سبد خرید

حراج

بررسي ريزساختار نيمه جامد آلياژ ( Al A(356ايجاد شده به روش SIMA

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فرآيند ريخته گري و شكل دهي نيمه جامد ، فرايندي جذاب در توليد قطعات در چند دهه اخير نسبت به روش هاي سنتي و متداول ريخته گري و فورج مي  باشد. اين روش به عنوان يك روش قابل اعتماد و موفق جهت ساخت قطعات نزديك به شكل نهايي با خواص مكانيكي بالا و ريز ساختار يكنواخت مورد توجه قرار گرفته است. يكي از عوامل مهم در فرآيند هاي شكل دهي نيمه جامد توليد شمش هاي اوليه با ريزساختار غير دندريتي و كروي مي باشد. روش  SIMAبه عنوان يك روش مناسب براي توليد شمش هاي اوليه با مقاطع كوچك و به خصوص براي فلزات حساس به اكسيداسيون شناخته مي شود. در اين تحقيق آلياژ آلومينيوم (356)A مورد استفاده قرار گرفت. جهت ايجاد كرنش در ساختار از روش  ECAPاستفاده شدكه يكي از روشهاي تغيير شكل پلاستيك  شديد است. در اين روش دو كانال با سطح مقطع برابر تعبيه شده كه نمونه تحت فشار زياد از كانال اول به كانال دوم رانده مي شود. با افزايش ميزان كرنش كرويت بالاترو ابعاد ذرات كوچك ترخواهد بود و نيز كروي شدن سريع تر ايجاد مي شود.تغييرات ريز ساختار نيمه جامد در مسير هاي مختلف اعمال  كرنش ، مسير Aو مسير B نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فرآيند ريخته گري و شكل دهي نيمه جامد ، فرايندي جذاب در توليد قطعات در چند دهه اخير نسبت به روش هاي سنتي و متداول ريخته گري و فورج مي  باشد. اين روش به عنوان يك روش قابل اعتماد و موفق جهت ساخت قطعات نزديك به شكل نهايي با خواص مكانيكي بالا و ريز ساختار يكنواخت مورد توجه قرار گرفته است. يكي از عوامل مهم در فرآيند هاي شكل دهي نيمه جامد توليد شمش هاي اوليه با ريزساختار غير دندريتي و كروي مي باشد. روش  SIMAبه عنوان يك روش مناسب براي توليد شمش هاي اوليه با مقاطع كوچك و به خصوص براي فلزات حساس به اكسيداسيون شناخته مي شود. در اين تحقيق آلياژ آلومينيوم (356)A مورد استفاده قرار گرفت. جهت ايجاد كرنش در ساختار از روش  ECAPاستفاده شدكه يكي از روشهاي تغيير شكل پلاستيك  شديد است. در اين روش دو كانال با سطح مقطع برابر تعبيه شده كه نمونه تحت فشار زياد از كانال اول به كانال دوم رانده مي شود. با افزايش ميزان كرنش كرويت بالاترو ابعاد ذرات كوچك ترخواهد بود و نيز كروي شدن سريع تر ايجاد مي شود.تغييرات ريز ساختار نيمه جامد در مسير هاي مختلف اعمال  كرنش ، مسير Aو مسير B نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

 

مقدمه

فرايند شكل دهي نيمه جامد ، فرايندي جذاب در توليد قطعات نسبت به روش هاي سنتي و متداول ريخته گري و فورج مي باشد. اين فرايند نخستين بار  توسط Spencerو همكارانش در سال 1970جهت بررسي خواص رئولوژي ونيروهاي مورد نياز براي تغيير شكل و شكستن دندريت ها در حالت نيمه جامدكشف و مطرح گرديد. از مزيت هاي اين فرايند مي توان به دماي پايين فرايند وكاهش مصرف انرژي گرمايي ، رفتار ويسكوز مواد هنگام سيلان درون  قالب، كاهش ميزان حلاليت گاز و حفرات گازي، كاهش انقباض حين انجماد ، افزايش عمر قالب و افزايش خواص مكانيكي نسبت به حالت ريختگي اشاره  كرد. نكته مهم وكليدي در تهيه مواد به اين روش داشتن ساختار كروي مي باشد. از روش هاي ايجاد ساختار كروي در مخلوط نيمه جامد مي توان ، روش  هم زدن مكانيكي ، تلاطم الكترومغناطيسي ، روش هاي عمليات حرارتي و روش هاي ترمومكانيكي را نام برد.

 

 

ABSTRACT

The process of casting and semi-solid forming is an attractive process in the production of parts in recent decades in comparison to traditional and conventional casting and forging techniques. This method has been considered as a reliable and successful method for making near-final parts with high mechanical properties and uniform microstructure. One of the important factors in the semi-solid shaping processes is the production of primary ingots with non-dendritic and spherical microstructure. The SIMA method is known as a suitable method for producing primary ingots with small sections, especially for metals that are sensitive to oxidation. In this research, aluminum alloy (356) A was used. The ECAP method was used to create strain in the structure, which is one of the methods of plastic deformation. In this method, two canals with an equal cross-section are embedded, which is sampled under high pressure from the first channel to the second channel. By increasing the spin strain, the size of the small particles will be smaller and the spheroidization will be faster. The semi-solid microstructure changes in the different paths of strain, path A and path B are also studied.

INTRODUCTION

The semi-solid forming process is an attractive process in the production of components than the traditional and conventional casting and forging techniques. This process was first proposed by Spencer and colleagues in 1970 to investigate the rheological properties and the necessary steps to modify and break down dendrites in semi-solid state. The advantages of this process include low temperature and reduced energy consumption, viscose viscosity of materials during flooding in the mold, reduction of solubility of gas and gas cavities, reduction of contraction during freezing, prolongation of molding and increasing mechanical properties than casting. . An important point in the preparation of materials in this way is having a spherical structure. Methods of creating a spherical structure in a semi-solid mixture can be called mechanical mechanical stirring, electromagnetic turbulence, thermal treatment methods, and thermomechanical methods.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Marzieh Moradi, Bashir Heydarian, Saleh Ashuri and Mahmood Nili Ahmad Abadi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.17 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مرضيه مرادي ،بشير حيدريان، صالح آشوري و محمود نيلي احمد آبادي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.17

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي ريزساختار نيمه جامد آلياژ ( Al A(356ايجاد شده به روش SIMA”
درحال بارگذاری ...