سبد خرید

تحلیل مخازن فلزي هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله

تومان

موجودی: در انبار

به دلیل نقش بسیار مهم مخازن آب بعد از وقوع زلزله، این سازه ها در آئین نامه 2800ایران جز سازه هاي با اهمیت زیاد محسوب میشوند. وجود مصالح جامد و سیال با خواص رفتاري متفاوت در اینگونه سازه ها باعث عملکرد متفاوت و پیچیده تر آنها در برابر زلزله نسبت به سایر سازه ها میشود. در این تحقیق مخازن فلزي هوایی آب با قاب مهاربندي شده در با نظر گرفتن اثر اندرکنش سازه و آب با و اعمال شرایط مرزي در فصل مشترك مخزن و سازه نیز و  سطح مخزن به روش اجزاي محدود مدلسازي ر و فتار آنها تحت اثر شتاب نگاشت هاي مختلف زلزله نیز و تغییر ارتفاع آب داخل مخزن،مورد ارزیابی قرار  گرفته و نتایج حاصله با روش هاي مورد قبول آئین نامه 2800مقایسه گردیده که نتایج حاکی از اختلاف نسبتا قابل توجه بین روش هاي مذکور می باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

به دلیل نقش بسیار مهم مخازن آب بعد از وقوع زلزله، این سازه ها در آئین نامه 2800ایران جز سازه هاي با اهمیت زیاد محسوب میشوند. وجود مصالح جامد و سیال با خواص رفتاري متفاوت در اینگونه سازه ها باعث عملکرد متفاوت و پیچیده تر آنها در برابر زلزله نسبت به سایر سازه ها میشود. در این تحقیق مخازن فلزي هوایی آب با قاب مهاربندي شده در با نظر گرفتن اثر اندرکنش سازه و آب با و اعمال شرایط مرزي در فصل مشترك مخزن و سازه نیز و  سطح مخزن به روش اجزاي محدود مدلسازي ر و فتار آنها تحت اثر شتاب نگاشت هاي مختلف زلزله نیز و تغییر ارتفاع آب داخل مخزن،مورد ارزیابی قرار  گرفته و نتایج حاصله با روش هاي مورد قبول آئین نامه 2800مقایسه گردیده که نتایج حاکی از اختلاف نسبتا قابل توجه بین روش هاي مذکور می باشد.

 

مقدمه

با رشد روزافزون جمعیت در شهرها و روستاها و همچنین عدم وجود زمینه اي با رقوم ارتفاعی مناسب براي ساخت مخازن بر روي زمین، مخازن هوایی آب  به طور فزایندهاي جهت تامین نیازهاي شبکه هاي آبرسانی در کشور مورد استفاده قرار میگیرند.  بررسی رفتار مخازن آب تحت اثر بارگذاري هاي مختلف  خصوصاً بارگذاري زلزله به دلیل وجود اندرکنش سازه و سیال از اهمیت ونیز پیچیدگی خاصی برخوردار میباشد. این امر با توجه به قرار گرفتن کشور در  ناحیه اي با خطر لرزه خیزي بالا و با عنایت به اینکه در این سازه ها قسمت اعظم جرم در فاصله قابل ملاحظه اي از پی قرار دارد، درك عملکرد مطمئن و  صحیح اینگونه سازه ها در مقابل زلزله هاي محتمل الوقوع در کشور و همچنین لزوم تحقیق در این زمینه را کاملاً مشخص میسازد. با توجه اینکه حل مسئله اندرکنش سازه و سیال به روش تحلیلی بسیار پیچیده و تقریباً غیر- ممکن میباشد در نتیجه اغلب تلاشها در جهت گسترش روشهاي عددي  بخصوص روش اجزاي محدود متمرکز شده است. لذا در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود متمرکز شده است. لذا در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود ANSYSبه تحلیل مخازن هوایی فلزي آب با قاب مهار بندي شده با احتساب اندر کنش سازه و سیال پرداخته میشود.

 

 

ABSTRACT

Due to the very important role of water reservoirs after the earthquake, these structures are considered to be of great importance in the 2800 Iran Code of Conduct. The presence of solid and fluid materials with different behavioral properties in these structures makes them more versatile and earthquake than other structures. In this research, water-filled metal tanks with braced frame considering the effect of structure and water interaction and the application of boundary conditions in the reservoir and structure joint and reservoir surface by finite element modeling, R and Fattar modeling under the influence of different acceleration maps The earthquake and the change in the height of water inside the reservoir have been evaluated and the results have been compared with the accepted methods of the 2800 ordinance, which results in a rather significant difference between the above methods.

INTRODUCTION

With the growing population in cities and villages, as well as the lack of an appropriate altitude elevation to build reservoirs on land, water reservoirs are increasingly used to meet the needs of water supply networks in the country. Investigating the behavior of water reservoirs under the influence of different loading, especially earthquake loading due to the interaction of structure and fluid, is of particular importance. This is due to the fact that the country is located in a high seismic zone, and given that most of the structures have a large part of the mass at a considerable distance from the site, understanding the safe operation of such structures against earthquakes Implications in the country as well as the need for research in this field. Due to the fact that solving the problem of structural and fluid interaction in the analytical method is very complex and almost impossible, most efforts are concentrated on the development of numerical methods, especially the finite element method. Therefore, in this research, we focus on finite element software. Therefore, in this research, ANSYS finite element software is used to analyze the metal air reservoirs of the water with a framed frame, taking into account the structure and fluid interaction.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Sajjad Salehi, Mohammad Reza Davoodi, Leila Kalani Sarouklaii

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 729 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سجاد صالحی ، محمد رضا داوودي ، لیلا کلانی ساروکلایی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 729

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحلیل مخازن فلزي هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE