سبد خرید

حراج

بررسي اثر متقابل مواد اوليه در جرم هاي ريختني كم سيمان

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين پژوهش شش ترکيب مختلف که پتانسيل استفاده در توليد جرمهاي نسوز کـم سـيمان اسـپينلي دارنـد شامل بوکسيت و منيزيت کلسينه، آلومين کلسينه و منيـزيت کلـسينه، سـيمان نـسوز و ميکروسیليس، آلـومین کلسینه و ميکروسيليس، بوکسيت و پوسته اکسیدی و آلـومين کلـسينه و پوسـته اکـسیدي مـورد مطالعـه قـرار گرفت. نمونه ها پس از پرس و خشک شدن در دماي 1400 ºCبه مدت 2ساعت قرار گرفتند و آزمايشات XRDبه منظور شناخت فازهاي بوجود آمده انجام شد. با تشريح فازهاي دیزرگداز و يا زودذوب در هريک از جفت هاي ترک يبي شش گانه که در متن مقاله بررسي شده اسـت چنـين نتجـه گريـدي گرديـد کـه بوکـسيت اگريگت(کلوخه) پایدار میکروسیلیس و بایندر مشکل آفرين اسـت کـه مقـدار آن در ترکيـب جرم ها يبا د به حداقل کاهش يابد. برای ایجاد  اسپينل درجا از نوع MgAl2O4تلفیق آلومين کلسينه و منيزیت کلسینه بهترين همبسته و براي ایجاد اسپينل هرسينیتي از نوع FeAl2O4 تلفیق آلومين کلسينه و پوسته اکسیدی نورد مناسب مي باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين پژوهش شش ترکيب مختلف که پتانسيل استفاده در توليد جرمهاي نسوز کـم سـيمان اسـپينلي دارنـد شامل بوکسيت و منيزيت کلسينه، آلومين کلسينه و منيـزيت کلـسينه، سـيمان نـسوز و ميکروسیليس، آلـومین کلسینه و ميکروسيليس، بوکسيت و پوسته اکسیدی و آلـومين کلـسينه و پوسـته اکـسیدي مـورد مطالعـه قـرار گرفت. نمونه ها پس از پرس و خشک شدن در دماي 1400 ºCبه مدت 2ساعت قرار گرفتند و آزمايشات XRDبه منظور شناخت فازهاي بوجود آمده انجام شد. با تشريح فازهاي دیزرگداز و يا زودذوب در هريک از جفت هاي ترک يبي شش گانه که در متن مقاله بررسي شده اسـت چنـين نتجـه گريـدي گرديـد کـه بوکـسيت اگريگت(کلوخه) پایدار میکروسیلیس و بایندر مشکل آفرين اسـت کـه مقـدار آن در ترکيـب جرم ها يبا د به حداقل کاهش يابد. برای ایجاد  اسپينل درجا از نوع MgAl2O4تلفیق آلومين کلسينه و منيزیت کلسینه بهترين همبسته و براي ایجاد اسپينل هرسينیتي از نوع FeAl2O4 تلفیق آلومين کلسينه و پوسته اکسیدی نورد مناسب مي باشد.

مقدمه

استفاده از جرم هاي ديرگداز امروزه در صنايع مختلف از جمله صنايع فولاد كه نياز به استفاده از موادي با مقاومت در شرايط مختلف در فرايندهاي  فولادسازي دارند، به شدت گسترش يافته است.از طرف ديگر جرم هاي ريختني متداول به دلايل مختلفي مانند استحكام كم، ديرگدازي پايين و ساير مشكلات مربوط به استفاده از سيمان در آنها براي چنين كاربردهايي چندان مناسي نبوده و در سال هاي اخير دسته جديدي از اين جرم ها با عنوان جرمهاي كم سيمان مورد توجه قرار گرفته اند. در جرم هاي كم سيمان براي جبران كاهش ميزان سيمان و گيرش جرم و افزايش كارپذيري علاوه بر اگريگيت ها (کلوخه ها)ي متداول مورد استفاده در جرم ها از مواد مختلفي تحت عنوان بايندر(پيوند دهنده) استفاده مي شود.

 

 

 

ABSTRACT

In this study, there are six different compounds that have potential for the production of spinel low-carbon refractory materials including calcium bauxite and magnesite, calcium alumina and calcium magnesite, refractory cement and microsilica, calcium aluminum and microsilicon, bauxite and oxide shells, calcium aluminous and oxide shells Studied. Samples were placed for 2 hours after pressing and drying at 1400 ºC and XRD experiments were performed to identify the phases. By describing the disperse or phasic phases in each of the six-membered pairings, which was examined in the text of the paper, it was concluded that the stable buccate of the microcrystalline cellulose and binder is a problem that its amount in the composition of the masses should be At least reduced. In order to create a spinel in place of MgAl2O4, the combination of calcium alumina and calcium magnesite is best correlated, and for the formation of FeAl2O4 type spinel, the combination of calcium alumina and rolling oxide shell is suitable.

INTRODUCTION

The use of refractory materials in today’s various industries, including the steel industry, which requires the use of materials with resistance in various conditions in steel making processes, has expanded rapidly. On the other hand, conventional scouring masses have been used for various reasons such as low strength, refractoriness Low and other problems with the use of cement in them are not so useful for such applications and in recent years, a new category of these masses have been considered as low cement masses. In low cement masses, in order to compensate for the reduction of the amount of cement and its mass retention and increased efficiency, in addition to the common aggregates used in the masses, different materials are used as the binder (bonding agent).

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Masoomeh Baghande, Ahmad Menshi, Rahmatollah Emadi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 161 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : معصومه پاغنده ، احمد منشی ، رحمت اله عمادي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 161

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي اثر متقابل مواد اوليه در جرم هاي ريختني كم سيمان”
درحال بارگذاری ...