سبد خرید

بررسي دقت روش PFI1در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده

تومان

موجودی: در انبار

تا كنون دو روش عمده آناليز و طراحي براي ديوارهاي برشي فولادي معرفي گرديده است. در يكي از اين روشها كه محدود به آناليز و طراحي ديوارهاي  برشي فولادي با ورق نازك مي باشد، ورق فولادي با تعدادي ميله مورب جايگزين گرديده و قاب و ورق بصورت يك سيستم مجازي تواماً آناليز و نهايتاً  طراحي مي گردد. بدين لحاظ طراح نمي تواند هنگام طراحي هيچگونه درك فيزيكي از رفتار سيستم بخصوص مساله اندركنش قاب و ورق فولادي داشته  باشد. همچنين در اين روش راه حلي براي ديوارهاي برشي با ورق ضخيم و تقويت شده و با بازشو ارايه نگرديده است. در روش ديگر، روش ، PFIكه  پاسخگوي ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك، ضخيم، تقويت شده و همچنين با بازشو مي باشد، اندركنش قاب و ورق فولادي توضيح داده شده و طراح  با درك رفتار قاب و ورق فولادي و اندركنش آنها، اين توانايي را دارد تا قضاوت هاي مهندسي خود را در طراحي با شناخت كامل اعمال نمايد. در اين  تحقيق روش اخير توسعه و دقت و صحت آن در ارتباط با ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين بررسي از  آزمايشهاي انجام شده توسط تاكاهاشي و همكاران كه بر روي دوازده پانل با ورق تقويت شده با ضخامت ها و آرايش هاي مختلف تقويت كننده ها انجام  شده است، بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد اين روش توانايي خوبي در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تا كنون دو روش عمده آناليز و طراحي براي ديوارهاي برشي فولادي معرفي گرديده است. در يكي از اين روشها كه محدود به آناليز و طراحي ديوارهاي  برشي فولادي با ورق نازك مي باشد، ورق فولادي با تعدادي ميله مورب جايگزين گرديده و قاب و ورق بصورت يك سيستم مجازي تواماً آناليز و نهايتاً  طراحي مي گردد. بدين لحاظ طراح نمي تواند هنگام طراحي هيچگونه درك فيزيكي از رفتار سيستم بخصوص مساله اندركنش قاب و ورق فولادي داشته  باشد. همچنين در اين روش راه حلي براي ديوارهاي برشي با ورق ضخيم و تقويت شده و با بازشو ارايه نگرديده است. در روش ديگر، روش ، PFIكه  پاسخگوي ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك، ضخيم، تقويت شده و همچنين با بازشو مي باشد، اندركنش قاب و ورق فولادي توضيح داده شده و طراح  با درك رفتار قاب و ورق فولادي و اندركنش آنها، اين توانايي را دارد تا قضاوت هاي مهندسي خود را در طراحي با شناخت كامل اعمال نمايد. در اين  تحقيق روش اخير توسعه و دقت و صحت آن در ارتباط با ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين بررسي از  آزمايشهاي انجام شده توسط تاكاهاشي و همكاران كه بر روي دوازده پانل با ورق تقويت شده با ضخامت ها و آرايش هاي مختلف تقويت كننده ها انجام  شده است، بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد اين روش توانايي خوبي در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده دارد.

مقدمه

ديوار برشي فولادي يك سيستم مقاوم لرزه اي در برابر بارهاي جانبي ميباشد كه هم در ساختمان هاي كوتاه و هم ساختمان هاي بلند مرتبه مورد  استفاده قرار گرفته است. كاربرد آن در سازه ها به دو صورت تقويت شده و بدون تقويت ميباشد كه نوع تقويت شدة آن بيشتر در ژاپن و نوع بدون تقويت آن عمدتاً در امريكا و كانادا بكار رفته است.

 

ABSTRACT

So far, two major methods of analysis and design for steel shear walls have been introduced. In one of these methods, which is limited to the analysis and design of thin-walled shear walls, the steel sheet is replaced with a number of diagonal bars, and the frame and sheet are analyzed as a virtual system and ultimately designed. In this way, the designer can not, when designing, have any physical understanding of the behavior of the system, especially the interaction between the frame and the sheet of steel. Also, in this method, the solution for shear walls is not thickened and reinforced with openings. In another method, the PFI method, which complies with the thin, thick, reinforced, and also open-ended steel shear walls, is explained by the interaction between the steel frame and the sheet, and the designer, by understanding the behavior of the frame and steel plate and their interaction, is able to To apply its engineering judgments in design with full knowledge. In this research, the recent method of development and its accuracy in relation to reinforced steel shear walls has been investigated. For this study, experiments performed by Takahashi et al., Which were performed on twelve panels with reinforced sheets with different thicknesses and various reinforcements, have been used. The results show that this method has a good ability to predict the performance of reinforced steel shear walls.

INTRODUCTION

Steel shear wall is a seismic resistant system against lateral loads used both in short buildings and high-rise buildings. Its application in structures is reinforced in two ways and without reinforcement, the reinforced type is more in Japan and the type without reinforcement is mainly used in the United States and Canada.

 

 

 

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Saeed Sabouri, Salah al-Din Mam Azizi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 284 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سعيد صبوري ، صلاح الدين مام عزيزي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 284

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي دقت روش PFI1در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده”
درحال بارگذاری ...