سبد خرید

حراج

افزایش جریان کابل پذیري هاي الکتریکی در حضور بارهاي غیرسینوسی با استفاده از فیلتر هیبریدي پسیو

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در این مقاله رویکرد جدیدي به منظور افزایش جریان پذیري کابل تغذیه در حضور بار غیرسینوسی ارائه نموده است. براي نخستین بار از بهینه سازي همزمان شاخص هاي اصلی طراحی استفاده شده است. ضریب کاهش اثر  هارمونیکی  (HDF) و ضریب توان در باس بار به عنوان توابع هدف اصلی در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور طراحی بهینه فیلتر استاندارد IEEE-519به عنوان قیود طراحی لحاظ شده است. الگوریتم بهینه سازي چند هدفه، MOPSOدر نظر گرفته شده است. با اعمال فیلترهاي مختلف به سیستم هاي نمونه مشاهده گردید که فیلتر پسیو هیبریدي نسبت به سایر فیلترها تحت شرایط یکسان شاخص هاي PF ،THDV ،THDIو HDFرا به طور قابل توجهی بیشتر بهبود داده است.. هدف اصلی در انجام این پژوهش افزایش بهره وري در کابلهاي الکتریکی نصب شده در بخش توزیع در مواجه با بار غیرسینوسی است. فیلتر پسیو هیبریدي پیشنهادي قادر است که اعوجاج هاي هارمونیکی در سطوح سبک و متوسط با رعایت استاندارد IEEE-519به خوبی تعدیل نماید.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این مقاله رویکرد جدیدي به منظور افزایش جریان پذیري کابل تغذیه در حضور بار غیرسینوسی ارائه نموده است. براي نخستین بار از بهینه سازي همزمان شاخص هاي اصلی طراحی استفاده شده است. ضریب کاهش اثر  هارمونیکی  (HDF) و ضریب توان در باس بار به عنوان توابع هدف اصلی در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور طراحی بهینه فیلتر استاندارد IEEE-519به عنوان قیود طراحی لحاظ شده است. الگوریتم بهینه سازي چند هدفه، MOPSOدر نظر گرفته شده است. با اعمال فیلترهاي مختلف به سیستم هاي نمونه مشاهده گردید که فیلتر پسیو هیبریدي نسبت به سایر فیلترها تحت شرایط یکسان شاخص هاي PF ،THDV ،THDIو HDFرا به طور قابل توجهی بیشتر بهبود داده است.. هدف اصلی در انجام این پژوهش افزایش بهره وري در کابلهاي الکتریکی نصب شده در بخش توزیع در مواجه با بار غیرسینوسی است. فیلتر پسیو هیبریدي پیشنهادي قادر است که اعوجاج هاي هارمونیکی در سطوح سبک و متوسط با رعایت استاندارد IEEE-519به خوبی تعدیل نماید.

مقدمه

بارهاي غیر خطی به بخش بزرگی از بار الکتریکی در نظام قدرت تجاري و صنعتی همانند دستگاه هاي تبدیل حالت انرژي، محرك هاي (درایو) کششی محركهاي سرعت متغیر صنعتی و تجهیزات جوش قوس الکتریکی تبدیل شده اند. بارهاي غیر خطی، هارمونیک ها را در جریان هاي خط تولید میکنند که گرماي اضافه اي را در رسانا ایجاد میکند و در صورتی که اندازه کابل براي حمل جریانهاي هارمونیک مناسب نباشد، این گرما باعث بالاتر رفتن دماي کابل میشود.  سطح اغتشاش هاي هارمونیک در سیستم هاي برق به خصوص در سیستم هاي توزیع به علت افزایش کاربرد بارهاي غیرخطی رو به افزایش است در نتیجه این نیاز حس میشود که تاثیرات هارمونیک ها بر کابلهاي انتقال انرژي الکتریکی و روش هاي کاهش آنها مورد بررسی قرار گیرند. فیلترهاي پسیو یک راه حل موثر براي کاهش هارمونیک سیستم قدرت بوده اند. این فیلترها توپولوژي مختلفی دارند و به تبع مشخصه هاي پاسخ فرکانسی متفاوتی به وجود میآورند. فیلترهایی که در روش سنتی براي بهبود کیفیت توان مورد استفاده قرار میگرفتند از اتصال سري سلف و خازن حاصل شده و مقادیرشان با توجه به امپدانس سیستم بگونه اي انتخاب میشود تا امکان حذف یک هارمونیک خاص یا یک پهناي هارمونیکی را به وجود آورد.

ABSTRACT

This paper presents a new approach to increase the cable availability of non-sonic load cables. For the first time, simultaneous optimization of the main design indicators has been used. Harmonic Effect Reduction Factor (HDF) and power factor in load bus are considered as main objective functions. It is also considered as design constraints for optimal design of the IEEE-519 standard filter. Multi-objective optimization algorithm, MOPSO is considered. By applying different filters to sample systems, the hybrid filter has significantly improved the PF, THDV, THDI and HDF indices compared to other filters under the same conditions. The main objective of this study was to increase the productivity of cables The electric is installed in the distribution section in the face of non-sinusoidal load. The proposed hybrid filter is capable of modulating harmonic distortions at light and medium levels in accordance with IEEE-519 standard.

INTRODUCTION

Nonlinear loads have become a large part of the electric charge in the industrial and industrial power system, such as energy conversion devices, tensile drives (drives), variable speed drives, and arc welding devices. Nonlinear loads produce harmonics in line flows that create additional heat in the conductor, and if the cable size is not suitable for carrying harmonic currents, this heat will increase the temperature of the cable. The level of harmonic disturbances in electrical systems, especially in distribution systems, is increasing due to the increasing use of nonlinear loads. As a result, it is felt that the effects of harmonics on electric power transmission cables and their reduction methods are examined. Passive filters are an effective solution to reduce the power system’s harmonics. These filters have different topologies and provide different frequency response characteristics. Filters used in the traditional way to improve the power quality were obtained from the inductor and capacitor series, and their values ​​were chosen according to the impedance of the system in such a way as to eliminate a particular harmonic or a harmonic width.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Electrical Engineering

By : Soroush Abdollahian, Abdolhossein Tahani, Mohammad Yazdani Asmari

File Information: Persian Language/ 11 Page / size: 584 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی مهندسی برق

کاری از : سروش عبداللهیان , عبدالحسین طحانی ،محمد یزدانی اسرمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 584

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “افزایش جریان کابل پذیري هاي الکتریکی در حضور بارهاي غیرسینوسی با استفاده از فیلتر هیبریدي پسیو”
درحال بارگذاری ...