سبد خرید

تحليل ديناميكي مسائل دو بعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك

تومان

موجودی: در انبار

تحليل ديناميكي مسائل دوبعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك و مقايسه آن با روش اجزاي محدود موضوع اين مقاله است. براي اين منظور فرمول بندي معادله ديفرانسيل حاكم با استفاده از توابع پايه اسپلاين ها را بدست آورده ايم. با طرح دو مثال كه در آن از ماتريس هاي جرم سازگار و متمركز استفاده شده است، به مقايسه جواب هاي روش هاي اجزاي محدود و ايزوژئومتريك پرداخت هايم. به علاوه چون در تحليل ديناميكي گذرا از روش نيومارك بهره جسته ايم، به تاثير پارامترهاي αو γبر حل مسئله پرداخت هايم.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تحليل ديناميكي مسائل دوبعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك و مقايسه آن با روش اجزاي محدود موضوع اين مقاله است. براي اين منظور فرمول بندي معادله ديفرانسيل حاكم با استفاده از توابع پايه اسپلاين ها را بدست آورده ايم. با طرح دو مثال كه در آن از ماتريس هاي جرم سازگار و متمركز استفاده شده است، به مقايسه جواب هاي روش هاي اجزاي محدود و ايزوژئومتريك پرداخت هايم. به علاوه چون در تحليل ديناميكي گذرا از روش نيومارك بهره جسته ايم، به تاثير پارامترهاي αو γبر حل مسئله پرداخت هايم.

مقدمه

امروزه تحليل مسائلي كه فراروي مهندسين و محققين قرار ميگيرد، آنان را ملزم به حل معادلاتي ميكند كه اغلب به شكل ديفرانسيلي هستند. در بيشتر مواقع حل اين معادلات به روش هاي تحليلي مقدور نيست وبه ناچار بايد از روش هاي عددي از قبيل روش تفاضل هاي محدود ،(FDM) روش اجزاي محدود ،(FEM)روش نقاط محدود (FPM) و روشهاي جديدتر مانند روش تحليل ايزوژئومتريك (IAM) استفاده نمود. اين روش ها هر يك در پي ديگري آمده و دو هدف اصلي را دنبال كرده اند. اين اهداف عبارتند از اولا ايجاد كارايي، دقت و سرعت بالاتر و ثانيا ايجاد امكاناتي جديدتر براي حل مسايل و رفع مشكلات روش  هاي قبلي. استفاده از روش اجزاي محدود در تحليل سازه هاي پيچيده و مكانيك محاسباتي به امري معمول تبديل شده است. شايد بتوان گفت كه  توسعه اين روش در سالهاي گذشته و وجود نرم افزارهاي متعدد تجاري سبب كاربرد وسيع اين روش در علوم مختلف از جمله در سازه و مكانيك  محاسباتي شده است.  اما بايد دانست مزايايي مهم مانند سيستماتيك بودن روش اجزاي محدود در يافتن توابع تقريب زننده، مدلسازي شكل هاي  پيچيده، قابليت تبديل به الگوريتم ها و كدهاي كامپيوتري و پيشرفت سريع كامپيوترها، از علل فراگير شدن استفاده از اين روش مي باشد. اما روش اجزاي محدود داراي معايبي نيز مي باشد كه از آن جمله ميتوان به عدم تطابق كامل مدل تحليل، يعني شبكه اجزاي محدود، با هندسه مورد نظر و خطاي ناشي از آن اشاره كرد. همچنين صرف هزينه و وقت قابل توجه براي توليد شبكه بندي مناسب از جمله مشكلات روش اجزاي محدود محسوب ميشود. گفته ميشود كه به طور ميانگين براي حل يك مساله اجزاي محدود حدود هشتاد درصد زمان حل مساله صرف توليد شبكه اجزاي محدود مي شود.

 

 

 

ABSTRACT

Dynamic Analysis of Elastic Two-Dimensional Problems Using Isogeometric Method and Comparison of it with Finite Element Method is the subject of this paper. For this purpose, we have obtained the formulation of the governing differential equation using the spline basis functions. By drawing two examples, in which matrixes of compatible and focused masses are used, we compare the solutions of finite element and isogeometric finite element methods. In addition, since we have used the Newark method in the transient dynamic analysis, we influence the parameters of α and γ on solving the problem of payments.

INTRODUCTION

Today, the analysis of issues that confront engineers and researchers requires them to solve equations that are often in a differential form. In most cases, solving these equations is not feasible by analytical methods. Inevitably, numerical methods such as finite difference method (FDM), finite element method (FEM), finite element method (FPM) method and more recent methods such as isogeometric analysis method ( IAM). These methods follow each other and pursue two main goals. These goals are, firstly, to increase efficiency, accuracy and speed, and, secondly, to create new possibilities for solving problems and fixing the problems of the previous methods. The use of finite element method in the analysis of complex structures and computational mechanics has become commonplace. It can be said that the development of this method in recent years and the existence of numerous commercial software has led to the extensive application of this method in various sciences, including in computational structures and mechanics. But it should be noted that the major causes of the use of this method are the important advantages, such as the systematic nature of the finite element method in finding approximating functions, complex modeling, the ability to convert algorithms and computer codes, and the rapid advancement of computers. But the finite element method also has some disadvantages, including the complete incom patibility of the analysis model, ie the finite element network, with the desired geometry and the resulting error. Also, the cost and time for the proper networking is one of the problems of the finite element method. It is said that on average, to solve a finite element problem, about 80% of the problem solving time is spent on the production of finite element networks.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Behrouz Hasani, Ehsan Jiahani Eidgahi, Naserzarif Moghadam

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 245 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : بهروز حسني ،احسان ژياني عيدگاهي ،ناصرظريف مقدم

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 245

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحليل ديناميكي مسائل دو بعدي الاستيك به روش ايزوژئومتريك”
درحال بارگذاری ...