سبد خرید

حراج

امنیت سیستم های با مقیاس فوق وسیع مبتنی بر معماری سرویس گرا

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

سیستم هاي با مقیاس فوق وسیع، نیازمندي هاي متناقض و مختلفي دارند، نامتمرکزند و داراي عناصر ناهمگن ، ناسازگار و مختلفي بوده و پیوسته در حال تغییر و گسـترش هستند. از طرفي معماري سرویسگرا یك مفهوم محاسـباتي ذاتا نامتمرکز را ارائه ميکند و داراي ویژگي هایي مانند قابلیت اسـتفاده مجدد ، قابلیت ترکیب پذیري و اتصال سـست سرویس ها است. با توجه به ویژگي هاي ذکر شده این سیستم ها در معرض خطرهاي امنیتي بیشتري قرار دارند و حفظ امنیت آنها یکي از مهمترین مواردي است که باید مورد توجه و بررسي قرار گیرد. براي درك مفهوم امنیت آنها، نیازمند درنظر گرفتن سیستم ها، زمینه ها و وابستگي هاي آنها خواهیم بود. در این مقاله پس از معرفي سیستم هاي با مقیاس فوق وسیع و معماري سرویس گرا، به بررسي جنبه هاي امنیت ميپردازیم و با نگاهي به امنیت چرخـه ي حیات معماري سرویس گرا، و مدل مرجع امنیت آن، دیدگاه ها و اصول امنیتي معماري سرویس گرا و استانداردهاي امنیتي آن را در ارتباط با سـیستم هاي فوق وسـیع، مورد بررسـي قرار خواهیم داد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

سیستم هاي با مقیاس فوق وسیع، نیازمندي هاي متناقض و مختلفي دارند، نامتمرکزند و داراي عناصر ناهمگن ، ناسازگار و مختلفي بوده و پیوسته در حال تغییر و گسـترش هستند. از طرفي معماري سرویسگرا یك مفهوم محاسـباتي ذاتا نامتمرکز را ارائه ميکند و داراي ویژگي هایي مانند قابلیت اسـتفاده مجدد ، قابلیت ترکیب پذیري و اتصال سـست سرویس ها است. با توجه به ویژگي هاي ذکر شده این سیستم ها در معرض خطرهاي امنیتي بیشتري قرار دارند و حفظ امنیت آنها یکي از مهمترین مواردي است که باید مورد توجه و بررسي قرار گیرد. براي درك مفهوم امنیت آنها، نیازمند درنظر گرفتن سیستم ها، زمینه ها و وابستگي هاي آنها خواهیم بود. در این مقاله پس از معرفي سیستم هاي با مقیاس فوق وسیع و معماري سرویس گرا، به بررسي جنبه هاي امنیت ميپردازیم و با نگاهي به امنیت چرخـه ي حیات معماري سرویس گرا، و مدل مرجع امنیت آن، دیدگاه ها و اصول امنیتي معماري سرویس گرا و استانداردهاي امنیتي آن را در ارتباط با سـیستم هاي فوق وسـیع، مورد بررسـي قرار خواهیم داد.

 

مقدمه

سیستم هاي با مقیاس فوق وسیع (ULS) لزوما نامتمرکزند و توسط تعداد زیادي از ذینفعان با نیازهاي متضاد، توسعه داده شده و به کار گرفته ميشوند. این سیستم ها پیوسته در حال تکامل بوده و از قطعات ناهمگن تشکیل ميشوند و به طور همزمان مورد استفاده قرار ميگیرند، در نتیجه نیاز به روشهاي نویني براي کنترل دارند. مشخصه ي اصلي این سیستم ها اندازه ي فوق العاده بزرگ آنها در تمامي ابعاد است. در واقع تغییر مقیاس، باعث تغییر همه ي رویکردها، روشها و مفاهیم شده است. معماري سرویس گرا، دیدگاهي براي توسعه ي سیستم ها است، که در آن فعالیت ها بر اساس فرآیندهاي حرفه و تحت عنوان سرویس دسته بندي ميشوند. این معماري، سبکي از معماري سیستم هاي اطلاعاتي است که هدف آن دستیابي به اتصال سست در ارتباطات بین مولفه هاي نرم افزاري است. سرویس به معناي پیاده سازي نرم افزاري یك کارکرد حرفه ي خوش تعریف اسـت که ميتواند در فرآیندها یا نرم افزارهاي مختلف مورد استفاده و فراخواني قرار گیرد؛ به عبارتي هر سرویس یکي از فعالیت هاي حرفه را به طور مستقل ارائه کرده و با کمترین میزان وابستگي، با سایر سرویس ها ارتباط دارد.

 

ABSTRACT

Extremely large scale systems have conflicting and diverse needs, are highly concentrated and have heterogeneous, incompatible and varying elements and are constantly evolving. On the other hand, the service-oriented architecture provides an inherently decentralized computing concept, with features such as reusability, connectivity, and loose connectivity. Given the features mentioned, these systems are at increased risk of security and their security is one of the most important issues to be addressed. To understand their security implications, we need to consider their systems, their fields and their dependencies. In this paper, after introducing ultra-scale systems and service-oriented architecture, we look at the security aspects, looking at the security of the life cycle of service-oriented architecture, and its security reference model, the views and principles of service-oriented architecture and We will examine its security standards in relation to ultra-wide systems.

INTRODUCTION

Ultra-scale (ULS) systems are not necessarily decentralized and are developed and implemented by a large number of stakeholders with conflicting needs. These systems are continuously evolving, forming heterogeneous pieces that are used simultaneously, thus requiring new control methods. The main feature of these systems is their extraordinary size in all aspects. In fact, changing the scale has changed all approaches, methods, and concepts. Service-oriented architecture is a perspective for system development, in which activities are categorized according to business processes and services. This architecture is a lightweight architecture of information systems, which aims to achieve loose coupling between the components of the software. Service means software implementation is a well-defined professional function that can be used and recalled in various processes or software; in other words, each service independently provides one of the activities of the profession and, with the least degree of dependency, Connected to other services.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Engineering and Information Technology

By :  Ali Montajb, Samaneh Aghajan Bagloo

File Information: English Language/ 18 Page / size: 647 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات

کاری از : علی منتجب , سمانه آقاجان بگلو

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 18 صفحه / حجم : KB 647

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “امنیت سیستم های با مقیاس فوق وسیع مبتنی بر معماری سرویس گرا”
درحال بارگذاری ...