سبد خرید

تحليل تراوش از سازه هاي زيرزميني با ديدگاه دو و سه بعدي جريان

تومان

موجودی: در انبار

در گودبرداري سازه هاي شهري و زيرزميني و ساحلي، يكي از مهم ترين مسائل نحوء جلوگيري از ورود آبهاي زيرزميني و زير سطحي به محل گود  ميباشد. در سازه هاي شهري نظير مترو و … بعلت محدوديت فضا ادغام سازه نگهبان و اصلي بسيار معمول است. يكي از پر كاربردترين روش هاي  گودبرداري در شرايط فوق استفاده از روش شمع هاي متقاطع ميباشد. اغلب مراجع معتقدند كه اين روش آببندي خوبي دارد ولي روشي براي كمي كردن آن ارائه نشده است. در سازه هائي نظير مترو و پناهگاه ها و … تعيين ميزان نشت وارد شده به درون سازه اهميت خاصي دارد. در تحقيق حاضر، به بررسي و تعيين ميزان دبي نشت آب وارده به درون يكي از ايستگاه هاي مترو شهر اصفهان پرداخته شده است. ابتدا اطلاعات پايه مورد نياز براي انجام كار جمع آوري گرديد. سپس با استفاده از روش اجزاء محدود تحليل تراوش، در دوحالت دو بعدي و سه بعدي انجام شد. و ميزان دبي  براي ايستگاه بدست آمد. روش بكاررفته عمومي بوده و نتايج ارائه شده در طرح براي پروژه خاص به منظور نماياندن هرچه بهتر كاربردي بودن تحقيق ميباشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در گودبرداري سازه هاي شهري و زيرزميني و ساحلي، يكي از مهم ترين مسائل نحوء جلوگيري از ورود آبهاي زيرزميني و زير سطحي به محل گود  ميباشد. در سازه هاي شهري نظير مترو و … بعلت محدوديت فضا ادغام سازه نگهبان و اصلي بسيار معمول است. يكي از پر كاربردترين روش هاي  گودبرداري در شرايط فوق استفاده از روش شمع هاي متقاطع ميباشد. اغلب مراجع معتقدند كه اين روش آببندي خوبي دارد ولي روشي براي كمي كردن آن ارائه نشده است. در سازه هائي نظير مترو و پناهگاه ها و … تعيين ميزان نشت وارد شده به درون سازه اهميت خاصي دارد. در تحقيق حاضر، به بررسي و تعيين ميزان دبي نشت آب وارده به درون يكي از ايستگاه هاي مترو شهر اصفهان پرداخته شده است. ابتدا اطلاعات پايه مورد نياز براي انجام كار جمع آوري گرديد. سپس با استفاده از روش اجزاء محدود تحليل تراوش، در دوحالت دو بعدي و سه بعدي انجام شد. و ميزان دبي  براي ايستگاه بدست آمد. روش بكاررفته عمومي بوده و نتايج ارائه شده در طرح براي پروژه خاص به منظور نماياندن هرچه بهتر كاربردي بودن تحقيق ميباشد.

 

مقدمه

براي تحليل تراوش مدل هاي يك ، دو و سه بعدي بسته به ابعاد و پيچيدگي هندسه و رفتار مسئله انتخاب و به كار برده مي شوند. نفوذ باران در لايه هاي خاك از مواردي است كه براي تحليل آن از مدل يك بعدي استفاده مي شود . در تحليل تراوش از جسم سد هاي خاكي و تراوش آب به داخل ترانشه ها از مدلهاي دو بعدي استفاده مي شود. براي هندسه هاي پيچيده تر كه در آن ها شبكه جريان را در يك صفحه واقع نشود مي بايست از مدل هاي سه بعدي استفاده نمود. هدف از انجام اين پژوهش تحليل تراوش از ميان شمع هاي متقاطع (Secant Pile) و كف ايستگاه مترو شريعتي شهرستان اصفهان مي  باشد. در اين پژوهش جهت تحليل تراوش از مدل هاي دو و سه بعدي جريان استفاده شده است. جهت تحليل تراوش از درون خاك محصور شده مابين دو شمع از مدل دو بعدي جريان وجهت تحليل تراوش از ميان شمع هاي بتني و پلاستيك توام با خاك اطراف سازه و درز مابين شمع ها به علت حركت سه بعدي جريان، از مدل هاي سه بعدي استفاده مي گردد.

 

 

ABSTRACT

In the excavation of urban and subterranean and coastal structures, one of the most important issues is the syntax to prevent the entry of groundwater and underground waters to the well. In urban structures such as metro … Due to space constraints, the integration of the guardian and main structures is very common. One of the most utilized methods of excavation in the above conditions is the use of cross plugs method. Most authorities believe that this method has good sealing, but there is no way to quantify it. In structures such as subways and sanctuaries, … the degree of leakage introduced into the structure is of particular importance. In the present study, the rate of discharge of water leakage into one of the metro stations in Isfahan city has been investigated. At first, the basic information needed for the work was collected. Then, using the finite element method, the leak analysis was performed in two-dimensional and three-dimensional modes. And the discharge rate was obtained for the station. The method used is general and the results presented in the design for a particular project are intended to better illustrate the applicability of the research.

INTRODUCTION

One, two, and three-dimensional models are used to analyze the permeation depending on the dimensions and complexity of the geometry and the behavior of the problem. The influence of rain on the soil layers is one that is used to analyze it from a one-dimensional model. Two-dimensional models are used in the analysis of leakage from the soil dam and the water leakage into the trenches. For more complex geometries in which the flow grid does not fit into a single page, three-dimensional models should be used. The purpose of this study was to analyze leakage from Secant Pile and Shariati metro stations in Isfahan. In this study two-dimensional and three-dimensional flow models were used to analyze the leakage. For the analysis of leakage from inside the soil between two piles, a two-dimensional model of flow and sewage analysis from concrete pile and plastic together with the soil around the structure and the seam between the piles due to the three-dimensional flow of the current, use three-dimensional models To make

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Rahim Shahi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 300 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : رحيم شاهي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 300

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحليل تراوش از سازه هاي زيرزميني با ديدگاه دو و سه بعدي جريان”
درحال بارگذاری ...