محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles بررسی اثر اسیب های خوردگی برروی کاهش فشار انهدام در زانویی با روش المان محدود
حراج!
baresi_asar_asib_khordegi_[taliem.ir]

بررسی اثر اسیب های خوردگی برروی کاهش فشار انهدام در زانویی با روش المان محدود

1,900 تومان 1,800 تومان

خطوط لوله بهترین راه انتقال گاز طبیعی بوده ک به علت بالا رفتن مصرف گاز,استفاده از انها درحال توسعه میباشد.

خوردگی در سطح بیرونی لوله و زانویی باعث کاهش ضخامت جداره انها میشود و ماکزیمم فشار گاز قابل تحمل برای زانویی در اثر این کاهش می یابد.هیچ دستور العملی برای یافتن ارتباط بین میزان خوردگی و کاهش فشار در زانویی وجود ندارند ضمن انکه کدهایی ک در این زمینه برای لوله مستقیم موجودند در برخی موارد دقت پایینی دارند.

در این مقاله میزان کاهش فشار انهدام در زانویی در اثرخوردگی بررسی میشود.ناحیه خوردشده به صورت سطحی بیضوی با عمق غیر ثابت در نظر گرفته شده است.به منظور بررسی اثر میزان  خوردگی در افت فشار با تغییر دادن شعاع خوردگی و ماکزیمم عمق ناحیه خورده شده,تحلیل  های المان محدود متعدد انجام گرفته است.برای یافتن فشار انهدام توزیع تنش در زیرناحیه خورده شده,یعنی جایی که با کاهش ضخامت مواجه است بررسی شده است.براساس تحلیل ها و نتایج ازمایشاتی ک پیش از این برای لوله صاف انجام گرفته است,تنش نهایی ماده بعنوان معیار انهدام درنظر گرفته شده است.

توضیحات محصول

چکیده

خطوط لوله بهترین راه انتقال گاز طبیعی بوده ک به علت بالا رفتن مصرف گاز,استفاده از انها درحال توسعه میباشد.

خوردگی در سطح بیرونی لوله و زانویی باعث کاهش ضخامت جداره انها میشود و ماکزیمم فشار گاز قابل تحمل برای زانویی در اثر این کاهش می یابد.هیچ دستور العملی برای یافتن ارتباط بین میزان خوردگی و کاهش فشار در زانویی وجود ندارند ضمن انکه کدهایی ک در این زمینه برای لوله مستقیم موجودند در برخی موارد دقت پایینی دارند.

در این مقاله میزان کاهش فشار انهدام در زانویی در اثرخوردگی بررسی میشود.ناحیه خوردشده به صورت سطحی بیضوی با عمق غیر ثابت در نظر گرفته شده است.به منظور بررسی اثر میزان  خوردگی در افت فشار با تغییر دادن شعاع خوردگی و ماکزیمم عمق ناحیه خورده شده,تحلیل  های المان محدود متعدد انجام گرفته است.برای یافتن فشار انهدام توزیع تنش در زیرناحیه خورده شده,یعنی جایی که با کاهش ضخامت مواجه است بررسی شده است.براساس تحلیل ها و نتایج ازمایشاتی ک پیش از این برای لوله صاف انجام گرفته است,تنش نهایی ماده بعنوان معیار انهدام درنظر گرفته شده است.

 

مقدمه

گاز طبیعی یکی از| منابع اصلی انرژی میباشد و استفاده از ان در حال افزایش است.ایران با داشتن18%ذخایر گازی جهان دومین منبع ان در دنیا محسوب می شود.در مقایسه با سایر منابع انرژی ,هزینه پایین و الودگی کمتر مهمترین مزایای این سوخت میباشد.خطوط لوله که از سال 1950مورد استفاده قرار گرفته اند,پرظرفیت ترین ,امن ترین و ارزان ترین راه انتقال گاز میباشد.هرگونه پیش امدی که منجر به اسیب دیدگی این خطوط گردد و انتقال گاز را با وقفه مواجه سازد ضررهای فراوانی به همراه خواهد داشت.با گذشت عمرخط لوله و اتصالات مورد استفاده در ان نظیر زانویی شاهد بروز انواع خوردگی در انها خواهیم بود.در اثر تماس با محیط خورنده مرسوم ترین نوع خوردگی یعنی خوردگی در سطح بیرونی لوله و یا زانویی بوجود می اید که سبب کاهش ضخامت جداره در محل خوردگی میگردد و ماکزیمم فشار گاز قابل تحمل توسط انها راکاهش می دهد.لیکن تاکنون بررسی برای یافتن اثر میزان خوردگی برروی افت فشار قابل تحمل در زانویی انجام نگرفته و کارهای انجام گرفته مربوط به لوله مستقیم میباشند.

 

Abstract

Pipelines are the best way to transport natural gas, due to rising gas consumption, their use is developing.  Corrosion at the outer surface of the  tube and the knees reduces the thickness of the walls, and the maximum tolerable gas pressure for the knee is reduced. There is no instruction  to find the correlation between the corrosion rate and the knee pressure reduction, along with the codes for this. Fields for direct pipe are  available in some cases with low accuracy.  In this paper, the amount of decay pressure reduction on the knee is examined in the specimen. The  plane is considered elliptic surface with non-constant depth. In order to investigate the effect of corrosion rate on pressure drop by  changing the corrosion rays and maximum depth of the area Several finite elemental analyzes have been carried out. To find the pressure to  destroy the distribution of stress in the substrate, where it is faced with decreasing thickness, has been investigated. Based on analyzes and test  results, this has already been done for a smooth tube, The final tension of matter is considered as a measure of destruction.

Introduction

Natural gas one of | The main sources of energy are energy and its use is increasing. Iran, with 18% of world gas reserves, is the second largest  source in the world. Compared to other energy sources, lower cost and less pollution are the main advantages of this fuel. Since 1950, it has  been used as the most cost-effective, safest and cheapest way to transport gas. Any damage that could lead to damage to these lines and  cause gas transmission to be interrupted will lead to a lot of losses. With the passage of time Pipes and fittings used in this kind of knee joint will show the types of corrosion in them. Due to the contact The knee tolerance is not reached and the work done is related to the direct tube.

Year : 2006

Publisher : The First National Speciaity Conference on Gas

By : Idin Sadeqian Pour, Farhang Daneshmand

File Information : Persian Language / 9 Page/ Size : 283 KB

سال : 1385

ناشر : اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

کاری از :  ایدین صادقیان پور, فرهنگ دانشمند

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 283

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “بررسی اثر اسیب های خوردگی برروی کاهش فشار انهدام در زانویی با روش المان محدود”