سبد خرید

بررسی کاربرد سیستم ترکیبی از بادبند شورن زانویی و پانل برشی بصورت سري

تومان

موجودی: در انبار

با توجه به ضرورت افزایش شکل پذیري و سطح استهلاك انرژي سازه هاي واقع در نواحی لرزه خیز، در این مقاله به معرفی و بررسی نظري رفتار یک  سیستم دوگانهاي پرداخته شده است که قابلیت جذب انرژي را در دو سطح مختلف دارا میباشد. این سیستم از ترکیب قطعات جاريشونده و بادبند  جناقی(Chevron)بصورت سري تشکیل یافته است. چیدمان و طراحی قطعات بگونه اي است که سازه در حین وقوع زلزله متوسط تا شدید  بصورت دو مرحله  اي عمل میکند. تحت بارهاي لرزهاي خفیف که سازه متحمل درصد کوچکی از تغییرمکان جانبی نسبی بهره برداري میشود، میراگر ضعیف با تشکیل مفصل  پلاستیک بخش بزرگی از مقاومت لازم جهت بارهاي سرویس را کاهش میدهد و با افزایش دامنه جابجایی  ارتعاشات، میراگرهاي قوي شروع به تغییرشکل  هاي پلاستیک نموده و سطح استهلاك انرژي را تا چندین برابر افزایش میدهند.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

با توجه به ضرورت افزایش شکل پذیري و سطح استهلاك انرژي سازه هاي واقع در نواحی لرزه خیز، در این مقاله به معرفی و بررسی نظري رفتار یک  سیستم دوگانهاي پرداخته شده است که قابلیت جذب انرژي را در دو سطح مختلف دارا میباشد. این سیستم از ترکیب قطعات جاريشونده و بادبند  جناقی(Chevron)بصورت سري تشکیل یافته است. چیدمان و طراحی قطعات بگونه اي است که سازه در حین وقوع زلزله متوسط تا شدید  بصورت دو مرحله  اي عمل میکند. تحت بارهاي لرزهاي خفیف که سازه متحمل درصد کوچکی از تغییرمکان جانبی نسبی بهره برداري میشود، میراگر ضعیف با تشکیل مفصل  پلاستیک بخش بزرگی از مقاومت لازم جهت بارهاي سرویس را کاهش میدهد و با افزایش دامنه جابجایی  ارتعاشات، میراگرهاي قوي شروع به تغییرشکل  هاي پلاستیک نموده و سطح استهلاك انرژي را تا چندین برابر افزایش میدهند.

مقدمه

اخیرا مبحث کنترل غیرفعال سازهها در مناطق زلزلهخیز، مورد توجه مهندسین سازه قرار گرفته است. در خلال زلزله مقدار زیادي انرژي بصورت کرنشی و  سینماتیکی به سازه اعمال میگردد. در متداولترین روشهاي طراحی با تکیه بر تغییرشکلهاي غیر ارتجاعی قسمتهاي خاص از سازه، فرض بر این است  که  انرژي ورودي تا بخش زیادي مستهلک میگردد. اما در زلزلههاي 1994نرثریج و 1995کوبه دیده شد که سازههایی که بدرستی طراحی و اجرا شده بودند به  دلیل آسیبدیدگی در اعضاء اصلی دچار نابودي یا خسارتهاي شدیدي شدند. براي کاهش خسارتهاي سازه اي در اعضاء اصلی از آن پس  تولید و ساخت  سیستمهاي جاذب انرژي غیر فعال مورد توجه قرار گرفت تا بتوان خسارتها را به اعضاي فرعی و قابل تعویضی محدود کرد. کنترل غیر فعال سازه روشی است  که بوسیله آن میتوان خسارتهاي شدید ناشی از زلزله را کاهش و آنها را متوجه برخی از اعضاء غیر اصلی  قابل تعویض نمود. با طراحی مناسب و  کارگذاري دقیق قطعات میراگر در  سازه ها، میتوان قسمت بزرگی از اتلاف انرژي را به این قطعات اختصاص داد که به دنبال آن خسارت هاي وارده به اعضاي  اصلی کاهش مییابد. علاوه بر آن تعویض این فیوزها پس از زلزله آسان و کم هزینه خواهد بود.

 

 

ABSTRACT

Considering the necessity of increasing the ductility and the level of energy depletion of structures in seismic regions, this paper presents a theoretical review of the behavior of a dual system that has energy absorption capacity at two different levels. The system consists of a combination of exhaust parts and braces (Chevron) in a series. The layout and design of the components is such that the structure works in two stages in the event of a moderate to severe earthquake. Under mild shrinkage loads that the structure sustains a small percentage of lateral relative displacements, a poorly damaged plastic joint reduces a large part of the required resistance to service loads. By increasing the displacement of vibrations, strong dampers began to develop plastic deformation and Increases energy depreciation by several times.

INTRODUCTION

Recently, the issue of inactive control of structures in earthquake areas has been considered by structural engineers. During the earthquake, a large amount of energy is applied to the structure in the form of strain and kinematics. In the most common design methods, based on the non-elastic deformation of the specific parts of the structure, it is assumed that the input energy will be amortized to a large extent. But in the 1994 Nursing and 1995 Kobe earthquakes, it became apparent that well-designed and well-designed structures suffered severe damage or damage as a result of injury to major members. In order to reduce structural damage in the main members, then the production and construction of inactive energy absorption systems were considered in order to limit damage to subordinate and substitutable members. Inactive control of the structure is a method by which it can reduce the severe damage caused by the earthquake and make it noticeable to some non-essential members. With proper design and precise application of damper components in structures, a large amount of energy loss can be allocated to these components, which will reduce the damage to the main members. In addition, replacing these fuses after an earthquake is easy and low cost.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohammad Qasem Sahab,  Seyed Mehdi Zahraee, Amir Kourosh Vosough

File Information: English Language/ 8 Page / size: 1,189 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : محمدقاسم سحاب ، سیدمهدي زهرائی ، امیرکورش وثوق

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 1,189

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی کاربرد سیستم ترکیبی از بادبند شورن زانویی و پانل برشی بصورت سري”
درحال بارگذاری ...