سبد خرید

استفاده از رويكرد فازي در پهنه بندي ژئوتكنيكي دشت قم

تومان

موجودی: در انبار

منطق فازي تنها تئوري رياضي است كه توان تحليل واژههاي زباني را دارد. جنبه هاي قابل ملاحظه اين روش توانايي محاسبه در مدلهاي رياضي و مفاهيم  شهودي است. در اين تحقيق جهت استفاده از مفاهيم شهودي در پهنه بندي، از منطق فازي استفاده شده و پهنه بندي ژئوتكنيكي دشت قم انجام شده  است. اولين قدم در بناگذاري مدل فازي براي پهنه بندي، تعريف فاكتورهايي است كه ساخت و پايداري سازه ها را تحت تاثير قرار ميدهد. در ادامه به  بررسي هاي ژئوتكنيكي پرداخته شده و نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفته و براي ورود به فضاي فازي آماده گرديد. در نهايت پهنه  بندي ژئوتكنيكي با استفاده از قواعد فازي انجام شده و شاخص مناسب بودن به عنوان پارامتر خروجي جهت ساخت و ساز براي هر پهنه تعيين شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

منطق فازي تنها تئوري رياضي است كه توان تحليل واژههاي زباني را دارد. جنبه هاي قابل ملاحظه اين روش توانايي محاسبه در مدلهاي رياضي و مفاهيم  شهودي است. در اين تحقيق جهت استفاده از مفاهيم شهودي در پهنه بندي، از منطق فازي استفاده شده و پهنه بندي ژئوتكنيكي دشت قم انجام شده  است. اولين قدم در بناگذاري مدل فازي براي پهنه بندي، تعريف فاكتورهايي است كه ساخت و پايداري سازه ها را تحت تاثير قرار ميدهد. در ادامه به  بررسي هاي ژئوتكنيكي پرداخته شده و نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفته و براي ورود به فضاي فازي آماده گرديد. در نهايت پهنه  بندي ژئوتكنيكي با استفاده از قواعد فازي انجام شده و شاخص مناسب بودن به عنوان پارامتر خروجي جهت ساخت و ساز براي هر پهنه تعيين شده است.

 

مقدمه

در گذشته تحليل استعداد ناپايداري هاي سازه اي و پهنه بندي ها با رهيافت هاي مختلفي انجام ميشد كه بيشتر به دسترس بودن اطلاعات وابسته بود و همچنين نيز بر اساس تكنيك هاي فيزيكي و استاتيكي بود كه بر پايه GISقرار داشت، كه اساس بيشتر آن پهنه بندي ها بر پايه سيماهاي زمين شناسي  بوده و روشهاي كمي آن نيز بر پايه آزمايش هاي آزمايشگاهي استوار بود. هر چند به دليل پيچيدگي و گاهي اوقات هزينه زياد كه براي بدست آوردن داده  هاي كاملتر صرف ميشود، به نظر سودمند است مدلي داشته باشيم كه قادر باشد پهنه بندي را فقط بر پايه متغيرهاي زباني كه طور مستقيم از منطقه مورد مطالعه منشا ميگيرند، انجام دهد. پتانسيل منطق فازي در مدل كردن اين متغيرها، وقتي كه جزييات داده ها در دسترس نباشد خيلي جذاب است. منطق فازي روش نسبتا ساده و قوي در آناليز و پهنه بندي ميباشد، عليرغم اين سادگي و توانايي عملا استفاده زيادي از آن در زمينه ژئوتكنيك نشده و بندرت در اين زمينه مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراين كاربرد اين منطق در اين زمينه نسبتا جديد است. براي مثال لي و جانگ سيستم تحليل كمي را براي ارزيابي خطر زمين لغزش در منطقه وسيعي از هنگ كنگ بر پايه مجموعه هاي فازي توسعه دادند. اين سيستم بر پايه فاكتورهايي بود كه به  وسيله خبرگان بدست آمده بود. انتخاب اين فاكتورها و وزن دهي به آنها بر پايه پرسش نامه هاي بود كه توسط خبرگان پاسخ داده شده بود.

 

ABSTRACT

Fuzzy logic is the only mathematical theory that can analyze linguistic terms. Considerable aspects of this method are the ability to calculate mathematical models and intuitive concepts. In this research, using of intuitional concepts in zoning, fuzzy logic has been used and geotechnical zoning of Qom plain has been performed. The first step in constructing a fuzzy model for zoning is to define the factors that affect the construction and stability of structures. In the following, geotechnical studies were carried out and the results of the laboratory tests were evaluated and prepared for entering the fuzzy space. Finally, geotechnical zoning is performed using fuzzy rules and the index of suitability is defined as the output parameter for construction for each zone.

INTRODUCTION

In the past, talent analysis of structural instabilities and zoning was done with a variety of approaches that depend more on the availability of information, and also on the basis of GIS-based physical and static techniques, most of which are zonations Based on geological procedures, quantitative methods based on experimental experiments. Although, due to the complexity and sometimes the high cost involved in obtaining more complete data, it seems useful to have a model that can only make zoning based on the language variables that originate directly from the study area. . The fuzzy logic potential in modeling these variables is very attractive when details are not available. Fuzzy logic is a relatively simple and powerful method for analysis and zoning. Despite this ease and ability, practically it has not been used in the field of geotechnics and is rarely used in this area, therefore, the application of this logic is relatively new in this regard. For example, Lee and Jang developed a system of quantitative analysis to assess the risk of landslide in a wide range of Hong Kong based on fuzzy sets. This system was based on the factors that were obtained by the experts. The selection of these factors and weighting them were based on questionnaires answered by the experts.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Javad Sharifi, Gholam Ali Montazer, Mashallah Khameh Chian

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 433 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : جواد شريفي ، غلامعلي منتظر ، ماشااله خامه چيان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 433

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “استفاده از رويكرد فازي در پهنه بندي ژئوتكنيكي دشت قم”
درحال بارگذاری ...