سبد خرید

بررسي تاثيرات دانه بندي بر ويژگي هاي مقاومت برشي خاك هاي مخلوط شن و ماسه اي

تومان

موجودی: در انبار

اساس تحقيق حاضر بر استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس با ابعاد جعبه برش 300×300×170ميلي متر استوار است. آزمايشها بر روي خاك  مخلوط شن و ماسه خوب دانه بندي شده انجام شده است. مصالح پايه (Base) داراي دانه بندي پيوسته با حداكثر اندازه دانه 25/4ميليمتر است. دو دانه  بندي ديگر با حذف بخش درشت تر از 12/5ميليمتر  (scalped) و ديگري موازي دانه بندي اصلي  (parallel) با حداكثر اندازه دانه 12/5ميليمتر در نظر گرفته  شدند. آزمايش ها در سه تراكم نسبي نظير حالات سست، متوسط و متراكم با مقادير 60 ،35و 85درصد انجام پذيرفتند. جهت جلوگيري از خردشدگي  دانه ها در تراكم هاي بالا، براي ساخت نمونه ها از روش تراكم استاتيكي استفاده گرديد. ضمنا آزمايش هاي برش مستقيم با استفاده از سه سربار 200  ،100و 300كيلو پاسكال انجام گرفتند. كليه آزمايش ها بر روي نمونه هاي كاملاً خشك و در شرايط زهكشي شده انجام شدند. بر اين اساس رفتار خاك  مخلوط شن و ماسه اي با دانه بندي هاي مختلف در سه سربار و تراكم نسبي بررسي و مشخص گرديد امكان تعيين مقاومت خاك مخلوط با استفاده از  هر يك از روشهاي معادل سازي دانه بندي مبتني بر حذف بخش درشت تر و يا استفاده از دانه بندي موازي وجود دارد. ليكن استفاده از اين روشها وابسته  ه شرايط تراكم نسبي و سربار مورد نظر دارد به نحوي كه در تراكم ها يا سربارهاي كمتر يا بيشتر، روش اصلاح دانه بندي جهت حصول به  پارامترهاي مقاومت برشي مناسب نظير خاك پايه متفاوت خواهد بود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

اساس تحقيق حاضر بر استفاده از آزمايش برش مستقيم بزرگ مقياس با ابعاد جعبه برش 300×300×170ميلي متر استوار است. آزمايشها بر روي خاك  مخلوط شن و ماسه خوب دانه بندي شده انجام شده است. مصالح پايه (Base) داراي دانه بندي پيوسته با حداكثر اندازه دانه 25/4ميليمتر است. دو دانه  بندي ديگر با حذف بخش درشت تر از 12/5ميليمتر  (scalped) و ديگري موازي دانه بندي اصلي  (parallel) با حداكثر اندازه دانه 12/5ميليمتر در نظر گرفته  شدند. آزمايش ها در سه تراكم نسبي نظير حالات سست، متوسط و متراكم با مقادير 60 ،35و 85درصد انجام پذيرفتند. جهت جلوگيري از خردشدگي  دانه ها در تراكم هاي بالا، براي ساخت نمونه ها از روش تراكم استاتيكي استفاده گرديد. ضمنا آزمايش هاي برش مستقيم با استفاده از سه سربار 200  ،100و 300كيلو پاسكال انجام گرفتند. كليه آزمايش ها بر روي نمونه هاي كاملاً خشك و در شرايط زهكشي شده انجام شدند. بر اين اساس رفتار خاك  مخلوط شن و ماسه اي با دانه بندي هاي مختلف در سه سربار و تراكم نسبي بررسي و مشخص گرديد امكان تعيين مقاومت خاك مخلوط با استفاده از  هر يك از روشهاي معادل سازي دانه بندي مبتني بر حذف بخش درشت تر و يا استفاده از دانه بندي موازي وجود دارد. ليكن استفاده از اين روشها وابسته  ه شرايط تراكم نسبي و سربار مورد نظر دارد به نحوي كه در تراكم ها يا سربارهاي كمتر يا بيشتر، روش اصلاح دانه بندي جهت حصول به  پارامترهاي مقاومت برشي مناسب نظير خاك پايه متفاوت خواهد بود.

