سبد خرید

حراج

استفاده از پلی اترها به عنوان الکترون دهنده برای سنتز کاتالیست های زیگلر-ناتا

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

استفاده از الکترون دهنده ها در کاتالیزور و همچنین پلیمرشدن، ریزساختار و خواص پلی پروپیلن را تغییر میدهد. دراین تحقیق، سازوکار عملکرد الکترون دهنده های مختلف داخلی و خارجی بر پلیمرشدن پلی اترها به وسیلهکاتالیزورهای زیگلر-ناتا بررسی می شود. در بخش اول، سازوکار پلیمرشدن پلی اتر به کمک کاتالیزورهای زیگلر- ناتاارایه می شود. سپس، انواع الکترون دهنده های داخلی معرفی و نحوه برهمکنش آنها با سطح نگهدارنده کاتالیزور و اثرآنها بر خواص نهایی محصول از جمله توزیع وزن مولکولی بررسی می شود. در ادامه علل لزوم استفاده از الکتروندهنده خارجی، به ویژه در نسل های سوم و چهارم کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مرور می شود. در بخش بعدی، به بررسیسازوکار عملکرد الکترون دهنده های خارجی آلکوکسی سیلانی و اثر وجود و ساختار این الکترون دهنده ها برپلیمرشدن پلی اترها و فعالیت کاتالیزور، خواص محصول مانند فضا ویژگی و وزن مولکولی پلی اتر حاصل پرداخته می-شود. غلظت تیتانیوم، منیزیم و کلر موجود در کاتالیست های سنتز شده به ترتیب توسط تکنیک هایاسپکتروفتومتری، کمپلکسومتری و پتانسیومتری تعیین شد. پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست هایزیگلر- ناتای تهیه شده در غیاب الکترون دهنده ی خارجی انجام شد. تاثیر الکترون دهنده های داخلی تری-اتری وتترا-اتری بر فعالیت کاتالیس های تهیه شده و بر ایزوتاکتیسیته، پاسخ به هیدروژن، بلورینگی و خواص حرارتی پلی-پروپیلن های تولید شده با هم مقایسه شدند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

استفاده از الکترون دهنده ها در کاتالیزور و همچنین پلیمرشدن، ریزساختار و خواص پلی پروپیلن را تغییر میدهد. دراین تحقیق، سازوکار عملکرد الکترون دهنده های مختلف داخلی و خارجی بر پلیمرشدن پلی اترها به وسیلهکاتالیزورهای زیگلر-ناتا بررسی می شود. در بخش اول، سازوکار پلیمرشدن پلی اتر به کمک کاتالیزورهای زیگلر- ناتاارایه می شود. سپس، انواع الکترون دهنده های داخلی معرفی و نحوه برهمکنش آنها با سطح نگهدارنده کاتالیزور و اثرآنها بر خواص نهایی محصول از جمله توزیع وزن مولکولی بررسی می شود. در ادامه علل لزوم استفاده از الکتروندهنده خارجی، به ویژه در نسل های سوم و چهارم کاتالیزورهای زیگلر- ناتا مرور می شود. در بخش بعدی، به بررسیسازوکار عملکرد الکترون دهنده های خارجی آلکوکسی سیلانی و اثر وجود و ساختار این الکترون دهنده ها برپلیمرشدن پلی اترها و فعالیت کاتالیزور، خواص محصول مانند فضا ویژگی و وزن مولکولی پلی اتر حاصل پرداخته می-شود. غلظت تیتانیوم، منیزیم و کلر موجود در کاتالیست های سنتز شده به ترتیب توسط تکنیک هایاسپکتروفتومتری، کمپلکسومتری و پتانسیومتری تعیین شد. پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست هایزیگلر- ناتای تهیه شده در غیاب الکترون دهنده ی خارجی انجام شد. تاثیر الکترون دهنده های داخلی تری-اتری وتترا-اتری بر فعالیت کاتالیس های تهیه شده و بر ایزوتاکتیسیته، پاسخ به هیدروژن، بلورینگی و خواص حرارتی پلی-پروپیلن های تولید شده با هم مقایسه شدند.

 

مقدمه

کاتالیزورهای زیگلر- ناتا به عنوان یک دسته مهم از کاتالیزورهای صنعتی نقش به سزایی در تولید پلی اولفین ها دارند. اولین بار هولز کمپ دانشجوی محقق آلمانی، کارل زیگلر، کاملا اتفاقی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا را در انستیتو “ماکس پلانک” آلمان کشف کرد. وی فهمید اتیلن در مجاورت ترکیبات آلومنیوم و ترکیبات کلوئیدی نیکل، که به صورت کاملا اتفاقی در راکتور به جا مانده بودند، در دمای پایین پلیمریزه میشود. همچنین ناتا و همکارانش نشان دادند که میتوان با کمک این دسته از کاتالیزورها پروپیلن را به صورت منظم فضایی پلیمریزه کرد.

 

 

ABSTRACT

The use of electrons in the catalysts, as well as the polymerization, changes the microstructure and properties of the polypropylene. In this research, the mechanism of the performance of various internal and external e-mailers is investigated on the polymerisation of polyethers by Ziegler-Nata catalyst. In the first part, the polymerization mechanism of the polyether is utilized by the zigzag-nitrate catalysts. Then, the types of electronic emitters are introduced and how they interact with the catalyst retaining surface and their effects on the final properties of the product, including the distribution of molecular weight. In the following, the reasons for the use of external electrons, especially in the third and fourth generations of Ziggler-Nata catalysts, are reviewed. In the next section, the study of the performance of the electrochemicals of alkoxy silanes and the effect of the existence and structure of these electrons on the polymerisation of polyethers and the activity of the catalyst, product properties, such as space, molecular properties of the polyether, are discussed. The concentrations of titanium, magnesium and chlorine in the synthesized catalysts were determined by spectrophotometric, complexometric and potentiometric techniques, respectively. Propylene polymerization was performed using azides of nitrogen catalyst prepared in the absence of external electrons. The effect of the tri-ether and ether-emitters on the activity of catalysts were compared and compared to the isotacticity, hydrogen response, crystallinity, and thermal properties of the produced polypropylenes.

INTRODUCTION

Ziggler-Nata catalysts play a significant role in the production of polyolefins as an important category of industrial catalysts. For the first time, the German Scholars Scholars Camp Carl Ziegler discovered the Ziegler-Natal catalyst at the Max Planck Institute in Germany. He found that ethylene was polymerized at the low temperature in the vicinity of aluminum compounds and nickel colloidal compounds, which were completely accidentally left in the reactor. Nata and colleagues also showed that with the aid of this category of catalysts, polypropylene could be polymerized on a regular basis.

Year: 2016

Publisher : Fourth International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering

By :  Amir Hossein Moradi Far, Dr. Mohammad Falahi Yekta, Dr. Arsalan Provar

File Information: English Language/ 12Page / size: 562 KB

Download tutorial

سال : 1395

ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

کاری از : امیرحسین مرادی فر ,دکتر محمد فلاحی یکتا ، دکتر ارسلان پرواره

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 12صفحه / حجم : KB 563

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استفاده از پلی اترها به عنوان الکترون دهنده برای سنتز کاتالیست های زیگلر-ناتا”
درحال بارگذاری ...