سبد خرید

اثر پارامترهاي فرايند توليد كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم (SMC)بر مقاومت الكتريكي و خواص مغناطيسي

1,900 تومان

موجودی: در انبار

در اين پژوهش كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم به روش فشردن گرم توليد شده اند. نمونه هاي حاوي درصدهاي مختلف از رزين فنوليك در فشارهاي  450MPaتا 950 MPaدر دماهاي 150تا 300درجه سانتيگراد براي مدت 30تا 90دقيقه پرس شده و در نهايت در زمان هاي 8تا 72ساعت عمليات حرارتي  شده اند. سپس مقاومت الكتريكي و خواص مغناطيسي نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج حاصله نشان ميدهند كه تا فشار ، 850 MPaافزايش فشار  فشردن سبب افزايش چگالي شار مغناطيسي ميشود، ولي فشارهاي بالاتر منجر به افت آن ميگردد. بررسي اثر پارامترهاي فرايند بر مقاومت الكتريكي  نيز  شان داد كه افزايش فشار فشردن، افزايش زمان عمليات حرارتي و كاهش درصد وزني رزين باعث كاهش مقاومت الكتريكي نمونه ها ميشود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين پژوهش كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم به روش فشردن گرم توليد شده اند. نمونه هاي حاوي درصدهاي مختلف از رزين فنوليك در فشارهاي  450MPaتا 950 MPaدر دماهاي 150تا 300درجه سانتيگراد براي مدت 30تا 90دقيقه پرس شده و در نهايت در زمان هاي 8تا 72ساعت عمليات حرارتي  شده اند. سپس مقاومت الكتريكي و خواص مغناطيسي نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج حاصله نشان ميدهند كه تا فشار ، 850 MPaافزايش فشار  فشردن سبب افزايش چگالي شار مغناطيسي ميشود، ولي فشارهاي بالاتر منجر به افت آن ميگردد. بررسي اثر پارامترهاي فرايند بر مقاومت الكتريكي  نيز  شان داد كه افزايش فشار فشردن، افزايش زمان عمليات حرارتي و كاهش درصد وزني رزين باعث كاهش مقاومت الكتريكي نمونه ها ميشود.

مقدمه

كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم عمدتاً پودرهاي آهن اتصال يافته با خلوص و قابليت فشرده شدن بالا هستند. ذرات پودر با پوششي از مواد آلي به يكديگر  متصل شداند كه اين پوشش، يك عايق الكتريكي بين ذرات ايجاد ميكند. پودر پوشش يافته در يك قالب به شكل دلخواه نهايي فشرده ميشود. مهمترين  كاربرد كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم در ماشين هاي الكتريكي مثل موتورها و ترانسفورماتورها (مورد استفاده درصنايع خودروسازي، هوافضا، لوازم خانگي  و…) است، اما از اين مواد در وسايل انتقال شار، رله ها، القاگرها و شاره هاي مغناطيسي هم استفاده ميشود. در طراحي كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم،  با درنظر گرفتن فاكتورهايي مانند نيازهاي كاربردي قطعه موردنظر، فرمول بندي ماده ي اوليه و شرايط فراوري ماده همراه با درك رابطهي بين خواص و  كاربرد، ميتوان به قطعه اي با خواص دلخواه رسيد. با تغييردادن اين فاكتورها، گستره ي وسيعي از مواد SMCبه دست كه تفاوت اصلي آنها در خصوصيات  پودر آهن اوليه، مقدار و نوع رزين و روانساز به كار رفته و نوع فرايند مورد استفاده در ساخت قطعه موردنظر است. پس از تهيه ي مخلوط مناسب، فشردن  انجام ميشود. فشردن ممكن است به صورت گرم يا سرد باشد. پس از فشردن، يك مرحله عمليات حرارتي در دماي پايين تا متوسط انجام ميشود كه  اهداف مختلفي را دنبال مي- كند. يكي از مهمترين اهداف انجام عمليات حرارتي، كم كردن تنش هاي داخلي به وجود آمده در حين فشردن است. هر چه دماي عمليات حرارتي بالاتر باشد، تنش گيري بهتر انجام ميشود و اين امر از طريق كم كردن تلفات هيسترزيس به بهبود عملكرد ماده منجر ميشود. يك  قاعدهي كلي در ساخت اين مواد اين است كه هر چه درصد رزين و روانساز كمتر و دماي عمليات حرارتي بالاتر باشد، خواص مغناطيسي بهتر ميشود، اما استحكام افت ميكند.

 

 

ABSTRACT

In this study, a new method has been introduced to produce soft magnetic composites. The composites including various percentages of  phenollic, were pressed at different pressures, temperatures and times and treated for various times at 200 oc and the magnetic flux density was determined. It was shown that the compaction pressure increase up to 850 MPa would lead to higher magnetic flux density but at higher  pressures it falls down. Moreover, warm compaction time and temperature increase results in coercivity and hysteresis loss decrease. Also, the compaction pressure increase would come along with the increase of coercivity

INTRODUCTION

Soft magnetic composites are mostly high-density compressed iron compounds. The powder particles are bonded to each other with a coating of organic material, which makes it an electrical insulator between particles. The powder coated in a mold is compressed in the desired shape. The most important application of soft magnetic composites in electric machines such as motors and transformers (used in automotive, aerospace, home appliances, etc.), but also use these materials in flux transfer devices, relays, inductors and magnetic fluids it is possible. In the design of soft magnetic composites, considering the factors such as the requirements for the desired component, the initial material formulation, and the material processing conditions, with the understanding of the relationship between properties and application, can be obtained with a piece of desired properties. By changing these factors, a wide range of SMC materials is used, with the main difference being in the characteristics of the primary iron powder, the amount and type of resin and lubricant, and the type of process used to make the desired piece. After mixing is complete, pressing is done. The squeeze may be hot or cold. After pressing, a heat treatment step is carried out at a low to moderate temperature that pursues various goals. One of the most important goals of performing heat treatment is to reduce internal stresses during compression. The higher the heat treatment temperature, the better the stress is being made, and this leads to an improvement in the performance of the material by reducing the hysteresis losses. A common rule in making these materials is that the lower the resin and lubricant content and the higher the heat treatment temperature, the better the magnetic properties, but the strength decreases.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Morteza Amourzai, Seyyed Hamidreza Modhad Hosseini

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 359 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مرتضي عمورضايي ، سيد حميدرضا مداح حسيني

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 359

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر پارامترهاي فرايند توليد كامپوزيت هاي مغناطيسي نرم (SMC)بر مقاومت الكتريكي و خواص مغناطيسي”
درحال بارگذاری ...