سبد خرید

حراج

بررسي بهینه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده، در اسيد هیدروكلريك

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقیق تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده  ، در اسید هیدروكلريك (غلظت اسيد، دما، زمان، سرعت همزدن و دانسيته ي پالپ) بررسي و بهينه سازي شده است. در اين راستا، به منظور فعال سازي كنسانتره ي ايلمنيت، از عمليات آسياكاري به شيوه ي فرسايشي و به مدت 5ساعت استفاده شد. در ادامه پودر به دست آمده در اسيد هیدروكلریک فروشويي شده و پارامترهاي موثر بر اين فرآيند مورد  بررسي قرار گرفت. ميزان انحلال ايلمنيت در اسيد هيدروكلريك به كمك تعيين مقدار كاهش وزن نمونه، قبل و بعد از عمليات فروشويي تعیین شده، و  همچنین میزان آهن حل شده در اسيد با استفاده از روش جذب اتمي، و  آنالیز مقدار آن محاسبه میگرديد. میزان انحلال آهن به عنوان معیاری جهت تعيين راندمان فرآیند در نظر گرفته شد نتایج این تحقيق نشان داد كه، فروشويي ايلمنيت فعال سازي شده به مدت 5ساعت، در شرايط: دماي 90درجه ي  سانتيگراد، زمان انحلال 4  ساعت، دانسيته ي پالپ 1:5و شدت همزدن 350دور در دقيقه، بهترين نتيجه را در بر داشته و در اين شرايط راندمان فرآيند در حدود 80درصد تعيين شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقیق تاثير پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده  ، در اسید هیدروكلريك (غلظت اسيد، دما، زمان، سرعت همزدن و دانسيته ي پالپ) بررسي و بهينه سازي شده است. در اين راستا، به منظور فعال سازي كنسانتره ي ايلمنيت، از عمليات آسياكاري به شيوه ي فرسايشي و به مدت 5ساعت استفاده شد. در ادامه پودر به دست آمده در اسيد هیدروكلریک فروشويي شده و پارامترهاي موثر بر اين فرآيند مورد  بررسي قرار گرفت. ميزان انحلال ايلمنيت در اسيد هيدروكلريك به كمك تعيين مقدار كاهش وزن نمونه، قبل و بعد از عمليات فروشويي تعیین شده، و  همچنین میزان آهن حل شده در اسيد با استفاده از روش جذب اتمي، و  آنالیز مقدار آن محاسبه میگرديد. میزان انحلال آهن به عنوان معیاری جهت تعيين راندمان فرآیند در نظر گرفته شد نتایج این تحقيق نشان داد كه، فروشويي ايلمنيت فعال سازي شده به مدت 5ساعت، در شرايط: دماي 90درجه ي  سانتيگراد، زمان انحلال 4  ساعت، دانسيته ي پالپ 1:5و شدت همزدن 350دور در دقيقه، بهترين نتيجه را در بر داشته و در اين شرايط راندمان فرآيند در حدود 80درصد تعيين شد.

 

مقدمه

دي اكسيد تيتانيوم خالص، سفيد رنگ و بلورين است. اين اكسيد همانند ديگر اكسيدهاي گروه چهارم جدول تناوبي، پايدار، غير فرار و جزء تركيبات نسوز به شمار مي رود. اكسيد تيتانيوم از لحاظ شيميايي خنثي، اما خاصيت اسيدي آن بيش از خواص بازي گزارش شده است. دي اكسيد تيتانيوم، پر كننده و  رنگدانه ي سفيدي است كه در رنگسازي، پلاستيك سازي، جوهر چاپ، لاستيك سازي و صنايع كاغذ سازي و موارد ديگري به كار مي رود. پس از مصارف رنگسازي، عمده مصرف دي اكسيد تيتانيوم در جوشكاري و به عنوان يكي از اجزاء اصلي بسياري از روكش هاي الكترود جوشكاري مي باشد. در روكش  هاي سلولزي و روتيلي ميزان دي اكسيد تيتانيوم حتي تا 60درصد نيز گزارش شده است. كاربرد گسترده ي دي اكسيد تيتانيوم در صنايع مختلف و افزايش  سريع نياز به اين ماده، سبب شده است كه مطالعات و تحقيقات فراواني در جهت ارتقاء راندمان فرآیند توليد، و بهينه سازي پارامترهاي مؤثر بر اين فرآيندها انجام گيرد.

 

ABSTRACT

In this research, the effect of effective parameters on leaching process of activated ilmenite concentrate, in hydrochloric acid (acid concentration, temperature, time, stirring speed and pulp density) was investigated and optimized. In this regard, in order to activate the ilmenite concentrate, asynchronous operation was applied to the erosive method for 5 hours. Then the powder obtained in hydrochloric acid was leached and the parameters affecting this process were investigated. The amount of ilmenite dissolution in hydrochloric acid was determined by determining the amount of sample weight loss before and after the leaching, as well as the amount of iron dissolved in the acid by atomic absorption method and its amount was calculated. The iron dissolution rate was considered as a measure of process efficiency. The results of this study showed that activated ilmenite leaching was carried out for 5 hours at 90 ° C, dissolution time of 4 hours, pulp density of 1: 5 and intensity Stirring 350 rpm has the best result, and in this case, the process efficiency was determined to be about 80%.

INTRODUCTION

Titanium dioxide is pure, white and crystalline. This oxide, like other oxides of the fourth group, is a periodic table, stable, non-volatile, and a component of refractory compositions. Titanium oxide is chemically neutral, but its acidity is more than the properties of the game. Titanium dioxide, filler and white pigment used in painting, plastics, printing ink, rubber and paper industry, and more. After painting, the main use of titanium dioxide in welding and as one of the main components of many electrode welding welds. Titanium dioxide has been reported up to 60% in cellulosic and rutile coatings. The extensive application of titanium dioxide in various industries and the rapid increase in the need for this material has led to numerous studies and studies to improve the efficiency of the production process and optimize the parameters affecting these processes.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Javad Bahrami, Mohammad Hossein Paidar, Mohammad Hossein Shariat

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 104 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : جواد بهرامي ،محمد حسين پايدار ،محمد حسين شريعت

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 104

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي بهینه سازي پارامترهاي موثر بر فرآيند فروشويي كنسانتره ي ايلمنيت فعال سازي شده، در اسيد هیدروكلريك”
درحال بارگذاری ...