سبد خرید

بررسي عددي رفتار اتصالات نيمه گيردار با ورق انتهايي در قابهاي خمشي

تومان

موجودی: در انبار

اتصالات نيمه گيردار با توجه به شكل پذيري و توانايي در تلف كردن مقدار زيادي انرژي با حداقل از دست دادن مقاومت و سختي خود به عنوان يك گزينه مناسب براي مناطق زلزله خيز مطرح مي باشند. اتصا ل تير با ورق انتهايي به ستون كه در قاب هاي خمشي فولادي مورد استفاده قرار مي گيرد، اغلب به عنوان يك اتصال نيمه گيردار شناخته مي شود. عمده تغيير شكل اين اتصالات مربوط به ورق انتهايي و پيچ هاي كششي آن مي باشد. در اين مقاله نتايج مدل هاي عددي متعددي كه از اين نوع اتصال با استفاده از نرم افزار آباكوس ساخته شده است، ارايه مي گردد تا با بررسي آنها، اثر پارامتر هايي مانند ضخامت، جنس و ارتفاع ورق انتهايي بر رفتار خمشي اتصال ، شكل پذيري و ظرفيت دوراني آن و نيز تعيين سختي و ميزان گيرداري اين نوع اتصال بد ست آيد. نتايج عددي بدست آمده با نتايج آزمايشات مشابه ازدانشگاه دلف مقايسه شده است. اين بررسي ها نشان مي دهدكه رفتار خمشي مدل هاي عددي تطابق بالايي بارفتار نمونه هاي آزمايشگاهي دارد. نتايج عددي قادر بودند بخوبي رفتار اتصال را از لحظه شروع بارگذاري تا زمان تحمل حداكثر بار، و حتي بعد از آن تا لحظه گسيختگي نمايش دهند. نتايج نشان مي دهد با افزايش ضخامت ورق انتهايي، اگرچه سختي و مقاومت اتصال افزايش مي يابد، اما ظرفيت دوراني اتصال به شدت كاهش مي يابد. مطالعات در زمينه جنس ورق انتهايي نشان داد كه هر چه تنش تسليم ورق انتهايي كمتر باشد،  ظرفيت دوراني اتصال افزايش خواهدیافت.

تعداد:
مقایسه

چکیده

اتصالات نيمه گيردار با توجه به شكل پذيري و توانايي در تلف كردن مقدار زيادي انرژي با حداقل از دست دادن مقاومت و سختي خود به عنوان يك گزينه مناسب براي مناطق زلزله خيز مطرح مي باشند. اتصا ل تير با ورق انتهايي به ستون كه در قاب هاي خمشي فولادي مورد استفاده قرار مي گيرد، اغلب به عنوان يك اتصال نيمه گيردار شناخته مي شود. عمده تغيير شكل اين اتصالات مربوط به ورق انتهايي و پيچ هاي كششي آن مي باشد. در اين مقاله نتايج مدل هاي عددي متعددي كه از اين نوع اتصال با استفاده از نرم افزار آباكوس ساخته شده است، ارايه مي گردد تا با بررسي آنها، اثر پارامتر هايي مانند ضخامت، جنس و ارتفاع ورق انتهايي بر رفتار خمشي اتصال ، شكل پذيري و ظرفيت دوراني آن و نيز تعيين سختي و ميزان گيرداري اين نوع اتصال بد ست آيد. نتايج عددي بدست آمده با نتايج آزمايشات مشابه ازدانشگاه دلف مقايسه شده است. اين بررسي ها نشان مي دهدكه رفتار خمشي مدل هاي عددي تطابق بالايي بارفتار نمونه هاي آزمايشگاهي دارد. نتايج عددي قادر بودند بخوبي رفتار اتصال را از لحظه شروع بارگذاري تا زمان تحمل حداكثر بار، و حتي بعد از آن تا لحظه گسيختگي نمايش دهند. نتايج نشان مي دهد با افزايش ضخامت ورق انتهايي، اگرچه سختي و مقاومت اتصال افزايش مي يابد، اما ظرفيت دوراني اتصال به شدت كاهش مي يابد. مطالعات در زمينه جنس ورق انتهايي نشان داد كه هر چه تنش تسليم ورق انتهايي كمتر باشد،  ظرفيت دوراني اتصال افزايش خواهدیافت.

 

مقدمه

اتصال با ورق انتهايي يكي از اتصالات نيمه صلب مي باشد كه در انواع ساختمان ها، پل ها و سازه هاي صنعتي به كار مي رود. اين اتصال نه به انتهاي تير اجازه مي دهد كه آزادانه دوران كند و نه گيرداري كامل در انتهاي تير ايجاد مي كند (درجه گيرداري در انتهاي تير بين % 20تا % ، 90طبق) اين اتصال غالبا براي متصل كردن تير به ستون در قاب هاي خمشي مورد استفاده قرار مي گيرد. با بررسي رفتار لرزه اي اتصالات نيمه گيردار دهند مشاهده شده است كه اتصالات نيمه گيردار توانايي بالايي در اتلاف انرژي زلزله از خود نشان مي دهد.

 

 

ABSTRACT

Semi-articulated joints are considered as a suitable option for earthquake-prone areas due to the shape and ability to waste large quantities of energy with minimal loss of strength and hardness. The connection of the beam with the end of the column to the column used in the flexural frames is often known as a semiconductor connection. The major deformation of these joints is related to the end plate and its tightening screws. In this paper, the results of numerous numerical models that are made of this type of coupling using Abaco’s software are presented. By examining them, the effect of parameters such as thickness, gender and height of the end sheet on bending behavior, shapeability and Its rotational capacity, as well as the difficulty setting and the degree of absorption of this type of connection, are bad. The numerical results are compared with the results of similar experiments from the Delphine University. These studies show that the bending behavior of numerical models has a high adaptation to laboratory samples. Numerical results were able to accurately display the behavior of the connection from the moment the load was started to the maximum load load, and even after that moment to rupture. The results show that with increasing the thickness of the end sheet, although the stiffness and bond strength increase, the rotational capacity of the connection decreases sharply. Studies in the field of the end sheet showed that the lower the stress tolerance of the end sheet, the increase in rotational capacity would increase.

INTRODUCTION

The end plate is one of the semi-rigid joints used in a variety of buildings, bridges and industrial structures. This connector does not allow the end of the beam to loosely propagate and does not completely immerse itself at the end of the beam (the degree of impingement at the end of the beam is between 20% and 90%). This connection is often used to connect the beam to the column in the bending frame Is used. By investigating the seismic behavior of semiconductor joints, it has been observed that semi-mounted joints exhibit a high ability to quench earthquake energy.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohammad Saeed Karimi, Naser Zolfaghar 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 556 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : محمد سعيد كريمي ،ناصر ذوالفقار

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 556

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي عددي رفتار اتصالات نيمه گيردار با ورق انتهايي در قابهاي خمشي”
درحال بارگذاری ...