سبد خرید

بررسي تاثير عمق آب در ميزان عرض فرسايش يافته سكوي موج شكن هاي شكل پذير

تومان

موجودی: در انبار

با گذشت سه دهه از معرفي موجشكن سكويي، هنوز تحقيقات جامعي كه بتواند پاسخگوي سوالات مهندسان در زمينه طراحي اين نوع موجشكن باشد  صورت نگرفته است و ابهامات زيادي كماكان وجود دارد. در تحقيق حاضر با استفاده از مدل آزمايشگاهي، اثرات عمق آب در پايداري هيدروليكي   موجشكنهاي سكويي مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور در فلوم موج آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه تربيت مدرس كه قابليت توليد امواج نامنظم  را دارد 45آزمايش با سه عمق مختلف انجام پذيرفته است. نتايج نشان ميدهد كه تغيير در عمق آب شرايط محيطي را تحت تأثير قرار داده و باعث  تاتيرگذاري بر انرژي امواج ميشود و شرايط به تعادل رسيدن مقطع موجشكن را دگرگون ميسازد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با گذشت سه دهه از معرفي موجشكن سكويي، هنوز تحقيقات جامعي كه بتواند پاسخگوي سوالات مهندسان در زمينه طراحي اين نوع موجشكن باشد  صورت نگرفته است و ابهامات زيادي كماكان وجود دارد. در تحقيق حاضر با استفاده از مدل آزمايشگاهي، اثرات عمق آب در پايداري هيدروليكي   موجشكنهاي سكويي مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور در فلوم موج آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه تربيت مدرس كه قابليت توليد امواج نامنظم  را دارد 45آزمايش با سه عمق مختلف انجام پذيرفته است. نتايج نشان ميدهد كه تغيير در عمق آب شرايط محيطي را تحت تأثير قرار داده و باعث  تاتيرگذاري بر انرژي امواج ميشود و شرايط به تعادل رسيدن مقطع موجشكن را دگرگون ميسازد.

 

مقدمه

به طور كلي موجشكن، سازه اي است كه در برابر امواج سهمگين دريا مقاومت مي كند و محلي آرام براي پهلوگيري و باراندازي شناورها ايجاد مينمايد.  عملكرد يك موجشكن توده سنگي در برابر امواج بدين صورت است كه قسمت اصلي انرژي موج برخوردي، توسط شكست امواج روي شيب از بين رفته و باقيمانده آن نيز از طريق عبور جريان از داخل محيط متخلخل موجشكن و يا سرريزي از آن و همچنين انعكاس امواج از بين مي رود.، ساده ترين نوع  موجشكن توده سنگي از يك نوع سنگ تشكيل ميشود. مزيت اين سازه نفوذپذيري بالاي آن است كه سبب زوال بيشتر انرژي خواهد شد. عيب اصلي اين  نوع از موج شكن ها هزينه هاي زياد اجرا ميباشد، زيرا كه نياز به حجم بالايي از سنگ با ابعاد بزرگ دارد. پس از ظهور تفكر شكل پذيري در موج شكن ها،  اين سازه ها با ابعاد بزرگتر و سنگ هاي كوچكتر طراحي ميشدند و عموما به صورت ذوزنقعه اي ساخته ميشدند. اما باگذشت زمان قسمت فوقاني مقطع  كه بار زيادي به آن وارد نميشد از پروفيل حذف شد و يك سكو در سمت دريا به وجود آمد. در طول مدتي كه امواج به موجشكن سكويي برخورد ميكند، موجشكن به صورت پروفيل Sتغيير شكل ميدهد. اين نوع از سازه ها در كنار دوام بالايي كه دارند از لحاظ روش ساخت سادهتر و ارزان- تر ميباشند. نوع  ديگر موجشكن سكويي، نوع غير قابل شكل پذير ميباشد.

 

ABSTRACT

Three decades after the introduction of a platform breakthrough, there is still no comprehensive research to answer engineers’ questions regarding the design of this type of wave breaker, and there are still many ambiguities. In the present study, using the experimental model, the effects of water depth on hydraulic stability of floor slides have been investigated. For this purpose, 45 flood tests have been carried out at three different depths in the wave flame of the hydraulic lab of Tarbiat Modarres University, which is capable of producing irregular waves. The results show that changes in the depth of water affect the environmental conditions and cause tating on the energy of waves, and the conditions change the equilibrium of the breakthrough cross section.

INTRODUCTION

Generally, the breakworn is a structure that resists the sea waves and provides a quiet place for dipping and docking. The operation of a rock mass rocket against waves is such that the main part of the shock wave energy is destroyed by the failure of the waves on the slope, and the remainder, through the flow of flowing through the porous medium or flooding it, as well as the reflection of the waves from The simplest type of rocket rock mass consists of a rock type. The advantage of this structure is its high permeability, which will cause further loss of energy. The main disadvantages of this type of breakwaters are high costs, because they require a large volume of large-sized rock. After the emergence of ductility thinking in breakwater, these structures were designed with larger dimensions and smaller rocks, and were generally constructed in a cone-shaped fashion. But with the passage of time the upper section of the section, which did not load a lot, was removed from the profile and a platform on the sea side was created. During the time the waves hit a platform breaker, the shock waveform changes as profile S. These types of structures, along with their high durability, are simpler and cheaper in terms of manufacturing method. Another type of platform breaker is an undeniable type.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Shati, Mahdi Shafieifar

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 296 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علي مطلبي ،مهدي شفيعي فر

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 296

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تاثير عمق آب در ميزان عرض فرسايش يافته سكوي موج شكن هاي شكل پذير”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE