سبد خرید

حراج

بررسي پارامترهای موثر در توليد آلياژ نيكل – آهن با پايه تنگستن

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در ميان تكنولوژي هاي توليد ، متالورژي پودر به دليل توانايي آن براي توليد با كيفيت بالا از روش هاي رايج صنعتي است. يكي از موادي كه به روش متالورژي  پودر توليد مي شود آلياژهاي سنگين تنگستني است در بين آلياژهاي تنگستن، سيستم آلياژي W-Ni-Feاز بقية آلياژهاي تنگستن معروفتر است. در اين  تحقيق بروش متالورژي پودر شامل آماده سازي پودر تنگستن- نيكل- آهن در آسياب هاي گلوله اي، پرسكاري سرد و در نهايت عمليات حرارتي(زينتر) آلياژ  نيكل – آهن با پايه تنگستن توليد مي شود و عوامل موثر بر درصد انقباض، درصد تراکم و تاثير ارتفاع به قطر و فشار بر چگالي خام مورد بررسي قرار مي  گيرد. در ارتفاع به قطر 0/8با افزايش فشار تا 150مگا پاسكال چگالي خام افزايش يافته و به حدود 50درصد چگالي تئوري مي رسد و پس از آن ثابت مي  ماند. همچنين براي حصول بهترين درصد تراکم بايستي ارتفاع به قطررا تا حد امکان کاهش داد زيرا با افزايش ارتفاع به قطر درصد تراکم کاهش يافته و در  نتيجه درصد انقباض نيز کاهش مييابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در ميان تكنولوژي هاي توليد ، متالورژي پودر به دليل توانايي آن براي توليد با كيفيت بالا از روش هاي رايج صنعتي است. يكي از موادي كه به روش متالورژي  پودر توليد مي شود آلياژهاي سنگين تنگستني است در بين آلياژهاي تنگستن، سيستم آلياژي W-Ni-Feاز بقية آلياژهاي تنگستن معروفتر است. در اين  تحقيق بروش متالورژي پودر شامل آماده سازي پودر تنگستن- نيكل- آهن در آسياب هاي گلوله اي، پرسكاري سرد و در نهايت عمليات حرارتي(زينتر) آلياژ  نيكل – آهن با پايه تنگستن توليد مي شود و عوامل موثر بر درصد انقباض، درصد تراکم و تاثير ارتفاع به قطر و فشار بر چگالي خام مورد بررسي قرار مي  گيرد. در ارتفاع به قطر 0/8با افزايش فشار تا 150مگا پاسكال چگالي خام افزايش يافته و به حدود 50درصد چگالي تئوري مي رسد و پس از آن ثابت مي  ماند. همچنين براي حصول بهترين درصد تراکم بايستي ارتفاع به قطررا تا حد امکان کاهش داد زيرا با افزايش ارتفاع به قطر درصد تراکم کاهش يافته و در  نتيجه درصد انقباض نيز کاهش مييابد.

 

مقدمه

يكي از كاربردهاي تنگستن، ساخت آلياژهاي سنگين تنگستني مي باشد. ريزساختار آلياژهاي كامپوزيتي شامل ذرات كروي تنگستن با ساختار كريستالي  BCCاست كه در فاز زمينه با ساختار FCCكه عموماً محلول جامد متشكل از عناصري همچون تنگستن، نيكل و آهن است (در مواقع اندكي به جاي آهن،  كبالت يا مس استفاده مي شود )توزيع شده اند. بطور كلي، آلياژهاي سنگين تنگستن حاوي 90-97درصد وزني W و بقيه Ni-Co ،Ni-Cu ،Ni-Feيا Ni-Fe- Coمي باشد. سيستم آلياژي W-Ni-Feاز بقية آلياژهاي سنگين تنگستن معروفتر بوده و آلياژهايي كه تركيب شيميايي آنها شامل %90-93تنگستن و نسبت Ni/Feبرابر 7به 3باشد، بيشترين كاربرد را دارند. مهمترين روش توليد آلياژهاي سنگين تنگستن متالوژي پودربه روشهاي فشردن در قالب هاي صلب،  فشردن ايزواستاتيك سرد  ،(CIP)فشردن ايزواستاتيك گرم ،(HIP)اكستروژن گرم و پرس گرم است. مهمترين مشخصه آلياژهاي سنگين تنگستن  چگالي و استحكام آنها مي باشد. مشخصه هاي مهم تأثير گذار روي چگالي و استحكام خام قطعه، سختي (استحكام)، اندازه، شكل و كيفيت سطحي  پودر است. بالا بودن سختي دانه ها، فشردن پودر را با مشكل مواجه مي كند هرچه مادة تشكيل دهندة پودر سخت تر باشد، ميزان چگالش ماده كمتر  خواهد بود.

 

ABSTRACT

Among the production technologies, powder metallurgy is one of the most popular industrial methods because of its ability to produce high quality. One of the materials produced by powder metallurgy is heavy tungsten alloys. Among all tungsten alloys, the W-Ni-Fe alloy system is more famous than all other tungsten alloys. In this research, powder metallurgy involves the preparation of tungsten-nickel-iron powder in pellet mills, cold pressing, and finally heat treatment (zinc) of nickel-iron alloy with tungsten base and factors affecting the contraction percentage, density And the effect of height to diameter and pressure on raw density are investigated. At an altitude of 0.88 with a pressure up to 150 mega-Pascal, the crude density increases and reaches about 50% of the theoretical density and then stays constant. Also, to achieve the best percentage of density, the height should be reduced to the diameter as much as possible, as the height increases to a diameter, the percentage of density decreases and as a result, the contraction rate decreases.

INTRODUCTION

One of the applications of tungsten is the production of heavy tungsten alloys. The microstructure of composite alloys includes crystalline tungsten spherical particles BCC, which is distributed in the background phase with the FCC structure, which is generally a solid solution composed of elements such as tungsten, nickel, and iron (used in rare instances instead of iron, cobalt or copper). In general, heavy tungsten alloys contain 90-97% wt., And the rest are Ni-Co, Ni-Cu, Ni-Fe or Ni-Fe-Co. The W-Ni-Fe alloy system is the most famous of all other heavy tungsten alloys, and their alloys with a chemical composition of 90-93 tons and a Ni / Fe ratio of 7 to 3 are most widely used. The most important method for the production of heavy metal tungsten metal products is by rolling in rigid molds, cold isostatic compression (CIP), hot isostatic compression (HIP), hot extrusion and hot pressing. The most important characteristic of heavy tungsten alloys is their density and strength. The main characteristics affect the density and strength of the piece, the hardness (strength), size, shape and surface quality of the powder. The hardness of the seeds makes it difficult to squeeze the powder. The harder the powder material is, the less the condensation of the material.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Ali Mohammadi, Mostafa Mansourinejad, Hadi Moradi

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 265 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : علی محمدی ،مصطفی منصوری نژاد ،هادی مرادی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 265

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي پارامترهای موثر در توليد آلياژ نيكل – آهن با پايه تنگستن”
درحال بارگذاری ...