سبد خرید

بررسي مدل اجزاي محدود كامپيوتري تقويت خارجي تيرهاي بتن مسلح با ورقه هاي كامپوزيت FRP

تومان

موجودی: در انبار

يكي از تاريك ترين ميدان هاي كاربرد تكنيك تقويت اعضاي بتني به وسيله چسباندن خارجي ورقه هايي از مواد كامپوزيت ،FRPتقويت برشي  تيرهاي بتن آرمه است. با مروري بر ادبيات فني مشخص مي شود كه هرچند در اين زمينه پيشرفت هايي حاصل، و روابط طراحي و محاسباتي به دست داده شده كه بعضي از آنها به آيين نامه هاي معتبر نيز راه يافته اند، اما همچنان تا ارائه روش طراحي مناسب فاصله زيادي وجود دارد. هدف اصلي اين مقاله ارائه يك مدل نرم افزاري اجزاي محدود براي شبيه سازي تيرهاي بتن مسلحي است كه به وسيله تقويت خارجي با ورقه هاي FRP در برش مقاوم سازي شده اند. براي رسيدن به نتيجه مناسب مدل هاي مختلف مواد براي بتن، فولاد و FRPبررسي شده اند و براي هر كدام، مدلي بهينه كه بتواند با دقت مناسب خصوصيات مورد نياز يك تير مركب را معرفي نمايد انتخاب گرديده و مقادير عددي پارامترهاي معرف در نرم افزار به دست آمده است. در اين مقاله پس از بررسي اثر ابعاد جزهاي محدود و پارامتر زاويه اتساع در نتايج، با بررسي تطابق مدل ارائه شده با نتايج يك تحقيق عملي مشاهده مي شود كه رفتار به دست آمده از آناليز مدل تير به نحو مطلوبي با نتايج آزمايش عملي همخواني دارد. با توجه به پيچيدگي رفتار تيرهاي بتني تحت برش، تحقيقات آماري كاملي براي ارائه روابط طراحي مناسب آيين نامه ها نياز است. استفاده از مدل اجزاي محدود ارائه شده مي تواند از نياز به داده هاي پرهزينه تجربي بكاهد و سرعت توليد  داده هاي آماري مورد نياز را به خصوص براي تيرهايي با ابعاد واقعي بيافزايد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

يكي از تاريك ترين ميدان هاي كاربرد تكنيك تقويت اعضاي بتني به وسيله چسباندن خارجي ورقه هايي از مواد كامپوزيت ،FRPتقويت برشي  تيرهاي بتن آرمه است. با مروري بر ادبيات فني مشخص مي شود كه هرچند در اين زمينه پيشرفت هايي حاصل، و روابط طراحي و محاسباتي به دست داده شده كه بعضي از آنها به آيين نامه هاي معتبر نيز راه يافته اند، اما همچنان تا ارائه روش طراحي مناسب فاصله زيادي وجود دارد. هدف اصلي اين مقاله ارائه يك مدل نرم افزاري اجزاي محدود براي شبيه سازي تيرهاي بتن مسلحي است كه به وسيله تقويت خارجي با ورقه هاي FRP در برش مقاوم سازي شده اند. براي رسيدن به نتيجه مناسب مدل هاي مختلف مواد براي بتن، فولاد و FRPبررسي شده اند و براي هر كدام، مدلي بهينه كه بتواند با دقت مناسب خصوصيات مورد نياز يك تير مركب را معرفي نمايد انتخاب گرديده و مقادير عددي پارامترهاي معرف در نرم افزار به دست آمده است. در اين مقاله پس از بررسي اثر ابعاد جزهاي محدود و پارامتر زاويه اتساع در نتايج، با بررسي تطابق مدل ارائه شده با نتايج يك تحقيق عملي مشاهده مي شود كه رفتار به دست آمده از آناليز مدل تير به نحو مطلوبي با نتايج آزمايش عملي همخواني دارد. با توجه به پيچيدگي رفتار تيرهاي بتني تحت برش، تحقيقات آماري كاملي براي ارائه روابط طراحي مناسب آيين نامه ها نياز است. استفاده از مدل اجزاي محدود ارائه شده مي تواند از نياز به داده هاي پرهزينه تجربي بكاهد و سرعت توليد  داده هاي آماري مورد نياز را به خصوص براي تيرهايي با ابعاد واقعي بيافزايد.

 

مقدمه

تقويت سازه هاي بتني با چسباندن پليمرهاي مسلح شده با الياف، (Fiber Reinforced Polymers) ،FRPپس از مطرح شدن در دهه ،1980به دليل مزايايي چون سهولت اجرا، سبكي منحصر به فرد مصالح و امكان اجرا در حين سرويس دهي سازه، به سرعت توجه طراحان را جلب نمود. هرچند اولين استفاده ها از اين روش براي افزايش ظرفيت خمشي مقاطع تير و افزايش محصور شدگي ستون ها بود, در حال حاضردر بسياري موارد از آن براي تقويت برشي مقاطع بتن آرمه نيز استفاده مي شود.

 

 

ABSTRACT

One of the darkest fields of application of concrete reinforcement technique is the reinforcement of shear reinforced concrete beams by the external bonding of sheets of composite materials. A review of the technical literature points out that, although progress has been made in this regard, and there have been constructive and computational relationships, some of which have come up with credible regulations, but still remain far away from the design stage, has it. The main objective of this paper is to present a finite element software model for simulating concrete reinforced concrete beams that are reinforced by external reinforcement with FRP slabs. In order to achieve the appropriate results, different models of materials for concrete, steel and FRP have been investigated. For each of them, an optimal model that can accurately represent the required properties of a composite beam is selected and the numerical values ​​of the representative parameters in the software to the hands Come. In this paper, after studying the effect of finite element dimensions and the angle of expansion of the results, we find that the model is consistent with the results of a practical study, which shows that the behavior obtained from the analysis of the beam model is in good agreement with the experimental results. Due to the complexity of the behavior of under-cutting concrete beams, complete statistical research is required to provide appropriate design rules for the regulations. The use of finite element model can reduce the need for costly experimental data and increase the speed of production of required statistical data, especially for girder with real dimensions.

INTRODUCTION

The reinforcement of concrete structures by bonding Fiber Reinforced Polymers, FRP after its introduction in the 1980s due to the advantages of ease of implementation, the unique style of materials and the possibility of implementation during the construction of the structure, promptly attention of designers Drew attention. Although the first use of this method was to increase the flexural strength of the beam sections and increase the enclosure of the columns, in many cases it is also used to reinforce the shear of reinforced concrete sections.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Farhud Nozartash, Fars Daneshgari

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 999 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : فرهود نوذرتاش ، فارس دانشگري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 999

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي مدل اجزاي محدود كامپيوتري تقويت خارجي تيرهاي بتن مسلح با ورقه هاي كامپوزيت FRP”
درحال بارگذاری ...