سبد خرید

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه

تومان

موجودی: در انبار

موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه هاي مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضاي تیم پروژه است . بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه ها در پروژه هاي ساخت به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجراي پروژه از حساسیت بیشتري برخوردار است. اما شناسایی عوامل موفقیت یک پروژه مفهومی پیچیده و نسبی می باشد که با توجه به ماهیت و سیستم اجرایی و ویژگی هاي طبیعی آنها بسیاري از صاحب نظران تعاریفی مختلف و گاه متناقض با یکدیگر ارائه کرده اند و نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در مورد عوامل موفقیت پروژه هاي ساخت بیانگر عدم وجود تعریفی یکتا و مورد قبول همگان می باشد . اما به دلیل منافع متفاوت و گاه متناقض ذینفعان مختلف یک پروژه تعیین این مطلب است که عوامل موفقیت از نگاه چه کسانی و در چه صنعتی بررسی می شود. در این تحقیق با توجه به  اهمیت  و تاثیر بسزاي سازه هاي فضاکار در صنعت ساخت در دنیا و بخصوص در کشور عزیزمان، عوامل موفقیت یک پروژه از نگاه دست اندر کاران این  صنعت از قبیل طراحان ، تولید کنندگان و مجریان به عنوان جامعه آماري تحقیق ، با توجه به مراحل اجراي پروژه بررسی می شود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه هاي مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضاي تیم پروژه است . بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه ها در پروژه هاي ساخت به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجراي پروژه از حساسیت بیشتري برخوردار است. اما شناسایی عوامل موفقیت یک پروژه مفهومی پیچیده و نسبی می باشد که با توجه به ماهیت و سیستم اجرایی و ویژگی هاي طبیعی آنها بسیاري از صاحب نظران تعاریفی مختلف و گاه متناقض با یکدیگر ارائه کرده اند و نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در مورد عوامل موفقیت پروژه هاي ساخت بیانگر عدم وجود تعریفی یکتا و مورد قبول همگان می باشد . اما به دلیل منافع متفاوت و گاه متناقض ذینفعان مختلف یک پروژه تعیین این مطلب است که عوامل موفقیت از نگاه چه کسانی و در چه صنعتی بررسی می شود. در این تحقیق با توجه به  اهمیت  و تاثیر بسزاي سازه هاي فضاکار در صنعت ساخت در دنیا و بخصوص در کشور عزیزمان، عوامل موفقیت یک پروژه از نگاه دست اندر کاران این  صنعت از قبیل طراحان ، تولید کنندگان و مجریان به عنوان جامعه آماري تحقیق ، با توجه به مراحل اجراي پروژه بررسی می شود.

 

مقدمه

یک پروژه عمرانی ترکیبی است از وقایع و اتفاقات گوناگون ، برنامه ریزي شده و یا نشده که در طول چرخه حیات پروژه می باشد و زیر چتر تغییرات در محیط خود به حیات خود ادامه می دهد .در این بین عواملی وجود دارند که اهمیت آنان در به موفقیت رسیدن یک پروژه و یا شکست آن داراي اهمیت مضاعفی می باشند .این عوامل به نام عوامل موفقیت پروژه شناخته می شوند. Limو Mohamedدر سال 1999عوامل موفقیت پروژه را اینگونه تعریف نمودند ”  مجموعه از عوامل محیطی ، واقعیات ، و یا عوامل تاثیر گذار می باشند که می توانند خروجی هاي پروژه را تحت تاثیر خود قرار دهند .

 

 

ABSTRACT

The success of a project is one of the biggest and most important goals and concerns of managers and all those involved in a project, which is a kind of unity of effort and effort among all members of the project team. Investigating the success factors and failure of projects in construction projects due to the dynamic nature of the manufacturing industry variable in different stages of project implementation is more sensitive. But identifying the success factors is a complex and relative conceptual project that, given the nature and operating system and their natural characteristics, many experts have provided different and sometimes contradictory definitions, and a glimpse of previous studies on the success factors of the project The construction implies the absence of a unique definition acceptable to all. But because of the different and sometimes contradictory interests of different stakeholders, a project is to determine which factors of success look at who and in what industry. In this research, due to the importance and influence of spacecraft structures in the manufacturing industry in the world and especially in our beloved country, the success factors of a project from the viewpoint of industry stakeholders such as designers, manufacturers and executives as a statistical research community, with Attention is paid to the implementation of the project.

INTRODUCTION

A development project is a mix of events and events that are planned or not throughout the life cycle of the project and underneath the umbrella of changes in its environment. There are factors that their importance in The success of a project or its failure is of secondary importance. These factors are known as the success factors of the project. Lim and Mohamed in 1999 defined the success factors of the project as “a set of environmental factors, facts, or influential factors that could affect project outcomes.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Vahidi Arbabi, Shahkh Malek 

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 511 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علی وحیدي اربابی ، شاهرخ مالک

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 511

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه”
درحال بارگذاری ...