سبد خرید

تاثير شكل و هندسه دامنه ها برروي زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي مركب

تومان

موجودی: در انبار

حوضه هاي آبخيز از يكسري دامنه هاي مركب يا پيچيده با هندسه متفاوت وشبكه آبراهه ها تشكيل شده اند. شكل پلان(همگرايي، واگرايي و موازي) و ميزان انحناي دامنه(مقعر، صاف و محدب)، هندسه دامنه را تعريف مي نمايند. عملاً نه شكل براي دامنه هاي پيچيده طبيعي در حوضه هاي آبخيز مي توان در نظر گرفت. زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه ها به مشخصات فيزيكي خاك، ميزان بارندگي و توپوگرافي دامنه بستگي دارد. در اين تحقيق با ارائه يك مدل اشباع پذيري براي شرايط دائمي ، معادله اي براي تعيين زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي پيچيده ارائه گرديده است. تاثير اشباع پذيري دامنه هاي برروي زمان پيمايش بررسي گرديده و دو معادله جديد براي محاسبه زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي صاف با شكل پلان هاي  همگرا، موازي و صاف معرفي شده است. معادلات زمان پيمايش ارائه شده قادر است پارامترهايي همچون شكل هندسي دامنه (شكل پلان، ميزان انحناي پروفيل)، شدت تغذيه بارندگي به لايه خاك ، ضخامت خاك، شيب ، ضريب هدايت هيدروليكي خاك ، تخلخل خاك و طول دامنه را در نظر بگيرد. بر اساس نتايج بدست آمده دامنه هاي همگرا زمان پيمايش جريان زير سطحي كمتري نسبت به دامنه هاي واگرا نشان مي دهند، به طوريكه متوسط زمان پيمايش  دامنه هاي واگرا دو برابر دامنه هاي همگراست . از طرف ديگر دامنه هاي مقعر نسبت به دامنه هاي صاف و محدب زمان پيمايش كمتري را نشان مي دهند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

حوضه هاي آبخيز از يكسري دامنه هاي مركب يا پيچيده با هندسه متفاوت وشبكه آبراهه ها تشكيل شده اند. شكل پلان(همگرايي، واگرايي و موازي) و ميزان انحناي دامنه(مقعر، صاف و محدب)، هندسه دامنه را تعريف مي نمايند. عملاً نه شكل براي دامنه هاي پيچيده طبيعي در حوضه هاي آبخيز مي توان در نظر گرفت. زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه ها به مشخصات فيزيكي خاك، ميزان بارندگي و توپوگرافي دامنه بستگي دارد. در اين تحقيق با ارائه يك مدل اشباع پذيري براي شرايط دائمي ، معادله اي براي تعيين زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي پيچيده ارائه گرديده است. تاثير اشباع پذيري دامنه هاي برروي زمان پيمايش بررسي گرديده و دو معادله جديد براي محاسبه زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي صاف با شكل پلان هاي  همگرا، موازي و صاف معرفي شده است. معادلات زمان پيمايش ارائه شده قادر است پارامترهايي همچون شكل هندسي دامنه (شكل پلان، ميزان انحناي پروفيل)، شدت تغذيه بارندگي به لايه خاك ، ضخامت خاك، شيب ، ضريب هدايت هيدروليكي خاك ، تخلخل خاك و طول دامنه را در نظر بگيرد. بر اساس نتايج بدست آمده دامنه هاي همگرا زمان پيمايش جريان زير سطحي كمتري نسبت به دامنه هاي واگرا نشان مي دهند، به طوريكه متوسط زمان پيمايش  دامنه هاي واگرا دو برابر دامنه هاي همگراست . از طرف ديگر دامنه هاي مقعر نسبت به دامنه هاي صاف و محدب زمان پيمايش كمتري را نشان مي دهند.

 

مقدمه

زمان پيمايش جريان سطحي برروي سطح خاك و جريان زير سطحي داخل خاك در تخمين ميزان رواناب سطحي و زير سطحي نقش اساسي دارد. در جريان زير سطحي عواملي همچون رطوبت اوليه خاك، تخلخل و هدايت هيدروليكي خاك، شكل و هندسه زمين، طول دامنه، شرايط اشباع پذيري خاك و ضخامت خاك برروي زمان پيمايش جريان زير سطحي اثر مي گذارد.(Troch et al.(2003با در نظر گرفتن شكل و هندسه دقيق دامنه به حل معادلات  بوسينسك در جريان زير سطحي پرداختند. به طور كلي جهت بررسي حركت آب در محيط غير اشباع نيازمند يك مدل 3بعدي ديناميكي دامنه هستيم تا بتوانيم بر اساس آن نحوه حركت آب داخل اين محيط را مورد بررسي قرار دهيم. معمولا جهت بررسي سه بعدي جريان آب زير زميني از مدل سه بعدي ريچارد استفاده مي شود كه حل اين معادله بصورت سه بعدي بسيار مشكل مي باشد.

 

 

 

ABSTRACT

Watersheds are composed of complex or complex slopes with different geometry and grid of waterways. The shape of the plan (convergence, divergence, and parallel) and the amount of curvature of the domain (concave, flat and convex) define the domain geometry. Practically no form can be considered for the complex natural domain in the watersheds. The survey time of the subsurface flow of the slopes depends on the physical properties of the soil, the amount of rainfall, and the topography of the slope. In this research, by presenting a saturable model for permanent conditions, an equation is given for determining the time of survey of sub-surface flow of complex domains. The effect of the saturation of the slopes on the survey time has been investigated and two new equations have been introduced to calculate the subsurface flow time of the slopes with the shape of convergent, parallel and smooth planes. The proposed survey time equations can consider parameters such as geometric shape of the domain (plan shape, profile curvature), rainfall intensity, soil thickness, slope, soil hydraulic conductivity coefficient, soil porosity, and slope length. Based on the results, the convergent slopes of the subsurface flow time are less than the divergent slopes, so that the average time for divergent slopes is twice that of convergent slopes. On the other hand, concave domains show less scanning time than flat and convex slopes.

INTRODUCTION

Surveying time of surface flow on soil surface and subsoil flow inside the soil plays an important role in estimating surface runoff and surface runoff. Underlying surface factors such as soil moisture, porosity and soil hydraulic conductivity, geometry and geometry of the soil, amplitude, soil saturation and soil thickness influence on the time of subsurface flow survey (Troch et al., 2003) Getting the exact shape and geometry of the domain to solve the Bosinsk equations in the subsurface flow. In general, in order to study the movement of water in an unsaturated environment, we need a 3-dimensional dynamic domain model in order to determine how the water flows inside this environment. Three-dimensional groundwater flow is usually used for Richard’s three-dimensional model, which solves this equation in three Very difficult.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Touraj Sabzevari, Ali Talebi, Reza Ardakanian

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 296 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : تورج سبزواري ،علي طالبي ، رضا اردكانيان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 296

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثير شكل و هندسه دامنه ها برروي زمان پيمايش جريان زير سطحي دامنه هاي مركب”
درحال بارگذاری ...