات تمپليت پلي كربنات انجام ميگيرد. مكانيزم رسوب الكتروشيميايي در حفرات تمپليت هاي مذكور توسط تكنيك هاي الكتروشيميايي دستگاهي  مطالعه شده تا پوشش در شرايط مناسب ايجاد و پارامترهاي حمام اپتيمم گردد. سپس نانوواير با قطرهاي مختلف از نظر ساختار و خواص فيزيكي و متالورژيكي توسط روشهاي مختلف بررسي شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

رسوب الكتروشيمييايي يكي از روش هاي توليد مواد نانوساختار مي باشد. در اين پژوهش به منظورتوليد آلياژهاي كبالت-نيكل بصورت نانوواير رسوب دهي  در حفرات تمپليت پلي كربنات انجام ميگيرد. مكانيزم رسوب الكتروشيميايي در حفرات تمپليت هاي مذكور توسط تكنيك هاي الكتروشيميايي دستگاهي  مطالعه شده تا پوشش در شرايط مناسب ايجاد و پارامترهاي حمام اپتيمم گردد. سپس نانوواير با قطرهاي مختلف از نظر ساختار و خواص فيزيكي و متالورژيكي توسط روشهاي مختلف بررسي شده است.

مقدمه

نانوتكنولوژي يكي از پيشگامان تحقيقات علمي و مهندسي عصر حاضر است. در اين زمينه ايجاد و ساخت موادي در ابعاد نانو با روش هايي كنترل شده از  اهداف اصلي محققين ميباشد. هنگاميكه مواد و ابزار تا حد نانو كوچك ميشوند، پديده هاي كوانتمي جالبي شروع به شكل گيري مينمايد كه ميتواند باعث  ايجاد كاربردهاي جديدي گردد. در مقايسه با ديگر سيستم هاي كم بعد، نانووايرها داراي دو جهت محدود كوانتومي و يك جهت محدود نشده براي هدايت  الكتريكي ميباشند. اين ويژگي آنها را براي كاربردهايي كه در آن هدايت الكتريكي لازم است و نه انتقال تونلي مناسب ميسازد. به علت تغييرات دانسيتة  الكتروني، نانووايرها با قطر محدود داراي خواص الكتريكي، نوري و مغناطيسي بسيار متفاوتي از مواد مشابه با كريستال هاي سه بعدي هستند.نانووايرها  نه تنها ميتوانند خواصي مشابه يا متفاوت با مادة بالك داشته باشند، بلكه بسياري از پارامترهاي حياتي براي دسترسي به برخي خواص وجود دارد كه در  نانووايرها ميتوان آنها را كنترل نمود اما در مادة بالك امكان كنترل آنها وجود ندارد. با كاهش قطر نانووايرها و ايجاد نانوخط ها ميتوان به برخي خواص تك بعدي  دست يافت. در سالهاي اخير به علت موقعيت هاي تحقيق و پيشرفت جديد، كوچك و كوچكتر شدن ابعاد در نيمه هادي ها، ابزار نوري و صنايع مغناطيسي  و پيشرفت سريع بيوتكنولوژي )كه عملكرد اين صنعت نيز در ابعاد نانو است( تحقيقات در زمينة نانووايرها به شدت تسريع شده است. استفاده از تمپليت  براي سنتز نانووايرها يك روش ساده و ذاتي ميباشد. اين تمپليت ها داراي سوراخ ها و حفرات بسيار ريز استوانه اي شكل از مادة ميزبان هستند و حفرات و  محل هاي خالي توسط مادة مورد نظر كه مورفولوژي حفره را به خود ميگيرد پر ميشوند تا نانووايرها را ايجاد نمايند.

 

 

ABSTRACT

Electrochemical deposition is one of the methods for producing nanostructured materials. In this study, to make alloys of cobalt-nickel in the form of a nanowire? Sedimentation occurs in the polycarbonate template cavities. The electrochemical sedimentation mechanism in the cements of these templates has been studied by an electrochemical technique to create the coating in appropriate conditions and optimize the bath parameters. Then nanowire with different diameters in terms of structure and physical and metallurgical properties has been investigated by different methods.

INTRODUCTION

Nanotechnology is one of the pioneers of scientific research and engineering in the present era. In this regard, the creation and manufacture of nanoscale materials by controlled methods is one of the main goals of the researchers. As nanoscale materials and tools become tiny, interesting quantum phenomena begin to form, which can create new applications. Compared to other low-end systems, nanowires have two quantum boundaries and one unrestricted direction for conducting electrons. This feature makes them suitable for applications in which conductivity is required and not a tunnel transfer. Due to electronic density changes, narrow-band nanowires possess a very different electrical, optical, and magnetic properties of materials similar to those of three-dimensional crystals. Nano-wires can not only have properties similar to or different from those of a bulk, but also many critical parameters for access. There are some properties that can be controlled in nano-wires, but they can not be controlled in the base material. By reducing the diameter of the nanowires and creating nano-fibers, some of the single-dimensional properties can be achieved. In recent years, due to new research and development situations, the small size and diminution of dimensions in semiconductors, optical instruments and magnetic industries, and the rapid advancement of biotechnology), which is also a performance of the industry in nanoscale dimensions (research on nano-wires has been sharply accelerated The use of template for the synthesis of nanowires is a simple, intrinsic method. These templates have very small cylindrical holes and holes in the form of host material, and empty cavities and vacancies are filled by the material that takes up the morphology of the cavity. To create nanoids.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Sahar Hashemi Darian, Dr. Abolghasem Golestani

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 928 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : سحر هاشمي داريان، دكتر ابولقاسم دولتي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11صفحه / حجم : KB 928

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “توليد نانوواير آلياژي Ni-Coبه روش رسوب الكتروشيمييايي”
درحال بارگذاری ...