سبد خرید

ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم كلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی ها در نمودار تصویری

تومان

موجودی: در انبار

شکستگی ها در مخازن نفتی حوزه زاگرس نقش بنیادین در مهاجرت و تولید هیدروکربورها دارند. یکی از ابزارهای بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی  شکستگی ها در پیرامون چاه ها، نمودارهای تصویری است. این نمودارها اطلاعات مهمی درباره جهت گیری، ژرفا و نوع شکستگی های طبیعی فراهم  میکنند. امروزه روش دقیقی برای شناسایی خودکار شکستگی ها از روی این نمودارها در مخازن کربناتی ایران وجود ندارد و تفسیر این نمودارها بیشتر به  صورت دستی انجام میگیرد. بر این اساس در صورت نبود تجربه کافی، تفسیر با خطا روبه رو خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی و به کارگیری روشهای پردازش تصویر و الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل، برای پیدا کردن خودکار شکستگی ها در نمودارهای تصویری است. در این روش ابتدا با  استفاده از یک روش ردهبندی، محل مربوط به شکستگی از درون تصویر استخراج میشود. سپس با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل،  شیب، آزیموت و موقعیت ژرفی شکستگی ها از روی محل استخراج شده تعیین میشود. این روش روی نمودار تصویری FMSمربوط به یک چاه از میادین  جنوب ایران پیاده سازی شده است. نتایج به صورت نمودار تراکم ژرفی، نمودار گلسرخی و استریونت شکستگی های شناسایی شده، نمایش داده شده  است. نتایج حاصل کارایی راهکار پیشنهاد شده را نشان میدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

شکستگی ها در مخازن نفتی حوزه زاگرس نقش بنیادین در مهاجرت و تولید هیدروکربورها دارند. یکی از ابزارهای بسیار قوی برای مطالعه و شناسایی  شکستگی ها در پیرامون چاه ها، نمودارهای تصویری است. این نمودارها اطلاعات مهمی درباره جهت گیری، ژرفا و نوع شکستگی های طبیعی فراهم  میکنند. امروزه روش دقیقی برای شناسایی خودکار شکستگی ها از روی این نمودارها در مخازن کربناتی ایران وجود ندارد و تفسیر این نمودارها بیشتر به  صورت دستی انجام میگیرد. بر این اساس در صورت نبود تجربه کافی، تفسیر با خطا روبه رو خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی و به کارگیری روشهای پردازش تصویر و الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل، برای پیدا کردن خودکار شکستگی ها در نمودارهای تصویری است. در این روش ابتدا با  استفاده از یک روش ردهبندی، محل مربوط به شکستگی از درون تصویر استخراج میشود. سپس با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبورعسل،  شیب، آزیموت و موقعیت ژرفی شکستگی ها از روی محل استخراج شده تعیین میشود. این روش روی نمودار تصویری FMSمربوط به یک چاه از میادین  جنوب ایران پیاده سازی شده است. نتایج به صورت نمودار تراکم ژرفی، نمودار گلسرخی و استریونت شکستگی های شناسایی شده، نمایش داده شده  است. نتایج حاصل کارایی راهکار پیشنهاد شده را نشان میدهد.

مقدمه

در مخازن شکسته طبیعی، شکستگی ها رفتار مخزن را کنترل میکنند. وقتی شکستگی ها باز هستند، مسیرهایی را برای حرکت هیدروکربن به سوی چاه ایجاد میکنند و حتی ممکن است مخازنی با تراوایی پایین را به نمونه هایی با تولید بالا تبدیل کنند. در برابر آن، وقتی شکستگی ها پر و یا سیمان شده کنند هستند، به عنوان سدی در برابر حرکت هیدروکربن ها به سوی چاه، رفتار می (Haller & Porturas, 1998) این رفتار دوگانه شکستگی ها، شناسایی آنها را ضروری میسازد. نمودارهای تصویری یکی از ابزارهای بسیار قوی برای شناسایی متغیرهای مختلف زمین شناسی، پتروفیزیکی و مخزنی در مخازن هیدروکربوری هستند. کاربرد و اهمیت این ابزار از یک سو به دلیل پیچیدگی مخازن جدید در دست اکتشاف و تولید و از سوی دیگر سرعت بالای عملیات نسبت به مغزه گیری، دوچندان شدهاست. نمودارهای تصویری، تصاویری با تفکیکپذیری بالا از دیواره چاه (برای چاه های بدون لوله جداری (Casing) و همچنین چاه های دارای لوله جداری)فراهم میکنند.

 

 

ABSTRACT

Fractures in the oil reservoirs of the Zagros Basin have a fundamental role in the migration and production of hydrocarbons. One of the most powerful tools for studying and identifying fractures around wells is visual diagrams. These charts provide important information about the orientation, depth, and type of natural fractures. Today there is no precise method for automatic detection of fractures from these graphs in Iranian carbonate reservoirs and the interpretation of these graphs is done more manually. Accordingly, if there is not enough experience, the interpretation will be error-prone. The purpose of this study was to introduce and apply image processing methods and artificial bee colony algorithm to automatically find fractures in image graphs. In this method, the location of the fracture is extracted from the image using a classification method first. Then, using the artificial cloning algorithm of the honeybee, the gradient, azimuth and the depth position of the fractures are determined from the extracted site. This method has been implemented on the FMS graphic diagram of a well from the southern regions of Iran. The results are presented in terms of depth map, Grosshok and Strion graphs of identified fractures. Results show the effectiveness of the proposed strategy.

INTRODUCTION

In broken natural reservoirs, fractures control the behavior of the reservoir. When fractures are open, they create pathways for moving hydrocarbon to the well, and may even convert low-permeability tanks into high-yielding samples. Against this, when the fractures are filled or cemented, they behave as a barrier against the movement of hydrocarbons to the well (Haller & Porturas, 1998). This dual behavior of fractures makes it necessary to identify them. Image charts are one of the most powerful tools for identifying various geological, petrophysical and reservoir variables in hydrocarbon reservoirs. The application and importance of this tool has been increased on the one hand due to the complexity of the new reservoirs in the process of exploration and production and, on the other hand, the high speed of operations against corrosion has been doubled. Image charts provide high-resolution images of well walls (for wells without casing, as well as tubing wells).

Year: 2013

Publisher : Journal of Laws No. 96

By : Mostafa Javid, Hossein Memarian, Seyyed Mehdi Mazhari, Reza Aghaei Zadeh Zarrofi, Behzad Eghchi and Farhad Khoshbakht 

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 2.03 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۶

کاری از : مصطفی جاوید ، حسین معماریان ، سید مهدی مظهری ، رضا آقایی زاده ظروفی ، بهزاد تخم چی و فرهاد خوشبخت

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 2.03

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه روشی تلفیقی مبتنی بر الگوریتم كلونی مصنوعی زنبور عسل و پردازش تصویر برای شناسایی شکستگی ها در نمودار تصویری”
درحال بارگذاری ...