سبد خرید

ارزيابي اثر ابعاد دو بازشوي متقارن بر سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده

تومان

موجودی: در انبار

یکی از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم ديوار برشي فولادي به عنوان سيستم باربر جانبي در ساختمانها، امكان تعبيه بازشو با اشكال و ابعاد مختلف  و موقعيتهاي متفاوت در ورق فولادي در سيستم مذكور مي باشد. از آنجا كه وجود بازشو در ديوارهاي برشي فولادي سبب كاهش سختي و مقاومت آنها  مي گردد، لازم است تأث ير اي جاد بازشوها در حالات مختلف بررسي شود. يدر ا ن مقاله، رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقویت شده با دو بازشوي متقارن بر حسب تغيير نسبت ابعاد پانل میانی بین دو بازشو كه با جابه جايي بازشوها ايجاد مي گردد، در حالت تقويت شده، بر اساس مدل سازي عددي با نرم  افزار اجزاي محدود ABAQUSمورد بررسي قرار داده شده است. بازشوها خود به سه دسته، ارتفاع و عرض ثابت، عرض ثابت و ارتفاع متغير و همچنين ارتفاع  ثابت و عرض متغير تقسيم گرديده اند. بر این اساس مشاهده شده است كه تنها پارامتر تأثيرگذار بر روي سختي و مقاومت برشی  كليه نمونه ها  عرض بازشوها مي باشد به طوري كه با افزايش عرض بازشوها، سختي و مقاومت برشي آنها كاهش مییابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

یکی از مهمترين مزاياي استفاده از سيستم ديوار برشي فولادي به عنوان سيستم باربر جانبي در ساختمانها، امكان تعبيه بازشو با اشكال و ابعاد مختلف  و موقعيتهاي متفاوت در ورق فولادي در سيستم مذكور مي باشد. از آنجا كه وجود بازشو در ديوارهاي برشي فولادي سبب كاهش سختي و مقاومت آنها  مي گردد، لازم است تأث ير اي جاد بازشوها در حالات مختلف بررسي شود. يدر ا ن مقاله، رفتار ديوارهاي برشي فولادي تقویت شده با دو بازشوي متقارن بر حسب تغيير نسبت ابعاد پانل میانی بین دو بازشو كه با جابه جايي بازشوها ايجاد مي گردد، در حالت تقويت شده، بر اساس مدل سازي عددي با نرم  افزار اجزاي محدود ABAQUSمورد بررسي قرار داده شده است. بازشوها خود به سه دسته، ارتفاع و عرض ثابت، عرض ثابت و ارتفاع متغير و همچنين ارتفاع  ثابت و عرض متغير تقسيم گرديده اند. بر این اساس مشاهده شده است كه تنها پارامتر تأثيرگذار بر روي سختي و مقاومت برشی  كليه نمونه ها  عرض بازشوها مي باشد به طوري كه با افزايش عرض بازشوها، سختي و مقاومت برشي آنها كاهش مییابد.

مقدمه

از نخستين مطالعات آزمايشگاهي انجام شده بر روي نمونه ها دیوارهاي برشي فولادي داراي بازشو، تحقيقات صورت گرفته در آزمايشگاه سازه دانشگاه  كارديف انگلستان مي باشد. در اين مطالعات كه مجموعه اي از آزمايشات با اعمال بارگذاري چرخه اي شبه استاتيکي بر روي نمونه های دیوارهاي برشي  فولادي بدون تقويت ودارا ي يك بازشوی دایروي موجود در مركز ورق انجام گرفت، مشاهده شد كه نمونه ها داراي شكل پذیري كافي و حلقه هاي  هیسترزيس پا دار Sشكل بوده و قابليت جذب انرژي آنها كه در هر چرخه بارگذاري، با حداكثر دامنه تغييرشكل برشي يافزا ش داشته، نيز قابل ملاحظه بوده  است. همچنين شده است كه مقاومت و سختي پانل ها با افزايش قطر بازشو كاهش پيدا كرده است. در سال ،2008مطالعات آزمايشگاهي متنوعي در آزمايشگاه مركز ارز يابي و برنامه ر زي ي صنعت ساختمان و حمل و نقل كره با هدف بررسي تغییرات ظرفيت باربری دیوارهاي برشي ساخته شده از  ورقهاي فولادي با جزئيات ساخت متفاوت انجام شد.

 

 

ABSTRACT

One of the most important advantages of using a shear wall system as a lateral load bearing system in buildings is the possibility of inserting a pop-up with different shapes and different positions in steel sheet in the system. Since the presence of openings in steel shear walls reduces their hardness and resistance, it is necessary to examine the effect of the opening of the gap in different situations. In this paper, the behavior of steel shear walls reinforced with two symmetrical openings in terms of changing the ratio of the dimensions of the middle panel between the two openings generated by the displacement of the openings, in the reinforced state, based on numerical modeling with the ABAQUS finite element software A review has been made. The openings are divided into three categories: fixed height and width, fixed width and variable height, as well as constant height and variable width. Accordingly, it is observed that the only effective parameter on the shear strength and shear strength of all samples is the width of the openings, so that by increasing the width of the openings, their hardness and shear strength decrease.

INTRODUCTION

From the first laboratory studies carried out on samples of open-cut steel shear walls, research has been carried out in the Laboratory of Structural Engineering at Cardiff University in England. In these studies, a series of experiments using quasi-static cyclic loading on unstable reinforced shear walls samples with a circular opening in the center of the sheet, it was found that the samples had sufficient shape and hysteresis loops S-shaped and their energy absorption capacity, which has a maximum displacement slip in each loading cycle, has also been significant. It has also been shown that the strength and hardness of the panels has been reduced by increasing the diameter of the openings. In 2008, various laboratory studies were carried out at the Laboratory of the Center for Evaluation and Design of the Korean Building and Transportation Industry with the aim of investigating the variation in the load capacity of shear walls made of steel sheets with different fabrication details.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Saeed Sabouri, Elnaz Ahori, Salah al-Din Mam Azizi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 1.41 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سعيد صبوري ،الناز آهوري ،صلاح الدين مام عزيزي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 1.41

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي اثر ابعاد دو بازشوي متقارن بر سختي و مقاومت ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده”
درحال بارگذاری ...