سبد خرید

حراج

ارتباطات اطلاعات حسابداري – شبکه هاي کامپیوتري

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی داردو یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصراست. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظرباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی میکنند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است  در نظریه شناختی – اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکنند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد. دانشجویانی که خودکارآمد یبیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بکار می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

خودتنظیمی ، پیامدهای ارزشمندی در فرآیند یادگیری، آموزش و حتی موفقیت زندگی داردو یکی از مفاهیم مطرح در تعلیم و تربیت معاصراست. چهارچوب اصلی نظریه یادگیری خودتنظیمی براین اساس استوار است که افراد چگونه از نظرباورهای فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، یادگیری خود را سازماندهی میکنند. یادگیری خودتنظیمی به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازماندهی و خودمدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف گوناگون یادگیری است و از دو مولفه راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری تشکیل شده است  در نظریه شناختی – اجتماعی تصویری از رفتار انسانی را ترسیم میکنند که مهم ترین عنصر آن خودکارآمدی. خودکارآمدی را به عنوان باور فرد درباره توانایی انجام عملکردهای مورد نظر، تعریف نموده اند. در محیط تحصیلی، خودکارآمدی به باورهای دانشجو در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی تعیین شده اشاره دارد. دانشجویانی که خودکارآمد یبیشتری دارند، تمایل، تلاش و استقامت بیشتری را در انجام وظایف درسی بکار می گیرند و به توانایی خود اطمینان دارند.

 

مقدمه

راهبردهای یادگیری، خودتنظیمی را نوعی از یادگیری تعریف کرده اند که در آن یادگیرندگان به جای آنکه برای کسب دانش ومهارت بر معلمان ، والدین و یا دیگر متولیان آموزشی تکیه کنند، شخصا کوشش ها ی خو د را شروع و هدایت می کنند؛ به عبارت دیگر خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فر ایندیادگیری برای بیشینه نمودن یادگیری اطلاق میشود آموزش الکترونیکی به سرعت در داخل سازمانها آموزشی در حال رشد است، و شروع گسترده ای دارد، بنابراین شناسایی مشخصات یادگیرنده و هدایت آن به بهترین حالت در یک محیط آموزشی یکی از مسایلی است که باید انجام شود، بررسی و مطالعه این مسیله که محیط های یادگیری چگونه می تواند یادگیری خودتنظیمی دانشگاهی بوجود آورد از دورنماهای دانشگاه ها و سازمان های آکادمیک میباشد .در این پژوهش به روش های مختلف و کاربردی در این زمینه پرداخته شده است. قانون گذاری شخصی یک فرایند یادگیری ادغامی است و شامل ایجاد یک مجموعه از رفتارهای ساختاری است که بر یادگیری هرفرد موثر است.این فرایندها طراحی و قابل تغییر جهت پشتیبانی از تعقیب اهداف فردی در تغییر محیط های آموزشی است.

 

ABSTRACT

Self-regulation has important implications in the process of learning, education, and even the success of life, and is one of the implications of contemporary education. The basic framework for self-regulation learning theory is based on how individuals organize their learning from meta-cognitive, motivational, and behavioral viewpoints. Self-regulation learning refers to the individual’s capacity to adjust behavior according to the conditions and changes in the external and internal environment, including the individual’s ability to organize and self-manage his or her behaviors in order to achieve various learning goals, and consists of two components of motivational strategies and learning strategies. In cognitive theory – Social depict a picture of human behavior, the most important element of which is self-efficacy. Self-efficacy is defined as a person’s belief in the ability to perform the desired actions. In an educational setting, self-efficacy refers to student beliefs regarding the ability to perform assigned tasks. Students who are more self-efficacious will have more willingness, effort, and perseverance in exercising their duties and are confident in their ability.

INTRODUCTION

Learning strategies define self-regulation as a form of learning in which learners initiate and direct their own efforts, instead of relying on teachers, parents, or other custodians to gain knowledge and skills; Learning self-regulation refers to the learner’s active participatory, behavioral, motivational, cognitive, and metacognitive participation in the process of learning how to maximize learning. E-learning is rapidly growing within educational organizations, and is beginning to be broad, thus recognizing learner’s and It’s best guided in one educational environment What needs to be done is the study of how learning environments can create academic self-regulation learning from the perspectives of universities and academic institutions. In this study, various and practical approaches have been devised in this regard. Personal Legislation is an integration learning process and involves creating a set of structural behaviors that are effective in learning each one. These processes are designed and modified to support the pursuit of individual goals in changing educational environments.

Year: 2017

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Ghorban Zarin

File Information: Persian Language/ 51 Page / size: 839 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از : قربان زرين

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 51 صفحه / حجم : KB 839

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارتباطات اطلاعات حسابداري – شبکه هاي کامپیوتري”
درحال بارگذاری ...