سبد خرید

بهینه سازي شکل سازه هاي پوسته اي با استفاده از تکنیک نربز

تومان

موجودی: در انبار

مسئله بهینه سازي شکل سازه ها پوسته اي در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از سطوح بی اسپلاین نسبی غیر یکنواخت (نربز) براي تولید و کنترل شکل سازه استفاده شده است. مسئله بهینه سازي شامل حداقل سازي انرژي کرنشی مورد بررسی قرار گرفته و از روش مجانب هاي متحرك جهت انجام بهینه سازي استفاده شده است. بدین منظور براي بدست آوردن مشتقات توابع هدف و قید تحلیل حساسیت به روش نیمه تحلیلی انجام  شده است. به این ترتیب انجام بهینه سازي به صورت یک فرایند تکراري شامل تولید هندسه، تولید شبکه اجزا محدود، تحلیل سازه، تحلیل حساسیت، تشکیل مسئله و بهینه سازي انجام میشود و تا رسیدن به همگرایی ادامه می یابد. براي نشان دادن درستی روش مثال هایی حل شده و نتایج بررسی  شده اند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

مسئله بهینه سازي شکل سازه ها پوسته اي در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از سطوح بی اسپلاین نسبی غیر یکنواخت (نربز) براي تولید و کنترل شکل سازه استفاده شده است. مسئله بهینه سازي شامل حداقل سازي انرژي کرنشی مورد بررسی قرار گرفته و از روش مجانب هاي متحرك جهت انجام بهینه سازي استفاده شده است. بدین منظور براي بدست آوردن مشتقات توابع هدف و قید تحلیل حساسیت به روش نیمه تحلیلی انجام  شده است. به این ترتیب انجام بهینه سازي به صورت یک فرایند تکراري شامل تولید هندسه، تولید شبکه اجزا محدود، تحلیل سازه، تحلیل حساسیت، تشکیل مسئله و بهینه سازي انجام میشود و تا رسیدن به همگرایی ادامه می یابد. براي نشان دادن درستی روش مثال هایی حل شده و نتایج بررسی  شده اند.

 

مقدمه

امروزه بحث بهینه سازي در بسیاري از رشته هاي مهندسی مانند عمران، مکانیک، هوافضا و …مورد توجه قرار گرفته است. میتوان گفت به خاطر محدود بودن منابع در طبیعت، همواره نیاز به داشتن روشی براي پیدا کردن نحوه استفاده بهینه از این منابع وجود داشته است. از این رو در بحث طراحی در علوم مهندسی، این سوال مطرح میشود که چطور میتوان با استفاده از کمترین منابع، بهترین طراحی را انجام داد. بحث بهینه سازي سازه اي در دهه هاي اخیر  مورد توجه بسیاري از محققین در مهندسی سازه قرار گرفته است. در یک دسته بندي کلی بهینه سازي سازه اي به سه دسته کلی بهینه سازي  توپولوژي، بهینه سازي شکل و بهینه سازي ابعاد تقسیم میشود. در بهینه سازي توپولوژي هدف پیدا کردن نحوه قرار گیري مناسب اعضا یا چیدمان سازه است. در حالی که بهینه سازي شکل بهترین موقعیت قرارگیري مرزهاي سازه را مشخص میکند. در نهایت در بهینه سازي ابعاد، ابعاد سازه مانند سطح  مقطع، ارتفاع و … بهینه میشوند. مسائل بهینه سازي اولین بار در سال هاي بسیار دور مورد توجه اشخاصی مانند لاگرانژ و کوشی قرار گرفت. اما در دهه  هاي گذشته با به کارگیري کامپیوترهاي پر سرعت، مسائل بهینه سازي به طور گسترده اي مطرح شدند. یکی از اولین کارها در مورد بهینه سازي شکل  توسط زینکوویچ انجام شد.

 

 

ABSTRACT

The problem of optimizing the shape of shell structures is investigated in this paper. Non-uniform non-uniform non-spells are used to generate and control the shape of the structure. The optimization problem including the strain energy minimization has been investigated and the Moving asymmetric method has been used for optimization. For this purpose, the derivatives of the objective functions and the sensitivity constraint have been performed by semi-analytic method. In this way, optimization is carried out as a repetitive process involving geometry, finite element production, structural analysis, sensitivity analysis, problem formulation and optimization, and continues to converge. Examples have been solved to illustrate the correctness of the method and the results have been examined.

INTRODUCTION

Today, optimization has been considered in many engineering disciplines such as civil engineering, mechanics, aerospace, etc. It can be said that due to limited resources in nature, there is always a need for a method to find out how to make optimal use of these resources. Therefore, in the engineering design debate, one wonders how to make the best possible use of the least resources. Structural optimization debate has attracted many researchers in structural engineering in recent decades. In a general classification, structural optimization is divided into three general categories of topology optimization, shape optimization and dimensional optimization. In optimizing the topology, the goal is to find out how to fit the members or structure of the structure. While optimizing the shape, it determines the best positioning of the structural boundaries. Finally, in optimizing the dimensions, the dimensions of the structure, such as cross-section, height, and … are optimized. Optimization issues were first noticed by people like Lagrange and Cauchy in the very long years. But in the past decades, with the use of high-speed computers, issues of optimization were widely discussed. One of the first works on optimization of the figure was done by Zinjukovich.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Behrouz Hasani, Seyyed Mehdi Tavakoli, Hossein Ghasemnejad Mogharehi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 453 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : بهروز حسنی ،سید مهدي توکلی ،حسین قاسم نژاد مقري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 453

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهینه سازي شکل سازه هاي پوسته اي با استفاده از تکنیک نربز”
درحال بارگذاری ...