سبد خرید

بررسی و شناسایی معیارهاي ارزیابی موفقیت پروژه

تومان

موجودی: در انبار

در این تحقیق سعی شده است با بهره گیري از تجربیات ودانش مدیریت پروژه مدیران پروژه ها و همچنین تولید کنندگان متخصص در ضمینه صنعت سازه هاي فضاکار معیار هاي ارزیابی موفقیت در صنعت سازه هاي فضاکار را با در نظر گرفتن کلیه مراحل آن اهم از مراحل تولید ، و اجرا ارزیابی نماییم . در همین راستا 41کارشناس و متخصص در این صنعت از کشور هاي چین و ایران پاسخ هاي خود را به ما اعلام نمودند . پس از جمع بندي پاسخ ها 4عامل روبه رو به عنوان اصلی ترین معیار هاي ارزیابی موفقیت صنعت سازه هاي فضاکار از سوي آنان شناسایی معرفی شد . این معیار ها عبارتند از : هزینه انجام شده پروژه ، زمان انجام پروژه ، رضایت مشتریان . مدیران و افراد همکار در این صنعت می توانند با بهره گیري از نتایج این تحقیق جهت دستیابی به موفقیت در  پروژه توجه خود را بر محدوده هاي مشخص شده در پروژه هاي افزایش دهند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این تحقیق سعی شده است با بهره گیري از تجربیات ودانش مدیریت پروژه مدیران پروژه ها و همچنین تولید کنندگان متخصص در ضمینه صنعت سازه هاي فضاکار معیار هاي ارزیابی موفقیت در صنعت سازه هاي فضاکار را با در نظر گرفتن کلیه مراحل آن اهم از مراحل تولید ، و اجرا ارزیابی نماییم . در همین راستا 41کارشناس و متخصص در این صنعت از کشور هاي چین و ایران پاسخ هاي خود را به ما اعلام نمودند . پس از جمع بندي پاسخ ها 4عامل روبه رو به عنوان اصلی ترین معیار هاي ارزیابی موفقیت صنعت سازه هاي فضاکار از سوي آنان شناسایی معرفی شد . این معیار ها عبارتند از : هزینه انجام شده پروژه ، زمان انجام پروژه ، رضایت مشتریان . مدیران و افراد همکار در این صنعت می توانند با بهره گیري از نتایج این تحقیق جهت دستیابی به موفقیت در  پروژه توجه خود را بر محدوده هاي مشخص شده در پروژه هاي افزایش دهند.

 

مقدمه

در دهه هاي اخیر معیارهاي مختلف و گوناگونی جهت ارزیابی توفیق پروژه هاي عمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به رشد روز افزون پروژه ها بهره گیري از سیستم هاي سازه اي گوناگون در کشور ما با توجه به ویژگی هاي ماهوي و معیارهاي ارزیابی موفقیت پروژه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بررسی هر یک از معیارهاي ذیربط در مراحل متفاوت طول عمر مفید پروژه از زمان تحلیل اقتصادي و فنی تا تحویل پروژه و در پر آن دوران نگهداري از پروژه می تواند تاثیر عوامل موفقیت را در طول اجراي پروژه هاي مورد نظر مشخص نماید. امروزه رویکرد به بهره گیري از سیستم هاي سازه هاي فضا کار  به طور فزاینده اي در سطح دنیا به دلیل ویژگی هاي شاخص آنها ،رو به افزایش است . اجراي پروژه هاي بزرگ در زمینه پروژه هاي عمرانی ،صنعتی ،حمل و نقل و فرودگاهی، ورزشگاهی و نمونه هاي دیگر، اهمیت توجه به مقوله ارزیابی موفقیت این گونه پروژه ها را مشخص می نماید.

 

 

 

ABSTRACT

In this research, it has been tried to use the experience and knowledge of project management managers as well as manufacturers specializing in the field of spacecraft industry to evaluate the criteria for the success of the space structures industry, taking into account all its steps, from the stages of production, And run. In this regard, 41 experts and experts in the industry from China and Iran announced their responses. After summarizing the responses, 4 factors were identified as the main criteria for assessing the success of the space structures industry. These criteria are: the cost of the project, the time of the project, the satisfaction of the customers. Managers and collaborators in this industry can take advantage of the results of this research to achieve success in the project to increase their focus on the specified range of projects.

INTRODUCTION

In recent decades, various criteria for assessing the success of development projects have been evaluated and evaluated. Due to the increasing growth of projects, the use of various structural systems in our country seems inevitable due to the characteristics of the material and the criteria for assessing the success of the project. A review of each relevant criterion at different stages of the project’s lifetime from the time of economic and technical analysis to the delivery of the project, and at the time of the maintenance of the project can determine the impact of success factors during the implementation of the projects in question. Today, the approach to exploiting systems of space-based structures has been increasingly increasing globally due to their characteristic features. The implementation of large projects in the field of construction, industrial, transport and airport projects, stadiums and other examples, highlights the importance of considering the success of such projects.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Wahidi Arbabi, Shahrokh Malek 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 156 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علی وحیدي اربابی ،شاهرخ مالک

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 156

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و شناسایی معیارهاي ارزیابی موفقیت پروژه”
درحال بارگذاری ...