سبد خرید

بررسي كاربرد ژئوتكستايل در تسليح خاك ماسه اي به كمك مدلسازي در نرم افزار ANSYS

تومان

موجودی: در انبار

امروزه استفاده از مصالح ژئوسنتتيكي در فعاليت هاي ژئوتكنيكي به ميزان قابل توجهي رو به ا فزايش است. يكي از سطوح اصلي كاربرد آن در افزايش ظرفيت باربري ماسه مسلح به ژئوتكستايل مي باشد. هدف تحقيق حاضر بررسي اثر عمق جايگذاري ژئوتكستايل بر نسبت ظرفيت باربري (BCR) مي باشد. در اين مقاله از نرم افزار ANSYS 12.0استفاده شده ،و در اين روش اجزائ محدود از مدل دراكر پراگر كاملا پلاستيك الاستيك خطي براي شبيه سازي رفتار تنش كرنش لايه هاي خاك و از مدل الاستيك خطي براي لايه ژئوتكستايل استفاده شده است. همچنين تأثير عمق جايگذاري بر ميزان نشست خاك ماسه اي تحت يك بار مشخص در نموداري نشان داده شد و براي وضوح بهتر مطلب در نمودار ديگري رفتار خاك مسلح در شرايط مختلف جايگذاري در چند بارگذاري مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت به منظور صحت سنجي نتايج بدست آمده از مقاله اي در همين زمينه استفاده شده و عمق بهينه جايگذاري ژئوتكستايل بدست آمد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه استفاده از مصالح ژئوسنتتيكي در فعاليت هاي ژئوتكنيكي به ميزان قابل توجهي رو به ا فزايش است. يكي از سطوح اصلي كاربرد آن در افزايش ظرفيت باربري ماسه مسلح به ژئوتكستايل مي باشد. هدف تحقيق حاضر بررسي اثر عمق جايگذاري ژئوتكستايل بر نسبت ظرفيت باربري (BCR) مي باشد. در اين مقاله از نرم افزار ANSYS 12.0استفاده شده ،و در اين روش اجزائ محدود از مدل دراكر پراگر كاملا پلاستيك الاستيك خطي براي شبيه سازي رفتار تنش كرنش لايه هاي خاك و از مدل الاستيك خطي براي لايه ژئوتكستايل استفاده شده است. همچنين تأثير عمق جايگذاري بر ميزان نشست خاك ماسه اي تحت يك بار مشخص در نموداري نشان داده شد و براي وضوح بهتر مطلب در نمودار ديگري رفتار خاك مسلح در شرايط مختلف جايگذاري در چند بارگذاري مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت به منظور صحت سنجي نتايج بدست آمده از مقاله اي در همين زمينه استفاده شده و عمق بهينه جايگذاري ژئوتكستايل بدست آمد.

مقدمه

ضعيف بودن خاك در برابر تنش هاي كششي، از ديرباز دانشمندان را به فكر استفاده از افزودني هايي نظير مصالح مصنوعي و ساخته دست بشر براي  مقابله با اين ضعف وا داشته است . اين تكنيك امروزه با روش ها و متدهاي پيشرفته و مصالح مقاوم تري نظير تسمه ها و شبكه هاي فلزي ، مصالح  پليمري و الياف بيعي انجام مي شود كه در اصطلاح خاك مسلح خوانده مي شود. ژئوسنتتيك ها مصالح پليمري هستند كه برخي از آنها در تسليح خاك كاربرد دارند. از دهه 80ميلادي به بعد استفاده از پارچه بافته شده يا نشده به نام ژئوتكستايل به عنوان مصالح تسليح يا عناصر تقويت كننده به طور  گستردهاي متداول گرديد. ژئوتكستايل يك نوع پارچه تراوا مي باشد كه در فونداسيون، خاك، سنگ،و بطور كلي در زمين بكار مي روند، كه يك جزء مكمل يك پروژه ساختماني ، سازه يا يك سيستم است. در ابتدا ساختار خاكهاي مسلح به ژئوتكستايل در جاده هاي اكتشافي در امريكاي جنوبي مورد استفاده قرار گرفتند. پايدارسازي خاك بوسيله ژئوسنتتيكها شامل 4عملكرد اوليه تسليح، جداسازي، فيلتراسيون و زهكشي ميباشد. در اين ميان روش هاي عددي  نقش بخصوصي در تكميل روش هاي تحليلي و آزمايشگاهي ايفا ميكنند كه از مهمترين آنها در اين رابطه مي توانيم از روش اجزاء محدود نام ببريم.

 

 

ABSTRACT

Today, the use of geosynthetic materials in geotechnical activities is significantly increasing. One of the main levels of its application is to increase the loading capacity of gauze sand to geotextile. The purpose of this study was to investigate the effect of geotextile placement depth on load bearing capacity (BCR). In this paper, the ANSYS 12.0 software has been used, and in this method, finite element of the Dracklar Prager model is completely linear elastic plastic for simulating stress strain behavior of soil layers and linear elastic model for geotextile layer. Also, the effect of depth of placement on the amount of sandy sediment under a single specified time in the graph was shown and for better clarity of the article in another diagram, the behavior of armed soil under different conditions of loading in multiple loading was investigated. Finally, in order to verify the results of an article in this field, the geotextile placement depth was optimized.

INTRODUCTION

The weakness of the soil against tensile stress has long been the reason for scientists to use additives such as artificial and man-made materials to counteract this weakness. This technique is now used with advanced methods and materials, such as metal belts and nets, polymer materials and fibrous fibers, which is called the armed soil. Geosynthetics are polymeric materials, some of which are used in soil propagation. Since the 1980s, the use of woven or non-woven fabrics called geotextile as a weapon or reinforcing element has become widespread. Geotextile is a type of permeable cloth used in the foundation, soil, stone, and generally in the earth, which is a complementary component of a building project, structure, or system. Initially, the structure of geotextile-arched soils was used on exploratory roads in South America. Soil stabilization by geosynthetics consists of four primary weapon functions, separation, filtration and drainage. In this regard, numerical methods play a special role in the completion of analytical and laboratory methods, the most important of which we can refer to in the finite element method.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Hamid Reza Saba, Farhad Eftekharzadeh, Jameel Sadat Hosseini Saber, Amirasmaeil Foroughid

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 300 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : حميدرضا صبا ،فرهاد افتخارزاده ،جميله سادات حسيني صابر ،اميراسماعيل فروهيد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 300

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي كاربرد ژئوتكستايل در تسليح خاك ماسه اي به كمك مدلسازي در نرم افزار ANSYS”
درحال بارگذاری ...