 

مقدمه

اندازه گيري و تعيين مقاومت برشي خاك هاي شن و ماسه اي در مباحث پايداري اهميت و كاربرد زيادي داشته و جزو مباحث مطرح در مكانيك خاك ميباشد. مقاومت خاك در قسمت هاي مختلف منحني موهر-كولمب كه معرف معيار گسيختگي مصالح است، تعاريف مختلفي دارد ليكن ميتوان گفت كه  مقاومت برشي، عمده ترين عامل در تعيين رفتار خاكها ميباشد. مقاومت برشي مقاومتي است كه خاك ميتواند براي تاب آوردن در برابر گسيختگي و  لغزش در امتداد هر صفحه دلخواه خود بسيج نمايد. رفتار برشي خاكهاي درشت دانه توسط محققين متعددي مورد بررسي قرار گرفته Hamidi et al.  (2009-a, b) وSalimi et al. (2008) ،Bareither et al. (2008) ،Bolton (1986, 87) است. از اين جمله مي توان به تحقيقات اشاره نمود. در بسياري از موارد  در كاربردهاي مهندسي، از دانه بندي معادل براي بررسي رفتار مكانيكي خاك مورد نظر استفاده مي شود. اين عمل با حذف بخشي از دانه بندي   (scalping) يا استفاده از دانه بندي ريزتر موازي (parallel) انجام مي گيرد. بررسي ميزان تاثير اين روش بر پارامترهاي مقاومت برشي خاك مي تواند محكي  مناسب براي استفاده از اين روشها باشد كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

 

ABSTRACT

The basis of the present study is based on the use of a large-scale direct shear test with dimensions of the cutting box 300 × 300 × 170 mm. Experiments were carried out on fine sanded sand aggregate soil. Base materials have a continuous grain size with a maximum grain size of 25.4 mm. Two other grains were considered by removing a section larger than 2.5 inches (scalped) and the other in parallel with the maximum grain size of 12.25 mm. The experiments were carried out in three relative densities such as loose, moderate and dense conditions with values ​​of 60, 35 and 85%. In order to prevent crushing of seeds at high densities, static densification method was used for making samples. Meanwhile, direct shear tests were performed using three overheads of 200, 100 and 300 kPa. All experiments were carried out on completely dry and drained samples. Based on this, soil sand behavior of sand and gravel with different grains in three overheads and relative densities was investigated. It was possible to determine the soil strength of the mixture using any of the granulation equation methods based on the removal of the larger part or the use There is parallel alignment. However, the use of these methods depends on the relative density and overhead conditions, so that in densities or overheads less or more, the grading modification method will be different to obtain suitable shear strength parameters, such as the base soil.

INTRODUCTION

Measuring and determining the shear strength of sand and sandy soils has been of great importance in sustainability issues and is one of the topics discussed in soil mechanics. Soil resistance in different parts of Mohar-Columbian curve, which represents the criterion of material failure, has different definitions but it can be said that shear strength is the main factor in determining the behavior of soils. The shear strength is resistance that the soil can mobilize to resist rupture and slippage along any desired page. Shear behavior of coarse-grained soils was investigated by several researchers Hamidi et al. (2009a, b) and Salimi et al. (2008), Bareither et al. (2008), Bolton (1986, 87). These include research. In many cases, in engineering applications, equivalent granularity is used to study the mechanical behavior of the soil in question. This is accomplished by removing a part of the scalping or by using a smaller parallel gradient. Investigating the effect of this method on shear strength parameters of soil can be an appropriate test for using these methods, which has been studied in this research.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Behrooz Masoudi, Ehsan Azin, Amir Hamidi

File Information: persian Language/ 6 Page / size: 578 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : بهروز مسعودي ، احسان آذيني ، امير حميدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6 صفحه / حجم : KB 578

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تاثيرات دانه بندي بر ويژگي هاي مقاومت برشي خاك هاي مخلوط شن و ماسه اي”
درحال بارگذاری ...