سبد خرید

بررسی ارتباط میان خصوصیات رفتارشناسی، جمع شدگی و مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف

تومان

موجودی: در انبار

در این مقاله تاثیر پارامترهایی نظیر نسبت طول به قطر (l/d) و درصد حجمی (Vf) الیاف پلیپروپیلن و شیشه برروي جمع شدگی آزاد، خواص مکانیکی و رفتارشناسی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق الیاف پلیپروپیلن نسبت به الیاف شیشه در کنترل جمع شدگی کامپوزیتهاي سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف عملکرد بهتري داشتند. همچنین تاثیر ده برابر شدن مقدار الیاف شیشه براي دستیابی به مشخصات رفتارشناسی و مکانیکی قابل قبول در کنار کنترل مناسب جمعشدگی نسبت به الیاف پلیپروپیلن چشمگیر بوده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این مقاله تاثیر پارامترهایی نظیر نسبت طول به قطر (l/d) و درصد حجمی (Vf) الیاف پلیپروپیلن و شیشه برروي جمع شدگی آزاد، خواص مکانیکی و رفتارشناسی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق الیاف پلیپروپیلن نسبت به الیاف شیشه در کنترل جمع شدگی کامپوزیتهاي سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف عملکرد بهتري داشتند. همچنین تاثیر ده برابر شدن مقدار الیاف شیشه براي دستیابی به مشخصات رفتارشناسی و مکانیکی قابل قبول در کنار کنترل مناسب جمعشدگی نسبت به الیاف پلیپروپیلن چشمگیر بوده است.

 

مقدمه

وقوع زلزله هاي عظیم در دهه هاي اخیر و همچنین عدم کفایت بسیاري از سازه ها در برابر زلزله، سبب توسعه و کاربرد کامپوزیت هاي سیمانی به منظور نوسازي، مقاوم سازي و بهسازي سازه ها در سراسر دنیا شده است. از اینرو در سالهاي اخیر کامپوزیت هاي سیمانی متعددي به منظور استفاده در  صنایع مهندسی عمران ارائه شده است که در میان همهي انواع آن، کامپوزیت سیمانی خودتراکم به عنوان یک نوع بی همتا از کامپوزیت هاي سیمانی با  کارایی بالا در صنعت ساختمان شناخته شده است . حجم خمیر سیمانی بالا در کامپوزیت هاي سیمانی خودتراکم موجب جمع شدگی بیش از حد و  کاهش شکلپذیري آن ها می شود . به نحوي که پس از عبور از بار حداکثر دچار شکست ترد و ناگهانی میشوند. این امر کاربرد ترکیبات خودتراکم در ساخت  و ترمیم سازه ها بخصوص در مناطق زلزله خیز را دچار مشکل می کند. بعلاوه تركهاي ناشی از تنش هاي کششی حاصل از جمع شدگی میتوانند شبکه هایی براي ورود عوامل خارجی مخرب باشند که باعث کاهش دوام کامپوزیت و در نتیجه کل سازه در دراز مدت میشود. یکی از مؤثرترین روشها در  افزایش شکلپذیري و کنترل تركهاي ناشی از جمع شدگی، مسلح کردن کامپوزیتهاي سیمانی خودتراکم به الیاف است. کامپوزیت سیمانی خودتراکم  مسلح به الیاف به دلایلی نظیر لزجت مناسب، روانی بالا، بهبود دوام، پایایی و خواص مکانیکی همچون کرنش جمع شدگی و مقاومت هاي فشاري،  کششی، و خمشی در اهداف گوناگونی از جمله نوسازي مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج مربوط به ادبیات مطالعه شده بیانگر آنست که دلایل فوق الذکر تا حد زیادي به نسبت طول به قطر الیاف (L/d) 1وابسته است. از اینرو میتوان گفت رابطه اي مستقیم بین افزایش نسبت طول به قطر الیاف با خواص  رفتارشناسی و مکانیکی ترکیبات سیمانی برقرار است.

 

 

ABSTRACT

In this paper, the effects of parameters such as the ratio of length to diameter (l / d) and the volume percentage (Vf) of polypropylene and glass fibers on free shrinkage, mechanical properties and behavioral behavior of self-reinforced cement composite composite are investigated. In this research, polypropylene fibers were more effective in controlling the shrinkage of self-reinforced cement composite composites with fiber. Also, the effect of a ten fold increase in the amount of glass fiber in order to achieve the acceptable behavioral and mechanical characteristics along with the proper control of shrinkage compared to the polypropylene fibers was significant.

INTRODUCTION

The occurrence of massive earthquakes in recent decades, as well as the failure of many structures against earthquakes, has led to the development and application of cement composites to modernize, rehabilitate and refurbish structures throughout the world. Therefore, in recent years, several cement composites have been proposed for use in civil engineering. Among its all types, self-compacting cement composite is known as an unparalleled variety of highly efficient cement composites in the construction industry. The volume of high cementitious cement in self-compacting composite composites causes excessive shrinkage and decreasing their shape. In such a way that after breaking through the load, they will suffer abrupt failure. This makes it difficult to use self-compacting compounds in the construction and repair of structures, especially in earthquake-stricken areas. In addition, cracks due to tensile stresses resulting from shrinkage can be networks for entering malicious external factors that reduce the durability of the composite and thus the whole structure in the long run. One of the most effective methods for increasing the shape and control of cracks caused by shrinkage is to arming self-compacting cement composites with fibers. Self-adhesive cement composite, armed with fibers, is used for various reasons, such as refinement, due to reasons such as good viscosity, high psychological stability, durability, durability, and mechanical properties such as bending strain and compressive strength, tensile strength and bending strength. The results of the literature indicate that the aforementioned reasons depend to a great extent on the length to fiber diameter (L / d). Therefore, it can be said that there is a direct relationship between increasing the length to fiber diameter with the behavioral and mechanical properties of cement compounds.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Iman Mehdipour, Nicholas Ali Libar, Mohammad Shokrkzizadeh, Kamran Amini 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 622 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : ایمان مهدي پور ،نیکلاس علی لیبر ،محمد شکرچی زاده ،کامران امینی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 622

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ارتباط میان خصوصیات رفتارشناسی، جمع شدگی و مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف”
درحال بارگذاری ...