سبد خرید

حراج

تاثير عمليات حرارتي بر رفتار سایشی آلياژ سخت پوشان -Fe-32 Cr 4/3C%wt

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فرایند جوش روكشي سخت یکی از متداول ترين روشها براي افزايش عمر كاري قطعاتي است كه تحت شرایط سایشي شدید قرار دارند. از بین انواع  مختلف آلیاژهای سخت پوشان، آلياژهاي سخت پوشان پایه آهنی ـ بدليل فراواني و ارزان قيمت بودن ـ متداول ترين و پركاربردترين آلياژهاي سخت پوشان  به حساب می آیند. در اين مطالعه بوسيله روش جوشكاري قوس الكتریكي دستي (SMAW) بر روي فولاد كم كربن ASTM A36دو لايه از الكترود سختكاري  Fe-32Cr-4/3C %wtجوشكاري شد. ريز ساختار حاصل از جوشكاري حاوي كاربيدهاي بزرگ اوليه يو وتكتيك از نوع (Cr,Fe)7C3و آستنيت شبه پايدار و  كاربيدهاي ثانويه از نوع (Cr,Fe)23C6می باشد.. در شرايط يكسان شكل، اندازه، توزيع، نوع و فاصله متوسط كاربيدها، با استفاده از روشهاي عمليات  حرارتي استاندارد، زمينه آستنيتي شبه پايدار حاصل از جوشكاري به زمينه هاي فريتي، مارتنزيتي و مارتنزيت تمپر شده تبديل و ديگرد با استفاده از استاندارد ASTM G99مقاومت به سايش تحت سه بار ، 5و 20 10نيوتني و مسافت 1500متر اندازه گيري شد. مشاهده گرديد كه زمينه آستنيتي  بيشترين و زمينه فريتي كمترين مقاومت به سايش را در بين ساير زمينه ها از خود نشان مي دهند. همچنين رابطه سختي و مقاومت به سايش و  مكانيزم ها سایش مورد بررسي قرار گرفت. مشخص گرديد كه سختي كاربيدها و چقرمگي فاز زمينه- به عنوان نگه دارنده ذرات سخت- عوامل تاثير گذار بر  مقاومت به سايش هستند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فرایند جوش روكشي سخت یکی از متداول ترين روشها براي افزايش عمر كاري قطعاتي است كه تحت شرایط سایشي شدید قرار دارند. از بین انواع  مختلف آلیاژهای سخت پوشان، آلياژهاي سخت پوشان پایه آهنی ـ بدليل فراواني و ارزان قيمت بودن ـ متداول ترين و پركاربردترين آلياژهاي سخت پوشان  به حساب می آیند. در اين مطالعه بوسيله روش جوشكاري قوس الكتریكي دستي (SMAW) بر روي فولاد كم كربن ASTM A36دو لايه از الكترود سختكاري  Fe-32Cr-4/3C %wtجوشكاري شد. ريز ساختار حاصل از جوشكاري حاوي كاربيدهاي بزرگ اوليه يو وتكتيك از نوع (Cr,Fe)7C3و آستنيت شبه پايدار و  كاربيدهاي ثانويه از نوع (Cr,Fe)23C6می باشد.. در شرايط يكسان شكل، اندازه، توزيع، نوع و فاصله متوسط كاربيدها، با استفاده از روشهاي عمليات  حرارتي استاندارد، زمينه آستنيتي شبه پايدار حاصل از جوشكاري به زمينه هاي فريتي، مارتنزيتي و مارتنزيت تمپر شده تبديل و ديگرد با استفاده از استاندارد ASTM G99مقاومت به سايش تحت سه بار ، 5و 20 10نيوتني و مسافت 1500متر اندازه گيري شد. مشاهده گرديد كه زمينه آستنيتي  بيشترين و زمينه فريتي كمترين مقاومت به سايش را در بين ساير زمينه ها از خود نشان مي دهند. همچنين رابطه سختي و مقاومت به سايش و  مكانيزم ها سایش مورد بررسي قرار گرفت. مشخص گرديد كه سختي كاربيدها و چقرمگي فاز زمينه- به عنوان نگه دارنده ذرات سخت- عوامل تاثير گذار بر  مقاومت به سايش هستند.

مقدمه

جوش روكشي سخت یکی از مفیدترين و اقتصادی ترین روشها براي بهبود كارآيي قطعاتي است كه تحت شرایط سایش شدید قرار دارند. در اين روش  بوسيله جوشكاري, یک آلياژ به صورت همگن بر روي سطح يك ماده نرم- معمولاً فولاد كم كربن اي متوسط كربن- رسوب داده مي شود كه سبب افزايش  سختي و مقاومت به سايش در سطح زير لايه مي گردد بدون آنكه چقرمگی زیر لايه تغییر كند. بدلیل فراواني قیمت كم، معمولاً از آلياژ سخت پوشان پایه  آهنی براي  گستره وسیعی از سطوح كه تحت سايش استفاده ميشود. در اين آلياژها در حين جوشكاري به دليل اختلاف بين ضرايب انبساط حرارتي  رسوب و زير لايه، ترك هايي در رسوب ايجاد مي شود كه اين ترك ها تاثير چشمگیری در رفتار سایشی رسوب ندارند.

 

 

ABSTRACT

A hard cooking process is one of the most common methods for increasing the life span of parts that are subject to severe wear. Among the various types of hard alloys, iron-base alloys are the most common and most used hard-alloying alloy because of their abundance and low cost. In this study, the two-layer hard-wired electrode Fe-32Cr-4 / 3C% wt was welded on a low-carbon steel ASTM A36 by a manual electric arc welding method (SMAW). The microstructure of the weld contains large carbides of the original ionic and ethical type (Cr, Fe) 7C3, and stable quasi-austenite and secondary carbides of the type (Cr, Fe) 23C6. Under the same conditions, the shape, size, distribution, type and spacing of the average carbides Using standard thermal processing methods, the quasi-stable austenitic background of welds was converted to ferrite, martensitic and tempered martensitic steels. Then, using ASTM G99, the abrasion resistance was measured at three times, 5, 10, 10, and 1500 nm. . It was observed that the austenitic background was the highest and the ferrite background showed the least wear resistance among other areas. Also, stiffness and wear resistance were studied. It was found that the hardness of carbides and the background phase toughness – as the hard particles retainer – are factors affecting the abrasion resistance.

INTRODUCTION

Hard weld is one of the most useful and economical methods to improve the performance of parts that are subject to severe wear. In this method, by welding, an alloy is homogeneously deposited on the surface of a soft material-usually carbon monoxide-low carbon – which increases the hardness and abrasion resistance of the underlying layer without changing the substrate toughness slow. Due to the low cost of the product, it is usually made of a base iron alloy for a wide range of surfaces that are worn. In these alloys, during the welding, due to the difference between the coefficients of thermal expansion of the sediment and the substrate, there are cracks in the sediment that these cracks do not have a significant effect on the wear behavior of the sediment.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mohsen Kazemipour, Shahr-e-Sharafi, Mehdi Delshad Charmhini, Mohammad Mirzaei

File Information: persian Language/ 13 Page / size: 1.25 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : محسن كاظمي پور, شهر ار شرفي, مهدي دلشاد چرمهيني, محمد ميرزايي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 13صفحه / حجم : KB 1.25

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثير عمليات حرارتي بر رفتار سایشی آلياژ سخت پوشان -Fe-32 Cr 4/3C%wt”
درحال بارگذاری ...