سبد خرید

حراج

ارائه روشی جهت بازشناسی خودکار مدل لکنت زبان با استفاده از آتوماتاي سلولی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

هدف از پژوهش انجام شده، بررسی لکنت زبان در حوزه پردازش گفتار میباشد. لکنت زبان یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاري از محققین در حوزه هاي  مختلف علمی مانند فیزیولوژي گفتار، آسیب شناسی، روانشناسی، آکوستیک، تجزیه و تحلیل سیگنال قرار دارد. عدم سلیس بودن کلام اصطلاح کلی  است که براي چنین نقص هاي گفتاري به کار میرود. اصطلاح لکنت معمولاً با تکرار غیرارادي آوا مرتبط است اما درنگ و مکث غیر عادي قبل از گفتار و امتداد برخی آواها و معمولاً واکه ها و نیم واکه ها را نیز در بر میگیرد. در این تحقیق 10نفر که داراي لکنت زبان با حالت هاي مختلف بودند و 10نفر که داراي گفتار  طبیعی بودند مورد تحقیق قرار گرفتند. براي این کار ویژگی هاي گفتاري افراد داراي لکنت زبان و افراد عادي استخراج گردید و سپس با استفاده از آتوماتاي سلولی آموزش و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده میزان دقت قابل توجهی را در بازشناسی با توجه به نتایج کسب شده نشان میدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هدف از پژوهش انجام شده، بررسی لکنت زبان در حوزه پردازش گفتار میباشد. لکنت زبان یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاري از محققین در حوزه هاي  مختلف علمی مانند فیزیولوژي گفتار، آسیب شناسی، روانشناسی، آکوستیک، تجزیه و تحلیل سیگنال قرار دارد. عدم سلیس بودن کلام اصطلاح کلی  است که براي چنین نقص هاي گفتاري به کار میرود. اصطلاح لکنت معمولاً با تکرار غیرارادي آوا مرتبط است اما درنگ و مکث غیر عادي قبل از گفتار و امتداد برخی آواها و معمولاً واکه ها و نیم واکه ها را نیز در بر میگیرد. در این تحقیق 10نفر که داراي لکنت زبان با حالت هاي مختلف بودند و 10نفر که داراي گفتار  طبیعی بودند مورد تحقیق قرار گرفتند. براي این کار ویژگی هاي گفتاري افراد داراي لکنت زبان و افراد عادي استخراج گردید و سپس با استفاده از آتوماتاي سلولی آموزش و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده میزان دقت قابل توجهی را در بازشناسی با توجه به نتایج کسب شده نشان میدهد.

 

مقدمه

گفتار یکی از فرآیندهاي ارتباطی انسان ها است. گفتار با بوجود آوردن صدا توسط دهان و تا حدودي بینی انسان بوجود میآید. در این فرآیند دندان ها، زبان کوچک و بزرگ، حنجره و بینی نقش دارند. گفتار مهمترین روش ارتباط انسانی است. گفتار عبارت است از شکل تلفظ شده ارتباطات انسانی که مبتنی بر ترکیب نحوي لغات و یا نامهایی است که از فرهنگ لغات بسیار بزرگ بدست میآیند. هر کلمه گفتاري از ترکیب آوایی مجموعه محدودي از واحدهاي صوتی گفتاري ثابت و صدادار ایجاد میشود. در مورد طبقه بندي اختلالات زبان و گفتار و یا به طور کلی اختلالات ارتباطی نظریه هاي متفاوت وجود دارد. برخی از  متخصصین معتقدند که لزومی بر طبقه بندي این اختلالات وجود ندارد. از این دیدگاه زبان در عمق وجود فرد ریشه دارد و یک اختلال زبان نمیتواند به خودي خود و به صورت مجزا وجود داشته باشد. دسته دیگر معتقدند این دسته از اختلالات را باید طبقه بندي کرد. لکنت زبان یک اختلال گفتاري است، یکی از ویژگی هاي اساسی لکنت زبان تکرار اصوات و هجاهاست. مثلاً فرد یک حرف یا بخشی از یک کلمه را به صورت مکرر و پشت سر هم در فاصله زمانی کوتاه تکرار میکند تا بتواند کلمه را بطور کامل ادا کند. لکنت زبان همچنین ممکن است با ایجاد فشار و وقفه در بیان یک حرف که معمولاً اولین حرف یک کلمه است دیده شود.

 

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate stuttering in speech processing. Stuttering is one of the topics of interest to many scholars in various scientific fields such as speech physiology, pathology, psychology, acoustics, signal analysis. The lack of solicitude of the word is the general term used for such speech defects. The term stutter is usually associated with an abnormal Avoid repetition, but it involves an abnormal pause before and after speech, along with some vocals, and usually vowels and vowels. In this research, 10 people with stuttering with different modes and 10 subjects with normal speech were investigated. To do this, the speech features of stutterers and normal people were extracted and then studied using cellular automata. The results show a significant degree of recognition in recognition of the results obtained.

INTRODUCTION

Speech is one of the communication processes of humans. Speech arises through the creation of sound by the mouth and, to some extent, the nose of a man. In this process, teeth, small and large tongue, larynx and nose are involved. Speech is the most important method of human communication. Speech is a form of pronounced human communication based on the syntax of words or names derived from a very large vocabulary. Each spoken word of the vocal composition of a limited set of fixed and vowel speech units is created. There are different theories about the classification of language and speech disorders, or in general communication disorders. Some experts believe there is no need to classify these disorders. From this perspective, language is rooted in the depth of the existence of a person, and a language disorder can not exist on its own and in isolation. Others believe this category of disorders should be categorized. Stuttering is a speech disorder, an essential characteristic of stuttering is the repetition of sounds and sounds. For example, a person repeatedly repeats a letter or part of a word repeatedly in a short space of time, so that he can complete the word in full. Stuttering language may also be seen by creating a pressure and interruption in the expression of a letter, usually the first letter of a word.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Reza Bahrami Rad

File Information: Persian Language/ 15 Page / size: 532 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : رضا بهرامی راد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 15 صفحه / حجم : KB 532

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه روشی جهت بازشناسی خودکار مدل لکنت زبان با استفاده از آتوماتاي سلولی”
درحال بارگذاری ...